736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

První svaté přijímání

V roce 2020 bylo Svaté přijímání vinou všech omezení až 11. října.

V roce spásy 2021 je chystáme dá-li Pán Bůh na červen.