736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Autobusové poutě po naší vlasti

Od začátku tisíciletí otrganizuje jáhen Ladislav Kinc autobusové poutě pro zájemce z okruhu poutníků na Nový Jeruzalém.

Většinou jsou třídenní, vždy s doprovodem kněze. Navštívili jsme několikrát jižní Polsko, ale pak jsme začali jezdit do Čech. Asi třikrát jsme byli v severních Čechách, asi čtyřikrát v jižních Čechách a už 5 x v západních Čechách. Datum se ustálilo na 3 pátku až neděli v červenci, než začnou poutě k sv. Jakubu a sv. Anně. Letos - dá-li Pán a dovolí-li to předpisy - jedeme 15.7. do západních Čech pošesté a hlavním bodem bude ...............