736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Tříkrálové pokladničky se pomalu plní

22. 1. 2021

Tříkrálové pokladničky se pomalu plní, v N. Veselí se zatím vybralo 43239,-- Kč, v celé farnosti  zatím 89179,-- Kč, v Bohdalově zatím 41672,-- Kč, v celé farnosti zatím 66228,-- Kč. Vše už je předáno Charitě. Podrobný rozpis obcí je níže 

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY I JMÉNEM TĚCH, KTERÝM CHARITA DÍKY VÁM MŮŽE POMÁHAT. 

Více..

Zemřel o. Jan Rybář

15. 1. 2021

Včera 14.1.2021 zemřel o. Jan Rybář v požehnaných 89 letech pozemského života.

Odpočinutí věčné, dej mu, o Pane ....

Jako vzpomínku si můžete přečíst  jeho úvahu z r. 2018 otištěnou na str. 60 v knize Rybář na poušti, vydané spol. Grantis v Ústí n. Orlicí 2020

Více..

Poděkování za web

9. 1. 2021

Jménem farníků i všech návštěvníků děkuji všem, kteří se po dlouhá léta starali o webové stránky pro Nové Veselí a okolí zavěšené na Wordpressu. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši vytrvalost a obětavost.

Jan Peňáz, farář 

S pomocí Boží.....

7. 1. 2021

Bože, buď milostiv a žehnej nám.

Odplať našim předkům vše, co pro nás vykonali a smiluj se nad našimi zemřelými.

Na přímluvu sv. Václava nedej zahynouti nám ni budoucím.

Na přímluvu sv. Vavřince dopřej nám věrnost až do konce.