736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Stromy za zvony

11. 4. 2021

 V sobotu 11.4. bylo díky spolupráci městyse, školky Kamarád a myslivců z N. Veselí a Matějova u kruhového objezdu zasázeno 10 stromů. Vznikne tak malá stromová školka u sv. Huberta - patrona myslivců i všech, kdo to s přírodou myslí dobře. Bude tam i jeho obrázek a krátký životopis. Začal jak zapálený lovec a po svém obrácení žil v 8. století jako obětavý otec biskup a dobrodinec vlasti, je zakladatelem města Lutychu v Belgii (obrázek na konci).

Více..

Prvňáčci a prvňačky

11. 4. 2021

Poprvé se u nás letos objevili: 1/3  čejka - 8/3 konipas -  29/3 první čáp v Bohdalově a první rehek domácí - 30/3 vlaštovka  - 31/3 budníček menší - 5/4  první čápi v Novém Veselí - 10/4 první zvonohlík v N. Veselí a první skokan zelený v rybníku u Bohdalova

Katechetická videa o velikonocích

31. 3. 2021

Skupina Live 4G připravila katechetická videa k Velikonocům

V rámci skupiny Live 4G a ve spolupráci s brněnskými farnostmi sv. Tomáše a Zábrdovice vznikla série katechetických videí podle projektu Godly Play. Tato videa můžete s dětmi shlédnout a společně se zamýšlet nad velikonočními událostmi.

Více..

První vlaštovka

30. 3. 2021

Dnes 30.3.2021 jsem dopoledne uviděl nad hladinou novoveselského rybníka první vlaštovku.

Více..

František ke Květné neděli

28. 3. 2021

 Z rozjímání papeže Františka nad pašijemi: 

Kdo jsem já? Kdo jsem já před svým Pánem? Kdo jsem já tváří v tvář Ježíši, který slavnostně vchází do Jeruzaléma? Jsem schopen vyjádřit svou radost, chválit ho? Anebo zaujímám odstup? Kdo jsem já ve vztahu k trpícímu Ježíši?

Více..

Ladislav na Květnou neděli

28. 3. 2021

 Čas před smrtí. 

Na smrtnou neděli jsme rozjímali  o smrti z pohledu víry.  Dnes se zamyslíme – pod vlivem evangelia o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma nad časem před smrtí. Několik dní před ukrutnou smrtí Pán Ježíš je oslavován prostými lidmi, zatímco jejich náboženští představitelé a vůdci přemýšlí, jak ho zabít a zničit.  

Více..