736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kaple Panny Marie Královny Újezd

Jméno Újezd dostávaly vesnice, které vznikly na vymezeném, objížďkou ohraničeném území. Protože Újezd leží na staré zemské hranici mezi Moravou a Čechami, bylo jeho jméno vykládáno též jako "vjezd" do Čech. Oujezd (též Aujezd) býval také nazýván "Olšový" pro velké množství olší, které obklopovaly Prostřední rybník.

Za P. Aloise Weigla byla díky ochotě obecního zastupitelstva a obětavosti občanů kaple o 100 % zvětšena a ve Žďasu byl ulit další zvon. V ní byly doplněny sochy andělů a sv. Josefa.

Pouť je kolem Panny Marie Královny - 22. srpna.

kaple ujezd1 kaple ujezd2