736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kaple sv. Rocha Nové Veselí

Připomínkou doby, kdy české a moravské země postihla jedna z největších morových epidemií, je zdejší kaplička. Ke cti a větší slávě Boží a na poděkování, že Nové Veselí bylo této morové rány ušetřeno, ji roku 1680 nechal postavit Jiří Kryštof svobodný pán z Globitz, který toho času vládl samostatnému veselskému panství.

Je zasvěcena Panně Marii a třem významným ochráncům, svatému Rochovi a Šebestiánovi a svaté Rozálii. Kaplička byla postavena nad městečkem na kopci zvaném „Šteinhýbl“ a postupem času splynula s okolní zástavbou. Na fotografi je patrná dolina, která je pozůstatkem po těžbě jílu místními hrnčíři. Takových jam bylo v okolí Nového Veselí více.

Stavební vývoj kaple

Původní kaple byla bez oken, čtvercového půdorysu se sedlovou šindelovou střechou s otevřeným, do oblouku zaklenutým průčelím opatřeným mříží. Nad vstupem byl nápis „Maria, matko bolestná, oroduj za nás“. U kaple, před lípou, blíže k silnici na Jihlavu, stála samostatně dřevěná kazatelna.
V letech 1888-1889 byla kaple přestavěna do současné podoby. Byla vybourána dvě boční okna a přistavěn uzavřený vstup s hranolovou zvonicí. První zvon, který byl do zvoničky zavěšen, odlil Peter Hilger ve Vídni a byl zrekvírován roku 1917.

Při velké opravě kapličky roku 1927, byla šindelová střecha nahrazena zinkovým plechem a úprav doznal i interiér kaple. Téhož roku byl také zakoupen nový zvon ze zvonařské dílny Buřil a Riss v Kuklenách, ale i ten byl roku 1942 zabaven pro válečné účely. Od té doby je kaplička bez zvonu.

Oltářní obraz jako památka na novoveselské muže, kteří obětovali své životy za 1. světové války, byl z darů občanů roku 1927 pořízen nový oltářní obraz od Norberta Pokorného z Tišnova. Znázorňuje patrony kaple s vedutou Nového Veselí na pozadí. Světci na oltářním obraze v kapli (zleva): mučedník sv. Šebestián, Panna Maria s dítětem Ježíšem, poutník sv. Roch z Montpellier a poustevnice sv. Rozálie z Palerma (citováno z panelu: To naše Nové Veselí).

Pouť je v neděli kolem svátku sv. Rocha - 16. 8.

kaple nove veseli1 kaple nove veseli2