736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Rozpis lektorů v N. Veselí

Pro všechny lektory: PPPPP L = 5xP+L -- poctivě si pročíst Patnáct pravidel pro lektory od Mons. Simajchla, rodáka z Hamrů, který při sepisování využil odborných studií z Německa a spolupracoval s brněnskými profesory a studenty.  Brožurka má 31 stran, formát: A5, příspěvek na tisk je 10 Kč a je možné poslat mail s objednávkou na: apostolat[zavináč]fatym[tečka]com

Komu se těch 15 článků zdá moc, musí se spokojit s PĚTI P

  1. Přečíst si to předem nahlas, nestačí přelétnout očima, to pak každý pozná
  2. Pěkně se obléci i učesat (pokud je co)
  3. Podívat se na NAD lidi AŽ DOZADU před čtením a po každém odstavci a chviličku počkat
  4. Pečlivě oddělit dvě stejná písmena, i když to jsou dvě slova
  5. Přeskočit čárku před zájmenem vztažným KDO, CO, KTERÝ, JAKÝ, ČÍ, JENŽ  a po zájmenu ukazovacím  TY, TI, TĚM, TEN, TÉ, TOHO pokud to není zájmeno osobní, ty nebo já….. Jak to vidíš ty?

Takže to máme v 5 větách 8 x P, kdo z nich jen jedno PODCENÍ, UŽ MÁ PĚTKU za ŠKOLÁCKÉ čtení  ( a nevymlouvejte se prosím, že jste podobné chyby slyšeli dokonce i od studovaných lidí, kteří četli v katedrále). Já také, byl jsem z toho nešťastný a proto tohle píšu.

Uvedu jasný příklad:  podtržené znamená číst bez zastávky, i když jsou tam čárky, # znamená jasně od-dělit a vyslovit dvě písmena, ┌--┐ znamená chvilinku počkat.

  • První příklad je z 1. ČTENÍ na 12. neděli v mezidobí v roce A z knihy proroka Jeremiáše  20,10 Jeremiáš řekl: … I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád:

Na jedničku:

Jeremiáš řekl: … I ti, kteří se mnou ┌--┐žili v přátelství, ┌--┐číhají na můj pád:

Na pětku:  

Jeremiáš řekl: … I ti, ┌--┐ kteří se mnou žili v přátelství, ┌--┐číhají na ┌--┐můj pád:

  • Druhý příklad je z 2. ČTENÍ na 2. neděli vánoční z listu Efesanům 1,3

Na jedničku:

Buď pochválen ┌--┐Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, ┌--┐on#nás zahrnul z nebe ┌--┐rozmanitými duchovními dary

Pětkař přečte:

Buď pochválen Bůh ┌--┐a Otec našeho Pána Ježíše Krista, ┌--┐o nás zahrnul ┌--┐z nebe rozmanitými duchovními dary

 

  • ANI V PŘÍMLUVÁCH SE NESMÍTE ZASTAVIT U ČÁRKY PO SLOVÍČKU __TY___ ALE SPOJIT VŠE, CO K SOBĚ PATŘÍ

Přímluva na jedničku:

Prosíme tě, Bože, ┌--┐za ty, kdo #uvěřili ┌--┐a #uznali Ježíše Krista za svého Pána: ┌--┐dej, ať jsou ve víře pevní.

Přímluva na pětku:

Prosíme tě, ┌--┐Bože, za ty, ┌--┐kdo-uvěřili a-uznali Ježíše Krista za svého Pána: ┌--┐dej, ┌--┐ať jsou ve víře pevní.

Inu, básník se rodí, lektor se vypracuje. S Boží pomocí vytrvat. K jeho slávě a k užitku věřících.