736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Seznam farních i poutních akcí 2022

 • neděle kolem sv. Šebestiána - odpoledne zimní pouť u kapličky
 • 19. února: pouť na Levý Hradec
 • 14. - 16. dubna: hrkání
 • 12. května Nový Jeruzalém v Bohdalově
 • 29. května: pouť v Kotlasích
 • červen: 1. svaté přijímání
 • 16. června Boží Tělo v Újezdě
 • 19. června Boží Tělo  v Bohdalově a Novém Veselí
 • 3. července: pouť v Chroustově
 • 15. - 17. července: autobusová pouť do západních Čech
 • 24. července: pouť v Rudolci
 • 31. července: pouť v Budči
 • 7. srpna: pouť v Bohdalově
 • 14. srpna: pouť u kapličky  v Novém Veselí
 • 21. srpna: pouť v Újezdě
 • 22. srpna: odchod pěších poutníků na Velehrad
 • 28. srpna: poděkování za úrodu
 • 4. září: pouť v Matějově
 • 10. září: pouť na památku P. Kubíčka
 • 11. září: pouť v Březí nad Oslavou
 • 18. září: pouť v Pokojově
 • 25. září: pouť v Novém Veselí
 • 2. října: pouť v Kyjově
 • říjen: autobusová pouť k sv. Václavu a sv. Ludmile do Staré Boleslavi a do Tetína
 • 28. říjen - autobusová pouť asi do Čech 

MISIE: Lidové misie bychom rádi začali začátkem října - jak Pán Bůh dá.

 BIŘMOVÁNÍ: bude po 5 letech, tedy v roce 2023, mohou se přihlásit všichni narození 2008 a dříve, první příprava bude poslední lednovou sobotu večer – a každou poslední sobotu v měsíci

AKCE STO KŘÍŽŮ (100+)

Bylo by pěkné sepsat a vyfotografovat všechny kříže v obou našich farnostech, vydat o tom knížku a jejich okolí udržovat. Děkuji všem, kteří už něco začali.