736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Dvanáct článků víry

Zde najdete články o víře. Pokud Vás zajímá něco dalšího, klidně mi napište. K Vašemu dotazu napíši článek a zde ho zveřejním.

Pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těším se. Nebojte se být upřímný/á.

Úvod k 12 článkům víry

5. 1. 2021

Nejprve všech  12 článků a pak osnova, podle které se bude každý z nich probírat, někdy i více najednou

Více..

1. článek víry

5. 1. 2021
  1. článek víry "VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"

Vyslechněme Slovo Boží z knihy proroka Izaiáše:

"Obraťte se ke mně a dojdete spásy, všechny končiny země. Já jsem Bůh a jiného už není ... Přede mnou poklekne každé koleno a každý jazyk bude mluvit: "Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i moc" (Iz 45,22-24).

Více..

2. až 4. článek víry

5. 1. 2021
  1. článek víry "VĚŘÍM I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO" --- 3. čl. víry: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY" ---- 4. čl. víry: "JEŽÍŠ KRISTUS TRPĚL POD PONTSKÝM PILÁTEM, BYL UKŘIŽOVÁN, ZEMŘEL A BYL POHŘBEN"   

Vyslechněme Slovo Boží z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům:

"Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny" (Gal 4,4-5).

Více..

5. až 7. článek víry

5. 1. 2021
  1. článek víry "JEŽÍŠ KRISTUS SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"    --- 6. článek víry "JEŽÍŠ VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO"   ----    7. článek víry    "ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"

Vyslechněme Slovo Boží z 1. listu svatého apoštola Pavla Korinťanům:

"Odevzdal jsem vám především to, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písma a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písma, ukázal se Petrovi a potom Dvanácti" (1Kor 15,3-4).

Více..

8. článek víry

5. 1. 2021
  1. článek víry "VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"

Vyslechněme Slovo Boží z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům:

"Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha, který volá: Abba, Otče!" (Gal 4,6).

Více..

9. a 10. článek víry

5. 1. 2021
  1. článek víry  "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"  --- 10. článek víry    "VĚŘÍM V ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ"

Vyslechněme Slovo Boží z evangelia svatého Jana a z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům:

"Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás ... Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti" (Jan 15,4-5). Kristus "je hlavou těla, totiž církve" (Kol 1,18).

Více..

11. a 12. článek víry

5. 1. 2021
  1. článek víry  "VĚŘÍM VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA" --- 12. článek víry   "VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"

Vyslechněme Slovo Boží z 1. listu svatého apoštola Pavla Korinťanům:

„Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli." (1 Kor 15,20).

Více..