736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Historie kostela

První písemná zmínka o Bohdalově pochází z roku 1349.

První zmínka o kostele je z r. 1360 - místní farář Mikuláš odchází do kostela sv. Václava v Přistoupimi u Č. Brodu a odtud k nám přichází také farář Mikuláš, ten pak r. 1383 odešel do Přibyslavi.

Od nástupu pardubického hejtmana Václava Chroustenského z Malovar (u Velvar, okr. Kladno) na Rudolec v r. 1553 byla bohdalovská farnost spravována nekatolickými duchovními. Za Chroustenských byl ve stylu luteránských kostelů uzavřen vítězný oblouk a z kněžiště vznikla sakristie.

Po převzetí konfiskovaného rudoleckého statku pány z Collaltů v roce 1622 přechází na tento rod i kostel. Noví patroni vybudovali dvojici bočních kaplí s oratořemi v patře a přístupová schodiště, zaklenuli kostel a přistavěli věž, na kterou v roce 1752 pořídili 4 zvony. Nově zřídili dnešní monumentální oltář s rodovým znakem a další vnitřní výzdobu. Rod knížat z Collaltů se zasloužil také o výstavbu fary.

Při velkém požáru r. 1872 shořela i věž kostela a roztavily se zvony. Zůstal pouze malý zvon Maria - 28 kg, dnešní umíráček. Rok po požáru byl založen hasičský sbor, jeden z prvních v našem kraji. Byly ulity nové zvony, které zničil další požár v roce 1895. Nové 4 zvony vydržely jen do 1. světové války. L.P. 1926 byly posvěceny 4 další zvony, z nichž další válku přežil jen sv. Josef – 101 kg.

L.P. 1948 ulil Rudolf Manoušek v Brně 3 zvony: sv. Vavřince - 354 kg, sv. Emanuela - 243 kg a sv. Cyrila a Metoděje - 180 kg. V tak krátké době po válce měla nové zvony jen málokterá farnost.

Generální oprava vnitřku fary proběhla za přispění Kraje Vysočina, Ministerstva kultury a městyse Bohdalov a okolních obcí v letech 2018 až 2022. Věž byla opravena v letech 2022-23.. 

Do farnosti patří Městys Bohdalov a obce Chroustov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje z roku 1907, Kyjov s kaplí Panny Marie Růžencové z roku 1874, Pokojov s kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1906 a Rudolec s kaplí sv. Anny z roku 1998.

Od roku 1986 sem dojíždějí kněží z Nového Veselí.