736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Sedmero darů Ducha Svatého

Zde najdete články o víře. Pokud Vás zajímá něco dalšího, klidně mi napište. K Vašemu dotazu napíši článek a zde ho zveřejním.

Pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těším se. Nebojte se být upřímný/á.

Sedmero darů Ducha Svatého - úvod

5. 1. 2021

Sedmero darů Ducha Svatého

1/ Dar moudrosti
2/ Dar rozumu
3/ Dar rady
4/ Dar síly
5/ Dar umění (poznání, vědění)
6/ Dar zbožnosti
7/ Dar bázně Boží

Více..

První dar Ducha Svatého

5. 1. 2021

Dar moudrosti (v 7 bodech)

působí spřízněnost duše se záležitostmi Božími, duše pak vidí vše vidí Božíma očima, a miluje to, co chce Bůh.  (1. Král 3 - modl. Šalamounova, žalm 103, 118, 127, Mt 20,1-16, Mt 25,15-30)

Více..

Druhý dar Ducha Svatého

5. 1. 2021

Dar rozumu

umožňuje díky analogii a vzájemným souvislostem získat jakýsi vhled do pravd víry, i když je nemůžeme plně pochopit, pomáhá při nahlížení Božích pravd. (Lk 24 Emauzy)

Více..

Třetí dar Ducha Svatého

5. 1. 2021

Dar rady

nám pomáhá, že si dokážeme poradit. (Moudr 9,14-16   Sk 5,29  Lk 12,11-20  Mt 9,19-20)

Více..

Čtvrtý dar Ducha Svatého

5. 1. 2021

Dar síly

uschopňuje člověka k vytrvání v nadměrně těžkých situacích. (Sk 7 - Štěpán, Mt 10,16-32)

Více..

Pátý dar Ducha Svatého

5. 1. 2021

Dar umění (poznání, vědění)

je schopnost dávat všem věcem souvislost s konečným cílem, umění žít a ovládat se. (Mt 16,21-28) Velký katechismus zde používá výraz:  umění - toho se budeme držet

Více..

Šestý dar Ducha Svatého

5. 1. 2021

Dar zbožnosti

působí radost z toho, že člověk může zůstávat před Bohem. (1. Sol 5,16, Řím 8,15-17  Mt 6,7-15)

Více..

Sedmý dar Ducha Svatého

5. 1. 2021

Dar bázně Boží

vytváří synovskou a dceřinnou oddanost člověka vůči Bohu. (Mt 10,28  Sir 1,11-18   Sir 21, 2  Sir 25,16  žalm 110,10  Kaz 7,19  žalm 33,10  Mt 6,19-34)

Více..