736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kněží v Novém Veselí

1393 - 1. písemná zmínka o kostele (1377 - 1. písemná zmínka o obci)

Ze souvislé řady farářů se nám zachovalo jen pár jmen: 1397 - farář Adam Smilův a kaplan Ondřej 1515 - farář Řehoř

Pastoři luteránského vyznání v době Aleny Meziříčské a dědiců (podle pravidla: „Koho panství, toho náboženství.“) 1579 Ladislav Corvinus, 1606 Jiří Bakovský, 1614 Jan Jurovec, 1616 Pavel Matoušek Čeravský

Po obnovení duchovní správy:

- P. Petr Rummer, farář ve Žďáře, přibral farnost 1628

- P. Bartoloměj Prümer, nebo Pramer, nast. 1633 (dle církevního historika Gr. Wolného to byl 1. katolický farář po obnově duchovní správy, působil 1628-1638)

1. P. Bartoloměj Vostický, nast. 1634, (1. farář po obnově duchovní správy dle zápisů v kronice L.P.1804)

2. P. Jiří Stanislav Karduel, nast. 1652

3. P. Heřman Bartoloměj Sartorius, nast. 1653, odešel 1662, možná měl příjmení Krejčí, což je latinský překlad slova Sartorius

4. P. Václav Senický, nar. ve Vyškově, nast. 1660, + v Novém Veselí 12.11.1683

5. P. Jan Skalka, nast. 1685, + 19.8. 1698 ve věku 49 let, pohřben ve starém kostele

6. P. Jan Kryštof Kubetius, nar. v Telči, nast. 1698, od r. 1705 farář v Babice u Třeb.

7. P. Vavřinec Veselý, nast. 1705, odešel 1709

8. P. Matěj Jakeš, nast. 1709, + v Novém Veselí 18.4. 1722

9. P. Kašpar Jedlička, nast. 1722, odešel 1733 do Šitbořic - P. Václav Plasek, administrátor, nast. 1733, odešel do Šitbořic 1733

10. P. Václav Zadražil, nast. 1733, pochován 27.5.1747 proti oltáři Panny Marie

11. P. František Kundatius, nast. 1747, za něho postaven kostel, odešel 1767

12. P. František Pesskatius, nar. 1726, nast. 1767, + 9.5.1772, 11/5 ho v novém kostele pohřbil děkan velkomeziříčský

13. P. Isidor Mareš, nar. 1743 v Novém Městě, vysvěcen 1766, nast. 1772, za něho postavena fara, děkan, + 12.4.1808, založil farní kroniku

14. P. Kašpar Urbánek, nar. 1762 v Telči, vysvěcen 1789, nast. 1808, + 22.4.1848

15. P. Jakub Vejvoda, nar. 1806 v Rychtářově na Vyškovsku, vysvěcen 1833, nast. 1848, + 19.8.1877,

16. P. Hubert Zelinka, nar. 1827 v Náměšti nad Oslavou, vysvěcen 1852, nast. 1877, odešel 1890 do Žďára, + 5.4.1903

17. P. Arnošt Vlček, nar. 1842 v Příštpu u Jaroměřic n. Rokytnou, vysvěcen 1867, nast. 1890, odešel 1893 do Borkovan u Brna, + 12.10.1916

18. P. František Chalupa, nar. 28.10.1853 v Měříně, vysvěcen 1879 v Brně, v N. Veselí 1893 - 1898, odchází do Zábrdovic, kde slouží do r. 1919, + 22.2.1925

19. P. František Vítek, nar. 4.9.1858 v Týništi v Čechách, vysvěcen 1883, 1891 - 1898 farář v Jamách, v N. Veselí 1898 - 1912, zde založil záložnu Reiffeisenku (šikmo proti faře), potom děkan v Polné, tam zemřel + 5.10.1942

20. P. Jan Filipovič, nar. 8.5.1876 v Moravské Nové Vsi, vysvěcen 1901 v Brně, v N. Veselí od r. 1912 kaplanem a pak farářem, zemřel 27.12.1941 v nemocnici Brně, pochován v N. Veselí na starém hřbitově

21. P. Emanuel Kuchař, nar. 8.8.1910 v Prostějově, vysvěcen 1935, v Novém Veselí 1942 - 1951, kdy odešel do invalidního důchodu, zemřel 10.12.1979 v Rybné nad Zdobnicí u Rychnova nad Kněžnou

22. P. Karel Trunda, 14.02.1920 narozen v Protivanově, 29.07.1945 vysvěcen na kněze v Brně, v N. Veselí 1951 - 1960, pak odešel do Nového Města, 1964 – 1976 administrátor v Čebíně, kde 22.5.1986 zemřel slepý a tam je pohřben

23. P. Rudolf Pazourek, 21.09.1923 narozen ve Vysokých Popovicích, 05.07.1947 vysvěcen na kněze v Brně, od 01.04.1960 administrátor v Novém Veselí, 17.08.1960 zatčen, vězněn ve Valdicích, kde pracoval jako brusič skla, 9.5.1962 amnestován, pak ve výrobě - bez státního souhlasu k výkonu duchovenské služby, od 3.5.1968 v Dubňanech, pak ve Vratěníně, od r.1972 farář v Cetkovicích u Boskovic, tam 21.10.1995 zemřel a pohřben

24. P. Karel Šindelář, nar. 30. 12. 1915 v Předhoří ve farnosti Luka n. Jihl., vysvěcen 1940 v Brně, 1940 – 1946 kaplan v Běhařovicích, od 14.9.1944 do konce války v koncentračním táboře v Německu, 1946 - 1960 administrátor v Horních Věstonicích, v N. Veselí od října 1960, děkan žďárský, později i arcikněz jihlavský, + 7.11. 1981 a pohřben na starém hřbitově. Kolem roku 1965 vypomáhal P. Václav Hanusa, kaplan z Nového Města na Mor.

25. P. Alois Weigl, nar. 7.2.1927 ve Svatoslavi u Brna, vyhnán ze semináře k PTP, pak ve výrobě, vysvěcen až 1970 v Brně, v N. Veselí od r. 1981, od r. 1986 i Bohdalov, zemřel v nemocnici v N. Městě 11.5.2009 a pochován ve Svatoslavi

26. P. RNDr Miroslav Kazík, nar. 1957 v Uh. Hradišti, vysvěcen 27.6.1998 v Brně, v N. Veselí a Bohdalově 2009 – 2017, přeložen do Ivančic u Brna

27. P. Jan Peňáz

BOŽE, BUĎ MILOSTIV A ŽEHNEJ NÁM ...