736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kaple Panny Marie Růžencové Kyjov

První písemná zmínka o vesnici Kyjov pochází z roku 1407. Z historických pramenů se také domníváme, že název Kyjov pravděpodobně vznikl z pokřiku lovců kýjem-ho, který volali při lovení zvěře v okolních lesích.
Dominantou obce je malá kaplička, jež svépomocí postavili místní starousedlíci roku 1874 a kterou k šestistému výročí od založení nechala obec Kyjov celkově opravit. Kaple stojí na návsi na počest Panny Marie Růžencové a každoročně první neděli v říjnu se zde slaví pouť.

První starší snímek je z jihu, druhý pořízený po opravě je z východu. Děkujeme autorůmn.

kaple Kyjov prel