736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Poutě do okolí

Vyjděme VZHŮRU na kopce v okolí:

 • kde z celého SRDCE poděkujeme za rodný kraj (protože to je vždy srdeční záležitost) a vzpomeneme na lidi, kteří jej vytvářeli a s láskou v SRDCI postavili duchovní památky,
 • aby naši mysl pozvedli VZHŮRU, a také poprosíme za své blízké, kteří s námi zde žijí a které máme ze SRDCE rádi. Poděkujeme za dílo stvoření a vykoupení a poprosíme za požehnání pro rodný kraj, naši vlast i celý světadíl.

Pojďme tedy VZHŮRU s nadšeným SRDCEM.

V roce spásy 2021 se těšíme dá-li Pán na:

 • 1. neděli v lednu - 2.1.: poprvé projdeme sami Cstu ivota a zakončíme novoročním žehnáním z Vejdocha, sraz u kříže u hřiště ve 13:30 hodin
 • asi 5. neděli postní - 3. 4. ve 14 hodin: křížová cesta na Harusák z návsi v Radňovicích
 • někdy po  sv. Marku (25.4.) v neděli  ..   odpoledne: modlitby a žehnání polím na Vejdochu
 •  jednu neděle v květnu -  v 16 hodin: první májová u Panny Marie Bohdalovské na Havlině
 • 7. 5. při východu slunce v 5:25 hodin: pěší pouť od sv. Jana nad Rudolcem k sv. Janu na Zelené Hoře
 • poslední neděli v květnu - 29.5. v 16 hodin: poslední májová nad Matějovem
 • třetí neděli v září - 18.9.: poděkování za úrodu na Vejdochu, půjdeme Cestou života ke Stromu života
 • třetí neděli v říjnu - 16.10. ve 14 hodin: poděkování za přírodu u kříže nad Kyjovem
 • poslední den v roce - 31.12. ve 12 hodin: u křížů u Matějova poděkování za tento rok a prosba o požehnání do všech dalších, které nám ještě budou darovány

TO VŠE, DÁ-LI PÁN BŮH!

Přizpůsobíme se předpisům. Přivítáme další návrhy.

Těšíme se i na vás. JP a další