736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

V. ekumenická pouť

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny na  V. ekumenická pouť jižní Moravou bude v sobotu 23. 4.  2022 nebo náhradní termín 8.10. 2022

Více podrobností na www.pojdme-spolu.cz


Už byly

4. ekumenická pouť jižní Moravou 2. října 2021 z Klobouk přes Dambořice do Žarošic

3. ekumenická pouť jižní Moravou 3. října 2020 z Hustopečí do Klobouk

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

3. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním prvních dvou poutí, které r. 2017 a 2019 vedly z Brna do Nosislav a do Hustopečí.

Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské , křtinské nebo velehradské , tak na novější tradici brněnských Poutí  smíření a dává této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher.

Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení .

2. ekumenická pouť jižní Moravou 6. dubna 2019

Z Nosislavi vyšlo 67  poutníků, v poledne nás bylo 71, počasí nádherné, Boží příroda voněla jarem, nikomu se nic nestalo, všude jsme byli nádherně přijati, dvakrát nás vítaly zvony. 

Sestry a bratři z evangelické církve i bratři z katolické církve, děkujeme za vedení, promluvy, modlitby i zpěvy. A za vynikající polévku na závěr.

1. pouť 14.10.2017 vedla od soutoku Svratky a Svitavy na znamení spojení přes Rajhrad - nejstarší klášter na Moravě Vojkovice a Židlochovice do Nosislavi   - katolický kostel sv. Jakuba a první toleranční sbor na Moravě.