736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Smírná pouť na památku zavražděného kněze P. Kubíčka

V sobotu 10. září 2022 .

19. pěší smírná pouť na památku zavražděného kněze P. Kubíčka bude - dá-li Pán - v sobotu10.9.2022. Pouť začíná v 8.00 hodin na hřbitově v Kunštátě u hrobu kněze P. MUDr Ladislava Kubíčka vrcholí mší svatou v kostele P. Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském Krasu v 17.00 hodin. Bude  18 let, co byl P. Ladislav zavražděn  (11. září 2004) na faře v Třebenicích v litoměřické diecézi.První pouť se konala hned pár dní po jeho smrti. Program je každý rok stejný.Pěšky se ujde zhruba 23 km, autobus odveze po mši sv. poutníky zpět do Kunštátu.

Poutníky doprovází kněz a zpovídá.

P. Kubíček v mládí chodil ke kříži na kopci Kulíšek u Kunštátu, kde žil. Na kopci je dnes kříž, vede k němu křížová cesta s modlitbami, které on složil

Kopec je vidět jak od Rudolce, tak z Blažkova i Vejdocha.