736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kaple svaté Anny Rudolec

PJosef SkalaModerní kaple sv. Anny byla postavena v 90. letech 20. stol., základní kámen byl položen roku 1994 a slavnostně byla vysvěcena roku 1998. Roku 1999 byl do její věže zavěšen nový zvon. Její stavbu podproval rodák P. Josef Skála, nar. 16.3.1911 v Rudolci, v té době na odpočinku na faře v Bohdalově, věnoval na ni peníze, ale vysvěcení se nedožil. Zemřel 13.9. 1991, pohřben 21.9. v Bohdalově.

Pouť je v neděli kolem svátku sv. Anny - 26. 7.

kaple rudolec

Kaple sv. Anny

kaple sv Jana Nep Rudolec

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Nad obcí je barokní kaple sv. Jana Nepomuckého

U silnice za obcí situovaná drobná barokní stavba kaple čtvercového půdorysu je zastřešena stanovou střechou. Fasáda je členěná pilastry s římsovou hlavicí přecházející v průběžnou kordonovou římsu. Vchod je uzavřen novým proskleným rámem.


Od kaple vidět poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Více v Rozhledech po kraji. 8. května, o státním svátku chodíváme pěšky od kapličky na krojovanou pouť k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře .