736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

od kapličky nad Rudolcem

VYHLÍDKA OD KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO NAD RUDOLCEM

z konce 18. století, u silnice směr Jihlava, 674 m n.m., k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého,

kněze a mučedníka, + 20.3.1393, na Zelené Hoře (památka UNESCO)

Nejprve mapka se začátky 7 os, které nám rozdělí celý prostor - v naší blízkosti je v něm 33 rybníků v katastru Rudolce a Bohdalova

Celková mapa rozdělená 7 osami na 7 dílů, na celé ploše vidíme tři města a 22 obcí

1                směr Zelená Hora (35°, 17 km), poutním místem sv. Jana Nepomuckého, vlevo je Žákova hora (30°, 24 km), vpravo od nás za sebou (36°) Rudolec(1), žlutá hala Žďasu, starý komín, Český kopeček, dále doprava (42°) vysílač u Újezda, Budeč(2), 3 komíny Žďasu, Žďár, Vysoké(3), za pravým komínem Skalice před Skleným a sklenské louky

2                směr žďárské silo (45°, 12 km) VPRAVO (47°) Nové Veselí(4) - kostel a vysílač, pod obzorem Jiříkovice(5) a pod nimi Mělkovice(6), DÁLE VPRAVO (53°) na obzoru Kopeček u Studnic s meteorologickými stožáry, pod ním Rokytno(7) a za pravým okrajem Nového Veselí silo na Veselíčku(8), lze říci i „na Malém Veselí“

3               směr Harusák s televizním vysílačem (55°, 19 km): vpravo vysílač na Horce u Jam (57°), kopec Šibenice u Nového Města a za ní můstek a sjezdovka, DÁLE VPRAVO Maršovice(9) -Pohledecká skála (25 km) s 2 vysílači, dále vpravo (59°) Vatín(10), Nové Město, Pohledec(11), DÁLE VPRAVO Vejdoch (62°, 15 km) s 2 stromy svobody z r. 1968 a křížem z r. 2018, za ním vlevo kopec Solo (61°, 28 km) s památníkem na posledního vlka, za ním vpravo na obzoru také osamělé stromy – Na Kopci za Lískem, 722 m, 29 km

4               směr komín na levém okraji Bohdalova(12) (63°) na obzoru Zubří(13), dole obec Jámy(14), dále vpravo (67°) hospodářské budovy v Březí(15), Nová Ves(16), za ní na obzoru Pletenice u Lísku, vpravo stožár u kopce nad Olešnou, před ním DOPRAVA BLÍŽE K NÁM Chlumek (16 km), za ním vlevo rozhledna Horní les (70°, 39 km) u Rovečného a vpravo Bukovce u stejné obce (72°, 38 km)

5               směr bohdalovský kostel (73°): přímo za věží hospodářské budovy v Sazomíně(17), na obzoru vpravo obec a rozhledna Karasín(18) (73°, 34 km) a Hrubá skála, PŘED NÁMI (74°) Pokojov(19), Kotlasy(20), horní okraj Obyčtova(21) za silnicí k Ostrovu, kopec podobný velbloudovi dvouhrbému - Kopec u Radešínské Svratky (20 km)

6               směr bohdalovský věžový vodojem (82°): přímo na obzoru Horničí u Rozseče n. Kunštátem s šedými hospodářskými budovami mezi stromy na svahu směrem k nám, BLÍŽE K NÁM Bystřice n. Pernštýnem, – silo a Nový Kras, vlevo obec Bratrušín(22), NA OBZORU VLEVO zřícenina hradu Zubštejn (79°, 36 km), za třemi rybníky a posledními domy Bohdalova je na obzoru Kulíšek nad Kunštátem (85°, 46 km, nejzazší viditelnost), oblíbené poutní místo P. MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze mučedníka, + 11.9.2004, pak nižší Čepička u Nedvědice a Zněcko u Černovic, BLÍŽE VPRAVO (89°) vysílač u Suků, za ním komín dolu Karel Havlíček Borovský u Dolní Rožínky

7               směr tzv. pyramida (92°): mírně VLEVO NA OBZORU Bukový vrch u Nedvědice (91°, 41 km), VPRAVO mezi ní a podzemním vodojemem vykukuje za lesy na obzoru Spálený kopec u Pikárce (105°, 21 km). Za lesy je schovaný vysílač na kopci Havlině, jehož vrchol (706 m) už leží v katastru Arnolce, rodiště kněze mučedníka P. Josefa Toufara, + 25.2.1950.

Karel Havlíček, * 1821 v Borové, 18 km severně od nás, napsal pěkně o sv. Janu Nepomuckém: Kéž nám Bůh dá, co dal Tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě!

Sv. Jene Nepomucký,

přimlouvej se stále za náš národ a za církev v naší vlasti.