736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Rozhled z hranic Čech a Moravy u Sirákova

Rozhledy z hranic Čech a Moravy mezi obcemi Sirákov a Újezd

Zastavení první - u strážnice:
Vlevo vidíme skupinu smrků na vrcholu pole. Nalevo od nich úplně vzadu má být vidět Čeřínek. Napravo pak na obzoru má být vidět Křemešník.
Obec Sirákov je schovaná. Napravo od ní vidíme Poděšín, za ním na polích vysílač a za ním kopec Vysočina u Štoků s vysílačem uprostřed. Vedle něj vlevo a vzadu je kopec U sv. Václava u Humpolce. A nad levým okrajem Poděšína vidíme na obzoru kopec s vysílačem na vrcholu, jsou to Skalky u Větrného Jeníkova. Pod nimi je v dáli vidět visutý kulovitý vodojem v Nových Dvorech za Polnou.
Dále doprava od Poděšína vidíme za blízkými lesy dvě větrné elektrárny v katastru Věžnic na okrese Havlíčkův Brod. Za tou napravo je na obzoru kopec Orlík u Humpolce a ještě více doprava kopec jménem Kopec u obce jménem Věž na silnici z Humpolce do Havlíčkova Brodu. Těsně před břízami na okraji lesíka je Vidět kopec Vysoká u obce Vysoká s více vysílači a za ní úplně na obzoru Melechov u Světlé nad Sázavou.
Od stožáru se státní vlajkou před sebou uvidíme věž sirákovského kostelíka a přímo za ní kopec Peklo u Větrného Jeníkova – jak symbolické! Po obou stranách věže jsou vidět vysílače, musíme však postoupit asi o pět metrů výše. Nalevo od ní je vidět vysílač na kopci Roháč u Větrného Jeníkova, napravo od ní je stožár na kopci Strážník na hranicích obcí Šimanov a Kalhov, které obě patří do farnosti Větrný Jeníkov.
Když chceme Strážník vidět z druhé strany, musíme od strážníka ve strážnici jít kousek dolů až k domácí peci na chleba.
Azimuty: Čeřínek 243°, smrčky vzadu 251°, menší smrčky 253°, Křemešník 253°, velký smrk vpředu 254°, Roháč u V. Jeníkova °, Strážník °, Skalky °, vodojem v Nových Dvorech u Polné 266°, kaple v Sirákově 260°, velký smrk vpředu 262°, vysílač Poděšín 276°, - za ním Vysočina, elektrárny u Věžnic – levá °, pravá °, Orlík u Humpolce 282° a Kopec u Věže 284°, Vysoká s vysílači a za ní Melechov 291° břízy u posedu 298°

 Zastavení druhé
– u posedu na kraji lesa na kopečku vpravo od nás asi 300 m
Zemská hranice stoupá od stožáru s vlajkou na vrchol Blažkova, který máme úplně vlevo, pak dlouho vidíme jen blízká pole, potom vlevo od levého smrku asi Čeřínek, vpravo od pravého velkého smrku na obzoru tušíme Křemešník, pak vidíme kapli v Sirákově, hned vlevo od ní Vysoký kámen, kde je přírodní rezervace a poutní kříž, vše spadá do katastru obce Antonínův důl, dnes část města Jihlavy, ale historicky v Čechách a dosud farnost Štoky, diecéze královéhradecká, hned vpravo kopec Roháč, který je už v katastru Větrného Jeníkova, diecéze českobudějovická. Pak vidíme totéž, co od strážnice, od Skalek až po Melechov.
Pak blíže před sebou vidíme kopec Strážky u Olešenky, vlevo na dalekém obzoru Žebrákovský kopec, vpravo také ve velké dáli Horní Chlum, oba v okolí Světlé nad Sázavou. Pak vidíme nejméně 9 vesnic, při dobré viditelnosti a s dobrým dalekohledem jistě i více. Pokusím se je vyjmenovat. Zleva blízko Špinov, Přibyslav doširoka roztažená s kostelem spíše vlevo, před ní Buková, ještě blíže k nám hospodářské budovy v Nížkově, za halami na pravém okraji Přibyslavi Žižkovo pole, dále doprava Hřiště, velice blízko Nové Dvory s hospodářskými budovami až doprava k lesu, za nimi Malá Losenice a nad ní kostel v Havlíčkově Borové. Úplně vpravo stožár na Pořežínském kopci.
Azimuty: Blažkov 202°, pak asi nic, možná jen za jasné viditelnosti Čeřínek 243°, smrk levý 244°, smrk pravý 247°, Křemešník 252°, kaple Sirákov 254°, Vysoký kámen – rezervace a poutní kříž – v katastru obce Antonínův Důl 256°, Roháč 258°, peklo 260°, strážník 261°, Skalky 264°, vodojem v Nových Dvorech u Polné 266°, Kosovský vrch 267°, Jalovčí 269°, vysílač Poděšín 275°, za ním Vysočina, levá el. 280°, pravá el 282°, Orlík u Humpolce 282°, Kopec u Věže 284°, Melechov 291°, před ním Vysoká 292°, Žebrákovský kopec 300°, Strážky u Olešenky 304°, Horní Chlum 305°, Špinov 305-307°, Knyk, Zbožice 310°, NEV Olešenka 310-313°, Horní Krupá 314°, elektrárna Kámen 315°, kostel Přibyslav 316°, obec 312-328°, Buková 317-322°, Nížkov hospd. budovy 324-331°, Žižkovo Pole 325-329°, Hřiště 329-334°, ?Modlíkov 335-338°, nějaká věž vzadu za zelenou vodárnou vpředu nakopci ??? °, Malá Losenice 341-344°, kostel v H. Borové 343°, ??Pořežín 341-344°, stožár Pořežínsky kopec 346°, Nové Dvory-hosp. budovy 341-343°, obec 338-344°.

VŠE POTŘEBUJE JEŠTĚ DOLADIT NA MÍSTĚ, ZVLÁŠTĚ DRUHÉ ZASTAVENÍ.