736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Historie kostela

Starý kostel stál nad farou, uprostřed hřbitova, který se dodnes užívá. Z tohoto kostela zbyla jen márnice a křtitelnice, dnes umístěna před současným kostelem. Ten byl postaven 1752 na protější straně údolíčka Oslavy, uprostřed městečka. Stavitelem byl žďárský opat Bernard Hennet.