736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Vort

Rozhledy z Vortu

Vort je kopec nad Novým Veselím, má 582 m n.m. a na mapách se úředně nazývá Strážná (kdo si v zanotoval, že stojí voják na vartě, tak se trefil naprosto přesně). Nachází se severně od obce, dvě stovky metrů od cyklostezky k Březí a je to nejvyšší bod katastru. Je na něm triangulační bod s dvěma červenobílými tyčkami.

Když se podíváme k jihu, uvidíme za Novým Veselím na obzoru červenobílý vysílač na Havlině a vlevo od něj část obce Chroustov, nad kterou stojí. Doprava od něj vykukuje za prvním pásmem lesů věž kostela sv. Vavřince v Bohdalově. Když půjdeme očima doprava, pod lesy na obzoru uvidíme velkou plochu polí, přes kterou se směrem k nám klikatí silnice lemovaná stromy. Vede do Rudolce, z něhož vidíme jen pár střech. Dále doprava je na hřebeni stožár na Blažkově, pak věž našeho kostela.

Západním směrem je rozhledna na kopci Rosička - 645 m n.m. a pod ní obec, která se jmenuje také Rosička, ale ten kopec patří v katastru obce Sázava. Vlevo od něj je na bližším obzoru hustá skupina vysokých stromů nad Matějovem, jehož střechy lze zahlédnout směrem doprava trochu níže. Napravo od Rosičky je na obzoru řidší a menší skupinka stromů, která se nachází před silnicí mezi Rosičkou a Sázavou. Místní ji nazývají Zikov, na mapách je tam kopec 602 m n.m. a někdy nese název Židovská.

Dále doprava je blízko za silnicí les Holetín a pak na obzoru vykukuje zalesněný kopec Peperek - 675 m n.m. a dále doprava Holý vrch, i když zatím pěkně zalesněný, pak už začíná Budeč a za jejím pravým okrajem vidíme budovy Starého Dvora mezi Hamry a klášterem, za nimi se schovávají Škrdlovice.

Blíže k nám hned za prvními lesy lze zahlédnout rovné žlutou střechu Žďasu. Za ní mírně vlevo  je na obzoru Tisůvka. Doprava pak už je hlavní komín této továrny, stojící hned vedle nádraží města Žďár nad Sázavou a za ním úplně na obzoru tušíme Žákovu horu a ještě kousek vpravo Český kopeček. Komín má ještě 3 menší bratříčky, ten samotný nejvíc napravo se skoro celý schovává za stromy. Když pak jdeme očima nad blízkými lesy zase doprava, teprve po delší až nečekané vzdálenosti uvidíme silo, které stojí také hned u nádraží, ale na opačné straně než Žďas. Hned vlevo od něj je na obzoru Skalice před Skleným a vpravo nižší Sklenský vrch.

O kus dál doprava je Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, který poznáme podle toho, že na něm je souvislý lesní hřeben několikrát přerušen. Pak vidíme vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi, o velký kus doprava pak stožár na kopci Horka - 650 m n.m. mezi Jámami a Mělkovicemi. Ještě více doprava je Vejdoch nad obcí Jámy. Dále doprava je na obzoru vidět les Šeredná a za ním stromy u silnice z Jam do Hlinného.

Od Jam blíže k nám je vidět Vatín a provoz na silnici i železnici.

Zase přejedeme očima směrem doprava velký kus zalesněného obzoru a uvidíme Březí a silnici, která k němu od nás vede. Vlevo od obce vidíme hospodářské středisko a za ním vzadu na obzoru dva vysílače nad Cyrilovem, který však neuvidíme, protože je na druhé straně kopce. Dále doprava máme před sebou les Boroviny, který zabírá delší část obzoru a zakrývá kopce za ním. Pouze za jeho pravým okrajem trochu vykukují vršky kopců v prostoru Zadního Zhořce a Netína.

Pak těsně před sebou vidíme skupinu topolů a vlevo od ní je hřeben na obzoru jakoby vykousnut - to je Dědkovská hora. Napravo od topolů je Havlina, kde jsme začínali.