736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Zvonění v pravou chvíli a fanfáry čápů

V květnu až červenci 2017 byla díky spolupráci kraje Vysočina, ministerstva kultury, farnosti, městyse, okolních obcí, družstva vlastníků a podnikatelů opravena střecha a vazba věže. Celá konstrukce byla spuštěna na zem, zde byla vazba citlivě vyspravena a dána nová měděná krytina. V pondělí 10.7. 2017 byla opravená helmice vyzvednuta jeřábem na své místo. Právě když dosedla na své místo, rozezněl se zvon. Bylo pravé poledne. Byla to náhoda?

Takové věci se píšou do kronik. Tak jsme udělali, řekla naše kronikářka.

Pro slavnost Božího Těla v Novém Veselí v neděli 3.6.2018 složila místní kapela novou fanfáru. Když zazněla poprvé u prvního oltáře, měl jsem pak přečíst pokyny pro cestu k druhému oltáři. Nadechl jsem se, ale hned se však odmlčel. Na hnízdě na obecním úřadě (staré škole) totiž v té chvíli spustili čápi fanfáru svou: klapali zobáky zhruba stejně dlouhou jako před tím hrála dechová kapela. Mohlo to být připraveno? Byla to náhoda?

I toto přijde do farní kroniky.