736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Leden

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie

 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.


2. ledna:
sv. Makaria, poustevníka v Alexandrii ( + 394 )

 • Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.


3. ledna:
Nejsvětějšího Jména Ježíš

 • Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž.


6. ledna:
sv. Tří králů - Zjevení Páně

 • Na Tři krále - zima stále.
 • Tři králové mosty staví, nebo je boří.
 • Na Tři krále o skok dále.


7. ledna:
sv. Knuta, krále dánského, mučedníka (+1086 )

 • Na svatého Knuta přichází zima krutá.


8. ledna:
sv. Severina, mnicha v Rakousku ( + v 5. století )

 • Na svatého Severina se věší maso do komína.


9. ledna:
sv. Juliána a Baziliše, manželů a mučedníků v Egyptě ( + 4. století )

 • O svaté Baziliši zima všude čiší.


10. ledna:
sv. Erharta, biskupa v Řezně ( + koncem 7. století )

 • O svatém Erhartu zima zebe do nártu.


11. ledna:
sv. Hygina, papeže a mučedníka ( + 141 )

 • Na svatého Hygina pravá zima začíná.


13. ledna:
sv. Hilaria, biskupa a učitele církve ve Francii ( + 367 )

 • Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz!


15. ledna:
sv. Pavla, poustevníka v Egyptě ( + 342 )

 • Na svatého Pavla poustevníka pěkný den - dobrý rok je uveden, větrný den - mokrý rok.
 • Je-li svatý Pavel jasný - rok šťastný.


16. ledna:
sv. Marcela I., papeže ( + 301 )

 • Na svatého Marcela zima leze do těla.


17. ledna:
sv. Antonína, poustevníka v Egyptě ( + 356 )

 • Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí ho hned.


18. ledna:
sv. Prisky, panny a mučednice římské ( + asi v 1. století )

 • Svatá Priska pod saněmi píská.


20. ledna:
sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků římských ( + v 3. století )

 • O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
 • Nemrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
 • Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.


21. ledna:
sv. Anežky Římské, panny a mučednice ( + 304 )

 • O svaté Anežce od kamen se nechce.
 • Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej ohryzky.
 • Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.


22. ledna:
sv. Vincence, jáhna a mučedníka ve Španělsku ( + 303 )

 • Na svatého Vincence seď doma u pece.
 • Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba pro víno a žito starat se o žence.
 • Slunce-li na svatého Vincence svítí, budeme hojnost žita, vlny míti.


24. ledna:
sv. Timoteje - Bohuslava, biskupa a mučedníka ( + 97 v Efesu ) - nyní 26.1.

 • Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.


25. ledna:
Obrácení sv. Pavla, apoštola

 • Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda.
 • Na Pavla obrácení též i zima se promění; buď popustí, nebo zhustí.
 • V den obrácení svatého Pavla, když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
 • Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.


26. ledna:
sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka v Malé Asii ( + 167 ) - nyní 23.2.

 • Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.


28. ledna:
ct. Karla Velikého, císaře římské říše ( + 814 )

 • Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.


29. ledna:
sv. Františka Saleského, biskupa ženevského a učitele církve ( + 1622 ) - nyní 24.1.

 • Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.


31. ledna:
sv. Virgilia, biskupa v Rakousku ( + v 8. století ), nyní 27.11.

 • Svatý Virgil mosty z ledu zřídil, když nezřídil, tak je zřítil.


Měsíc leden všeobecně:

 • V lednu za pec si sednu.
 • V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
 • Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
 • Teplý leden, z korce mandel jeden.
 • V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
 • Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
 • Leden drsný prospívá osení.
 • V lednu-li hřímá, tuhá je zima.
 • Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se předpovídá.
 • Když dne přibývá, mráz více pálívá.
 • V lednu roste den, ale často roste i mráz, ale mrazu bude konec zas.

Leden

8. 1. 2021

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie

 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
Více..

Únor

8. 1. 2021

2. února: Hromnice - Očišťování Panny Marie

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Více..

Březen

8. 1. 2021

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )

 • Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Více..

Duben

8. 1. 2021

1. dubna: sv. Huga, biskupa ve Francii ( + 1132 )

 • Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
Více..

Květen

8. 1. 2021

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.
Více..

Červen

8. 1. 2021

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
Více..

Červenec

8. 1. 2021

2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.

 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • rší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 • Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Více..

Srpen

8. 1. 2021

4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (+ 1221), nyní 8.8.

 • Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Více..

Září

8. 1. 2021

1. září: sv. Jiljí, opata ve Francii ( + 700 )

 • Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
Více..

Říjen

8. 1. 2021

1. října: sv. Remigia, biskupa, apoštola Franků ( + 533 v Remeši )

 • Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Více..

Listopad

8. 1. 2021

1. listopadu: Všech svatých

 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martině o půlnoci.
Více..

Prosinec

8. 1. 2021

1. prosince: sv. Edmunda Kampiána, anglického kněze a mučedníka (+ 1581)

 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Více..