736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Poutě do okolí

Vyjděme VZHŮRU na kopce v okolí:

 • kde z celého SRDCE poděkujeme za rodný kraj (protože to je vždy srdeční záležitost) a vzpomeneme na lidi, kteří jej vytvářeli a s láskou v SRDCI postavili duchovní památky,
 • aby naši mysl pozvedli VZHŮRU, a také poprosíme za své blízké, kteří s námi zde žijí a které máme ze SRDCE rádi. Poděkujeme za dílo stvoření a vykoupení a poprosíme za požehnání pro rodný kraj, naši vlast i celý světadíl.

Pojďme tedy VZHŮRU s nadšeným SRDCEM.

V roce spásy 2021 se těšíme dá-li Pán na:

 • 1. neděli v lednu - 3.1.: novoroční žehnání z Vejdocha, sraz u kříže u hřiště ve 14 hodin
  Zpráva: I přes velkou mlhu a mírný déšť se k soukromé modlitbě kněze připojily  dvě rodiny, které dodržely všechny předepsané rozestupy. Na závěr jsme si vyprávěli vtipy a dávali hádanky.

 • 5. neděli postní - 21.3. ve 14 hodin: křížová cesta na Harusák z návsi v Radňovicích
 • kolem sv. Marka - 25.4. odpoledne: modlitby a žehnání polím na Vejdochu
 • 1. neděle v květnu - 2.5. v 16 hodin: první májová u Panny Marie Bohdalovské na Havlině
 • 8. 5. při východu slunce v 5:25 hodin: pěší pouť od sv. Jana nad Rudolcem k sv. Janu na Zelené Hoře
 • poslední neděli v květnu - 30.5. v 16 hodin: poslední májová nad Matějovem
 • třetí neděli v září - 19.9.: poděkování za úrodu na Vejdochu a žehnání Cestzy života ke Stromu života
 • třetí neděli v říjnu - 17.10. ve 14 hodin: poděkování za přírodu u kříže nad Kyjovem
 • poslední den v roce - 31.12. ve 12 hodin: u křížů u Matějova poděkování za tento rok a prosba o požehnání do všech dalších, které nám ještě budou darovány

TO VŠE, DÁ-LI PÁN BŮH!

Přizpůsobíme se předpisům. Přivítáme další návrhy.

Těšíme se i na vás. JP a další