736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kaple Jména Panny Marie Matějov

V roce 1907 došlo k jednomu z nejvýznamnějších počinů v historii obce. Začala totiž výstavba kaple.

Stavbu provedl na základě svých plánů stavitel Josef Křelina ze Zámku Žďáru. Rozpočet na tuto stavbu činil 11 000 K a byl z části uhrazen z daní a z části z obecního rozpočtu. V následujícím roce byla stavba dokončena, upraveno její okolí a do kaple byly zakoupeny dva zvony od brněnské firmy Manoušek.

Větší z nich byl obci za první světové války odebrán. Zůstal zde pouze malý umíráček, k němuž byl přidán starý zvon ze zvoničky ve škole. Teprve v roce 1929 si občané zakoupili zvon náhradní.

Výzdoba kaple a ostatní vybavení byly dokončeny až v roce 1910. v témže roce byla kaple vysvěcena novoveselským farářem P. Františkem Vítkem.

Díky příspěvkům z ministerstva pro místní rozvoj a pro zemědělství byla kaple nádherně opravena začátkem našeho století, sto let po výstavbě.

Bylo upřesněno zasvěcen - Jména Panny Marie, které se slaví 12. září, pouť bývá na první neděli v září.

kaple matejov1 kaple matejov2