736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Historie kostela

První písemná zmínka o Bohdalově pochází z roku 1349. Farní kostel svatého Vavřince byl založen asi ve druhé polovině 13. století a v letech 1736 – 1759 byl barokně přestavěn. Střecha věže upravena 1842, další úpravy kostela po požárech roku 1872 a 1895, z gotického období je zachována sakristie, která je vlastně presbytář (kněžiště) původního kostela a kde zůstala  křížová žebrová klenba. V roce 2001 byla provedena oprava střechy a nová fasáda kostela.

Do farnosti patří Městys Bohdalov a obce Chroustov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje z roku 1907, Kyjov s kaplí Panny Marie Růžencové z roku 1874, Pokojov s kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1906 a Rudolec s kaplí sv. Anny z roku 1998.

Od roku 1986 sem dojíždějí kněží z Nového Veselí.