736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kaple Panny Marie Bolestné Březí n. Oslavou

Kaple Panny Marie Bolestné, pocházející z 18. století.

kaple brezi

Kapličku spravuje obec Březí nad Oslavou ve spolupráci s SDH Březí nad Oslavou a dobrovolníky. Průběžně se provádí opravné a udržovací práce. 

Odkop kapličky její oddrenážování a nejnutnější práce pro odvodnění kapličky z důvodu vnitřní i venkovní vlhkosti provedli místní členové SDH. Následovala rozsáhlá rekonstrukce v roce 2003 v celkové částce 771.000,- Kč. Na tuto rekonstrukci byla čerpána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000,- Kč.

V rámci rekonstrukce byla provedena výměna staré plechové krytiny za novou měděnou, rekonstrukce podlah vč. nových izolací, renovace vnitřních maleb, výměna schodů, renovace oken, oprava fasády vč. nového nátěru, tyto práce provedli odborné firmy.

O výzdobu a úklid vnitřních prostor se starají místní věřící kteří kapli pravidelně navštěvují.

V minulosti jsme se potýkali s problémem ve vlastnictví, kdy vlastníkem kapličky byla církev a nebylo na ni možno z naší strany čerpat dotaci v podstatě bychom nemněli spravovat cizí majetek a kaple by chátrala, církev neměla zájem se o kapli starat a ani se na opravách finančně podílet. Po několika letech jednání se podařilo kapličku získat do vlastnictví obce, avšak pozemek pod kaplí zůstal i nadále ve vlastnictví církve. Církev si ponechala pozemek z důvodu pro nás nepochopitelného a to, že bychom mohli kapličku prodat nebo zbourat. Nyní bychom rádi získali pozemek do našeho vlastnictví abychom se mohli o kapličku a její okolí řádně starat, v případě žádosti o jakoukoli dotaci skutečnost, že pozemek pod kaplí není v našem vlastnictví je velkým problémem.

V současné době plánujeme opravu fasády, renovaci vchodových dveří a pořízení stříšky nad dveře. Pokud bychom i na tyto opravné práce získali dotaci, pro naši obec by to byla velká finanční pomoc.

Závěrem bych rád zmínil, že jsme na naši kapli Panny Marie Bolestné velmi hrdí. Kaple je dominantou naší obce. Vedle kale bude stát misijní kříž, který byl vyroben místním truhlářem za pomoci několika dobrovolníků.                       Radek Vencálek, starosta obce

Pouť je před Pannou Marií Bolestnou (15.9.) tedy druhou neděli v září.