736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Zvony v Bohdalově

První zvony byly pořízeny při dostavbě kostela v r. 1752. Při požáru kostela 7. 7. 1872 je žár ohně roztavil, zůstal pouze malý zvon jména Bol. P. Maria ve věžičce nad sakristií, vážil 28 kg. 

Po požáru v roce 1895 odlila nové zvony firma Hiller a vdova, posvěceny před první nedělí adventní P. Sal. Bauerem. Jmenovaly se:  sv. Vavřinec - vážil 583 kg;  sv. Panna Maria - váha 303 kg;  sv. Josef -  váha 189 kg;  sv. Cyril a Metoděj - váha 76 kg. Tyto zvony byly odvezeny na vojenské účely za 1. světové války.

Po válce organizoval místní farář P. Antonín Hrubý ve spolupráci s obcí sbírky na pořízení nových zvonů. Spolu s ním obcházel domy farníků člen zastupitelstva. Hlavní tíhu celé práce však nesl duchovní, který také doplatil sám zbytek potřebné částky. Zvony byly objednány v Hradci Králové a 26. 1. 1926 konečně ulity nákladem 36 000 Kč. 21. března 1926 je posvětil v Netíně P. Václav Hlavička - děkan měřínský. Zvony zavěsili na železné nosníky. Jejich jména: Dokonáno jest - váha 343 kg, výška 86 cm, přídomek pátečník; Zdrávas Maria - váha 233 kg, výška 76 cm, přídomek poledník; sv. Cyril a Metoděj - váha 185 kg, výška 67 cm; sv. Josef - váha 104 kg, výška 57 cm, přídomek umíráček. Ani ony nebyly ušetřeny a z nařízení německých úřadů byly za 2. světové války v roce 1944 z věže sundány 3 z nich a odvezeny k válečným účelům. Zůstal pouze sv. Josef - umíráček.

V roce 1948 za působení P. Josefa Votavy byly pořízeny zvony nové. Zvony odlila firma Kovolit - R. Manoušek v České za cenu 190 000 Kč. Slavnostní svěcení zvonů proběhlo 12. září 1948. Farníci se shromáždili u lihovaru, odkud vyjely obcí směrem ke kostelu opentlené a vyzdobené koňské povozy se zvony, následované zástupem věřících, v jehož čele šli čelní představitelé obce. Byla to veliká slavnost pro celou bohdalovskou farnost, protože v tak krátké době po válce měla zvony jen málokterá obec z těch, kterým byly odvezeny. Nové zvony byly pojmenovány: sv. Vavřinec - váha 354 kg, výška 848 mm, po úderu zní následujících 65 vteřin; sv. Emanuel - váha 243 kg, výška 750 mm, zní 60 vt.; sv. Cyril a Metoděj - váha 180,5 kg, výška 685 mm, zní 55 vt. Původní sv. Josef - váha 101 kg, výška 560 mm, zní 50 vt. 

Se zvonem Emanuel se zvoní denně, v této době je ovládán automatickým časovým spínačem. Josefem se zvoní ručně při loučení se zesnulými.