736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Ohlášky od 23. 1. 2022

22. 1. 2022

Ohlášky v N.Veselí a Bohdalově od 23.1. do 30.1.2022 dá-li Pán

Více..

Na Tři krále

6. 1. 2022

Rozšířená lidová píseň na klasický nápěv obohacena o aktuální sloky a zlepšovací návrhy

Více..

Misie, biřmování

6. 1. 2022

MISIE: Lidové misie bychom rádi začali

Více..

Po Cestě života ke Stromu života

6. 1. 2022

Po Cestě života ke Stromu života na Vejdochu u Jam

  1. tříkrálové putování v neděli 2.1.2022 v 13.30 h.

Díky Bohu bylo 8° C, cestou tam se ušlo 730 m a překonalo převýšení 41 m,

Více..

Vzhůru srdce 2022

5. 1. 2022

   LETOŠNÍ AKCE VZHŮRU SRDCE  

Více..

Akce 100 +

9. 10. 2021

Akce 100+   neboli  STO KŘÍŽŮ V NAŠICH FARNOSTECH

Více..