736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Smírná pouť na památku zavražděného kněze P. Kubíčka

V sobotu 12. září 2020 v 8.00 hodin na hřbitově v Kunštátě u hrobu kněze P. MUDr Ladislava Kubíčka byla zahájena sedmnáctá pěší smírná pouť, která vyvrcholila mší svatou v kostele P. Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském Krasu v 17.00 hodin.

18. pouť bude - dá-li Pán - v sobotu11.9.2021. Bude to přesně 17 let, co byl P. Ladislav zavražděn  (11. září 2004) na faře v Třebenicích v litoměřické diecézi.První pouť se konala hned pár dní po jeho smrti. Program je každý rok stejný.Pěšky se ujde zhruba 23 km, autobus odveze po mši sv. poutníky zpět do Kunštátu.

Poutníky doprovází kněz a zpovídá.

P. Kubíček v mládí chodil ke kříži na kopci Kulíšek u Kunštátu, kde žil. Na kopci je dnes kříž, vede k němu křížová cesta s modlitbami, které on složil

Kopec je vidět jak od Rudolce, tak z Blažkova i Vejdocha.