736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kaple Panny Marie Bolestné Pokojov

Ve středu návsí postavila obec r 1862 kapli zasvěcenou P. Marii, ale mše se v ní nekonaly. Teprve roku 1925 byl zakoupen z dobrovolných příspěvků na paměť padlých vojínů ve světové válce nový obraz P. Marie Bolestné, posvěcený 15. srpna 1925, a od tohoto roku stala se kaple veřejnou a slaví se tu pouť vždy 3. neděli v září. V r. 1925 postavila obec hasičské skladiště vedle kaple. Uvažuje se, že po stavbě nové moderní hasičky bude dosavadní skladiště připojeno ke kapli a vytvoří jeden posvátný prostor.

kaple Pokojov