736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Tříkrálové sbírky v N. Veselí a Bohdalově

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY v obou farnostech letos a dříve

Pán Bůh zaplať koledníkům a vedoucím skupinek a všem v zázemí. Pán Bůh zaplať všem dárcům. I jménem obdarovaných.

Farnost Nové Veselí  2024 - 2017

Pán Bůh zaplať koledníkům a vedoucím skupinek a všem v zázemí. Pán Bůh zaplať všem dárcům. I jménem obdarovaných. V městyse letos chodilo 22 dětí a 6 vedoucích.

Tříkr. sb. L. P. 2024

Nové Veselí 71.405,- Kč

Újezd 37.040,- Kč

Březí nad Oslavou 19.570,- Kč

Budeč 13.730,- Kč

Matějov 13.070,- Kč

Kotlasy 8.000,- Kč

----------------------------------------------------

Celkem: 162.815,- Kč

L. P. 2023
Nové Veselí 73 159,- Kč
Újezd 36 894,- Kč
Březí nad Oslavou  19 848,- Kč
Matějov  11 470,- Kč
Budeč 9 350,- Kč
Kotlasy 9 500,- Kč
Celkem 160 221,- Kč
L. P. 2022
Nové Veselí 47 062,- Kč
Újezd 34 243,- Kč
Březí nad Oslavou  16 891,- Kč
Matějov  12 800,- Kč
Budeč 11 740,- Kč
Kotlasy 7 500,- Kč
Celkem 130 740,- Kč
L. P. 2021
Nové Veselí 47 839,- Kč
Újezd 20 950,- Kč
Březí nad Oslavou  10 090,- Kč
Matějov  6 500,- Kč
Budeč 6 500,- Kč
Kotlasy 8 400,- Kč
Celkem 100 279,- Kč
L. P. 2020
Nové Veselí 54 851,- Kč
Újezd 31 359,- Kč
Březí nad Oslavou  14 437,- Kč
Matějov  13 060,- Kč
Budeč 10 090,- Kč
Kotlasy 9.100,- Kč
Celkem 132 897,- Kč
L. P. 2019
Nové Veselí 55 791,- Kč
Újezd 30 190,- Kč
Březí nad Oslavou  13 168,- Kč
Matějov  11 400,- Kč
Budeč 8 537,- Kč
Kotlasy 8 450,- Kč
Celkem 127 536,- Kč
L. P. 2018
Nové Veselí 52 785,- Kč
Újezd 28 810,- Kč
Březí nad Oslavou  12 803,- Kč
Matějov  11 750,- Kč
Budeč 10 340,- Kč
Kotlasy 8 250,- Kč
Celkem 124 738,- Kč
L. P. 2017
Nové Veselí 45 622,- Kč
Újezd 27 585,- Kč
Březí nad Oslavou  11 243,- Kč
Matějov  11 081,- Kč
Budeč 10 505,- Kč
Kotlasy 8 210,- Kč
Celkem 114 246,- Kč


ZAJÍMAVOSTI Z NOVÉHO VESELÍ

2018
V Novém Veselí do terénu vyrazilo 19 koledníků ("králové" a jejich doprovod), 12 děvčat, 7 chlapců. Nejmladší bylo 5-ti leté děvčátko a nejstarší , 19-ti letý mládenec. Tedy 1 žákyně mateřské školy, 12 žáků základní školy a 6 studentů střední školy.
Na organizaci sbírky se podílelo 6 dospělých.

2019
V Novém Veselí do terénu vyrazilo 25 koledniků ("králové" a jejich doprovod),
18 děvčat, 7 chlapců. 2 žákyně mateřské školy, 17 školáků a 6 studentů střední školy.
Na organizaci sbírky se podílelo 5 dospělých

 FARNOST BOHDALOV 2024 - 2002

L. P. 2024
Bohdalov 53 594,- Kč
Chroustov 15 440,- Kč
Kyjov  6 700,- Kč
Pokojov 12 060,- Kč
Rudolec 20 388,- Kč
Celkem 108 542,- Kč 
L. P. 2023
Bohdalov 54 720,- Kč
Chroustov 13 456,- Kč
Kyjov 7 220,- Kč
Pokojov 13 323,- Kč
Rudolec 19 376,- Kč
Celkem 98 745,- Kč
L. P. 2022
Bohdalov 52 554,- Kč + 20 EUR
Chroustov 10 953,- Kč
Kyjov 5 300,- Kč
Pokojov 13 560,- Kč
Rudolec 16 378,- Kč
Celkem 98 745,- Kč + 20 EUR
L. P. 2021
Bohdalov 41 672,- Kč
Chroustov 8 605,- Kč
Kyjov 2 951,- Kč
Pokojov 7 200,- Kč
Rudolec 13 000,- Kč
Celkem 73 428,- Kč
L. P. 2020
Bohdalov 36 727,- Kč
Chroustov 10 807,- Kč
Kyjov 3 750,- Kč
Pokojov 7 249,- Kč
Rudolec 12 563,- Kč
Celkem 71 096,- Kč
L. P. 2019
Bohdalov 33 790,- Kč
Chroustov 10 090,- Kč
Kyjov 3 050,- Kč
Pokojov 6 519,- Kč
Rudolec 12 022,- Kč
Celkem 65 471,- Kč
L. P. 2018
Bohdalov 37 675,- Kč
Chroustov 8 871,- Kč
Kyjov 3 010,- Kč
Pokojov 7 512,- Kč
Rudolec 10 070,- Kč
Celkem 72 138,- Kč


Farnost předtím dohromady

2017 63 365,-
2016 54 181,-
2015 48 009,-
2014 48 840,-
2013 46 354,-
2012 48 829,-
2011 47 657,-
2010 43 245,-
2009 37 191,-
2008 33 919,-
2007 35 251,-
2006 34 399,-
2005 35 412,-
2004 27 427,-
2003 23 542,-
2002 19 260,-


PÁN BŮH ZAPLAŤ VÁM VŠEM V CELÉM FARNÍM OKRUHU NOVOVESELSKÉM I BOHDALOVSKÉM.