736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

od obrázku Panny Marie Bohdalovské, od vysílače a vodojemu na Havlině nad Chroustovem

Tři vyhlídky z Havliny nad Chroustovem

 A: VYHLÍDKA OD OBRÁZKU PANNY MARIE BOHDALOVSKÉ

(kopie obrazu z poloviny 18. století na hlavním oltáři v Bohdalově)

na HAVLINĚ nad Chroustovem   703 m n.m., 49,4506606N, 15,8479983E

ve 12 pásmech se 4 hlavními orientačními osami – Zelená Hora, žďárské silo, televizní vysílač na Harusově kopci a blikající vysílač na Pohledecké skále nad Novým Městem.

0001 Havlina od obrázku PM k 20.3.2021

Před obrázkem se otočíme a uvidíme vodojem před námi (bod nula pro naše rozhlížení).

Vlevo od něj vyčnívá nad lesy rozhledna na Rosičce (645 m/10 km), a další stejně velký kousek doleva je mezi lesy vidět Vepřovou. O hodně více doleva zahlédneme vysílač na Blažkově  (694 m/5 km) a úplně vlevo vidíme Rudolec se zámkem. 

 1. pásmo:

Od vodojemu doprava je u silnice kříž (azimut 3°), vlevo od něj je daleko v lesích samota Bambouch nad Velkou Losenicí a vpředu skupina různě vysokých stromů nad obcí Matějov, z níž vpravo dole vidíme velkovýkrmnu prasat.  Vpravo od křížku je kopec Peperek  (675 m/14 km). Dále doprava v prostoru mezi stromy podle silnice jsou vidět Škrdlovice s továrnám komínem.

 1. pásmo:

Za hromadou kamení na poli před námi je v lesích kousek od nás vidět vysílač u obce Újezd (azimut 20°), za ním Starý Dvůr mezi Hamry a klášterem a za ním v dáli Stržanov. a ještě dále vzadu obec Cikháj a doleva od ní výrazný kopec Tisůvku (800 m/23 km). Kousek doprava ale blíže k nám září průčelí klášterního kostela ve Žďáře II. a za ním mírně doleva obec Světnov.

 1. pásmo (první osa)

Hned za lesem vidíme levý okraj Bohdalova, za ním poutní kostel na Zelené Hoře, první orientační bod. Na obzoru doleva od něj je méně výrazná Žákova hora (810 m/25 km), doprava blíže k nám žluté haly Žďasu  a ještě blíže obec Budeč (azimut 25°).

 1. pásmo:

Za lesy je Nové Veselí s kostelem, za ním čtyři komíny Žďasu.

 1. pásmo (druhá osa):

Za levým okrajem obce vidíme žďárské silo, druhý orientační bod, za ním město Žďár n. S., vlevo za ním Vysoké,  které je pěkně široké a zabírá velký kus plocha mezi městem a kopci na obzoru (azimut 32°). Vzadu vlevo za silem jsou tři kopce za sebou: Lhotka mezi Počítkami a obcí Lhotkou, na obzoru Skalice před Skleným a nad ní za jasného počasí je rozeznat druhá nejvyšší hora Žďárských vrchů – Křovina v katastru Samotína u Sněžného, 830 m n. m., 27 km od nás.

 1. pásmo:

Za stodolou na levém okraji obce je vidět kamenný kříž na druhém okraji obce a za ním nějaké budovy u nádrže Staviště. Dále doprava jsou vidět střechy budov na průmyslové zóně a pak Mělkovice, dole bazar, pak se chaloupky zvedají směrem doprava. Na obzoru je Bednářův kopec s lesem, který je na pravém okraji přerušen typickou mezerou.

 1. pásmo:

Za bohdalovským visutým vodojemem vidíme vlevo samotu U Sochorů na jih od Mělkovic, samotu U Mrázků západně od Jiříkovic, pod kterou je rybník Dvojhrázník,  a za ní na obzoru pár stromů na vrcholu Tři smrky u Vlachovic (azimut 41°), dále doprava pár domů z Vlachovic. Přímo za ním nad malými lesíky na obzoru vpravo od Vlachovic uvidíme vyčnívat z ještě vzdálenějšího lesa letovou věž na Buchtově kopci u Daňkovic za Sněžným – 813 m n.m., 31 km.

 1. pásmo:

Za posledním chroustovským domem vpravo s bílou střechou vidíme mezi lesy silnici k Vatínu a nad ní vatínský zemní vodojem, přímo za ním střechu sila na Veselíčku a na obzoru hlavní část Jiříkovic. Dále doprava po silnici mírně dolů je vidět železniční most nad Vatínem a za ním obec Veselíčko, východní okraj Jiříkovic  a celé Rokytno včetně zemědělských budov na jeho pravém okraji a trochu výše pár budov ze Studnic. (azimut 43°).

 1. pásmo (třetí osa):

Dále doprava před sebou vidíme jen pole, za nimi silnici z Bohdalova do Pokojova, za ní Březí, za ním Vatín s velkou kaplí Panny Marie, za ní vysílač na Horce u Jam (47°) a mírně doleva (46°)televizní vysílač na Harusově kopci, třetí orientační bod  (741 m/19 km). Doprava od něj je menší kopec Šibenice nad novoměstskou nemocnicí a za níž je schovaný lyžařský areál. Za Šibenicí vlevo lze v dáli zahlédnout o trošku vyšší kopec Bohdalec  (790 m/28 km)na hranicích katastrů Věcov a Odranec na Jimramovsku (azimut 48°).

 1. pásmo:

Kousek za Březím směrem doprava vidíme místní velkovýkrmnu a za ní v dáli Maršovice (azimut 49°).

 1. pásmo (čtvrtá osa):

Dále doprava je Vejdoch nad Jámami - holý kopec s dvěma lípami a křížem mezi nimi a za ním doširoka roztažené Nové Město na Moravě. Z jeho levého kraje se zvedá obec Pohledec a z ní vede nahoru silnice s alejí přímo k obzoru a na něm vidíme Pohledeckou skálu s vysílačem, který stále bliká  (812 m/25 km), čtvrtý orientační bod (azimut 51°).

 1. pásmo:

V blízkém lese vidíme domy s červenou střechou na pravém okraji Chroustova a za nimi na obzoru kopec Solo (770 m/28 km), kde je památník posledního vlka na našem okrese uloveného zde r. 1830 a dodnes vycpaného na hradě Pernštejně. Blíže k nám je vidět Kalvárii nad Novým Městem s třemi kříži a těsně doprava od ní skupinu domů - samotu Horní Dvůr. Dále doprava a dál od nás je Zubří a ještě blíže před malým lesíkem bílou budovu - chatu nad novoměstským Svárovem (azimut 56°).

Nejbližší okolí:  

Vrchol Havliny se nachází 60 m východně od nás.

Pramen Balinky najdeme 760 m západně od nás, stále po zelené.

Když půjdeme až k severovýchodnímu rohu ohrady u vysílače, uvidíme Bukový vrch u Nedvědice a Sýkoř u Lomnice a kdybychom šli přes pole dál až nad silnici ke Kyjovu (nebo to vzali přes Chroustov) uvidíme komíny Dukovan přímo za uhřínovským kostelem.                                               

Maria, pomoz, přišel čas ……

B: VYHLÍDKA OD VYSÍLAČE NA HAVLINĚ U CHROUSTOVA(1) - 707 m n.m.

ROZDĚLENÁ NA 9 ÚSEKŮ mezi 9 číslovanými osami aneb 20 kopců a 20 obcí: 2 města a 18 vesnic a městysů(1-18)

 0001 Havlina 10 os 11 směrů 20.3.2021

0001 havlina od vysílače 10 os k 20.3.2021

 1. osa: vpravo od kříže u silnice – nejvyšší kopec na obzoru: Peperek, azimut 5°, nadm. výška 675 m, vzdušnou čarou 14 km. Vpravo vidíme: vysoký lesík nad Matějovem, 3 kopce za sebou: Hamerský kopec 20°, 593 m, 12 km, Adamův kopec 14°, 656 m, 16 km, Kamenný vrch 9°, 689 m, 18 km
 2. osa: směr komín v Škrdlovicích(2) 21 km, na obzoru zleva Šindelný vrch 17°, 806 m, 25 km, Tisůvka 18°, 800 m, 23 km, Žákova hora azimut 25°, 809 m, 25 km, obec Stržanov(3) a horní část Cikháje(4)
 3. osa: směr poutní kostel na Zelené hoře – 17 km, těsně před ním bazilika, blíže k nám Budeč(5), na obzoru Český kopeček 29°, 763 m, 21 km, na zemských hranicích Čech a Moravy mezi Skleným a Světnovem
 4. osa: od nízkých budov na levém okraji Chroustova směr Žďas se 4 komíny, před ním Nové Veselí(18), na obzoru Vysoké(6).
 5. osa: za vyššími budovami na levém okraji obce žďárské SILO, vpravo Mělkovice(7) do široka roztažené Vzadu vlevo za silem jsou tři kopce za sebou: Lhotka mezi Počítkami a obcí Lhotkou, na obzoru Skalice před Skleným a nad ní za jasného počasí je rozeznatelná druhá nejvyšší hora Žďárských vrchů – Křovina v katastru Samotína u Sněžného, 830 m n. m., 27 km od nás.
 6. osa: směr visutý vodojem v Bohdalově(8), na obzoru Bednářův kopec 40°, 762 m n.m., 20 km, s typickým zubem na pravé straně vrcholu, blíže k nám nová výstavba v Mělkovicích, napravo za lesy střechy sila na Veselíčku(9), vzadu Jiříkovice(10). Dále doprava přesně za středem chroustovského domu, který má polovinu střechy šedou a druhou červenou, je nad obzorem vidět letovou věž na Buchtově kopci 42°, 813 m n.m., 31 km. Ještě více doprava je na obzoru vidět Rokytno(11), Kopeček 45°, 821 m, 25 km– s 3 stožáry a vpravo pod nimi kouká pár střech ze Studnic(13).
 7. osa: za středem obce směr Harusův kopec 46°, 741 m, 19 km, s televizní věží, přímo před ním obce Březí(12) a Vatín(13), vysílač na Horce u Jam, doprava od osy Šibenice 48°, 706 m, 19 km, za ní skrytý můstek, za ním doprava na obzoru kopec Bohdalec 48°, 801 m, 28 km
 8. osa: za pravým okrajem obce směr Pohledecká skála 51°, 812 m, 25 km, s 2 vysílači, v ose před ní Vejdoch 53°, 663 m, 15 km s 2 lípami svobody z r. 1968 a křížem z r. 2018, pod ním obec Jámy(14) s komínem, dále Nové Město na Moravě, nad ním vlevo Maršovice(15) a vpravo Pohledec(16)
 9. osa : za samotou na pravém okraji Chroustova je vidět na obzoru kopec Solo 56°, 770 m, 28 km, je tam památka na zastřelení posledního vlka na Žďársku

Směrem na východ vidíme Bukový vrch u Nedvědice 88°, 699 m, 40 km

Od altánku vidíme kopec Blažkov   346°, 693 m, 5,8 km s vysílačem a obec a zámek Rudolec(17)

Z pole za silnicí do Kyjova vidíme přímo za uhřínovským kostelem Dukovanské věže (46 km).  

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle – a především všem v tomto kraji…

 

C: VYHLÍDKA ZE SILNICE U VODOJEMU NAD CHROUSTOVEM

vidíme totéž, co od vysílače

Navíc ještě pěkně celé Nové Veselí a pak kopce za Bystřicí. V orientaci nám pomůže nejbližší stodola na levém okraji Chroustova (azimut 60-65 st). Přímo za ní můžeme vidět za dobré viditelnosti spatřit tři vysílače na těchto kopcích: Pletenice u Lísku 61 st, Kočího kopec nad Sulkovcem 62 st. a Na Jedli u Dalečína 63 st. Dále doprava je na obzoru jasně vidět vysoký kopec, je to Horní les u Rovečného 67 st. 39 km a na něm rozhledna, kterou lze pěkně rozeznat, doprava od ní je na obzoru kopec Bukovce 68 st., také v katastru Rovečného. Mezi nimi se za sníženým obzorem krčí kopec, který už je v Čechách - Panský vrch v katastru Trpína blízko poutního místa Bystré u Poličky 700 m, je od nás vzdálený 42 km a je to nejvzdálenější viditelný bod. A ještě více doprava nám stromy v blízkém lese zatím zakrývají rozhlednu u Karasína 69 st. 33 km (za levým hrbem dvouhrbého Kopce u Rad. Svratky). Za jeho pravým hrbem je Hrubá skála za Karasínem nejvyšší bod těch kopců, která je zatím také z velké části zakryta blízkými stromy.

Vlevo od stodoly vidíme blíže k nám Zubří, za ním za jasné viditelnosti domy z horní části Lísku a přímo za levým štítem stodoly a za velmi jasné viditelnosti za lesy na obzoru vykukuje malý kopeček, je to Navrátilův kopec 737 m n.m. a 37 km od nás, v katastru obce Nedvězí ve farnosti Bystré u Poličky vedle silnice z Jimramova na Olešnici, která tam opravdu příkře stoupá k zemské hranici, na jejíž české straně tento kopec stojí.

Nad levým okrajem Chroustova se opakuje pohled od vysílače na Havlině.

Vlevo od nejbližšího lesa vidíme opět skupinku stromů nad Matějovem - také pěkné místo rozhledů. A navíc pak vidíme za těmito lesy více doleva úplně vzadu pod lesy na obzoru Vepřovou – 17 km od nás, ve farnosti Losenice, také v Čechách. Úplně vlevo nad bližšími lesy vidíme vysílač na Blažkově.