736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Pozvánky na poutě 2023

na pěší velehradské, ostatní a na kopce kolem nás (akce Vzhůru srdce) dá-li Pán Bůh

A)   VELEHRADSKÉ

 • 42. ročník z Levého Hradce bude jako vždy po etapách, první začne v sobotu 18. února v 9:30 h.  -  VŠE K NÍ NAJDETE NA SAMOSTATNÉ STRÁNCE www.poutnik-jan.cz V ODDÍLE:  Pěší pouť na Velehrad
 • při 13. ročníku Moravské Compostely si letos připomeneme  STO let od smrti arcibiskupa STOJANA, proto půjdeme přes jeho rodiště Beňov.
 • Ze Sv. Kopečka vycházíme v pátek 30. června v 6.30 h. ráno, první noc bude právě v Beňově, v sobotu 1. července budeme mít v 17 hodin mši svatou na hlavním stojanovském místě - na Svatém Hostýně pro všechny poutníky. Zveme  poutníky z míst, která mají k A. C. Stojanovi vztah, aby se k nám přidali - pěšky svou trasou anebo autobusem až na Sv. Hostýn.
 • Hned v neděli 2. července po ranní mši svaté pokračujeme na posvátný Velehrad - k Stojanovu hrobu (už 16. ročník), kde se přidáme ke Dnům dobré vůle a hlavní pouti. Zveme také.
 • 23. ročník  Hvězdicové pouti z více míst začne v pondělí 21. srpna, závěr pouti v sobotu 26.8. v 10:30 h před velehradskou bazilikou, pak obnova zasvěcení, růženec a mše sv. v 11:30
 • 14. ročník svatováclavské pouti ještě uvážíme, bylo by dobré dojít na Velehrad v předvečer 100. výročí smrti arcibiskupa Stojana, tedy 28. září večer.

B)  OSTATNÍ

 • Pojďme spolu - 5. ročník ekumenické pouti Slavkov - Brno: cca 20 km - 22.4.
 • Od kaple sv. Jana Nepomuckého nad Rudolcem na Zelenou horu - 16 km   8. května při východu slunce
 • Ze Křtin do Křtin před sv. Jakubem - 50 km   22. července
 • Od hrobu P. Kubíčka do Sloupa  - 22 km   9. září
 • Autobusem po českých poutních místech (i hradech) 28. - 30. července
 • Autobusem do srdce Čech  28. října
 • Do Cách ???  Ostatky jsou otevřeny uctívány od 9. do 19. června 2023 (další otevření až v roce 2028, poslední bylo 2014)

C) NA KOPCE V NAŠEM OKOLÍ - Akce Vzhůru srdce

 • To naše Nové Veselí - 1. ledna odpoledne
 • Na Vejdoch tříkrálová začátkem roku - 8. ledna
 • Na Harusák na křížovou cestu - před Velikonocemi
 • O Velikonocích - děkování za Krista Slunce nehasnoucí při  východu i západu slunce nad Matějovem
 • Na Vejdoch prosit za úrodu 23. dubna
 • První májová na Havlině - 1. května
 • Poslední májová u Matějova - 29. května
 • Na Vejdoch poděkovat za úrodu - 24. září
 • Nad Kyjov poděkovat za přírodu - 15. října
 • Nad Matějov poděkovat za celý rok 31. prosince v poledne

Pokud máte další návrhy, sem s nimi. Děkuji. 

To vše k slávě Boží,

pod ochranou andělů strážných

s dodatkem:

Dá-li Pán Bůh