736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Řeholní sestry z naší farnosti

Vzpomínka na zemřelé i živé řádové sestry rodačky z farnosti Nové Veselí

 ÚJEZD

Školské sestry svatého Františka

 S.M. Adolfina – Marie Morkusová

Narodila se 4.ledna 1910 v Újezdě čp.16, vychodila obecnou školu a po té pomáhala v rodičům v hospodářství. Do kandidatury vstoupila 10.ledna 1931                    v Praze-Březnově, první sliby složila 9.března 1934. V roce 1936 ukončila                dvouleté studium pro učitelky v mateřských školách a nastoupila do sociálního ústavu pro děti s mentálním postižením ve Slatiňanech, následoval Koclířov, Opařany a Vratislavice nad Nisou a znovu Slatiňany. V roce 1973 vzhledem                    k vážnému onemocnění odešla do Hoješína, charitního domova, spravovaného sestrami Školského řádu svatého Františka. Tam 8.prosince 1983 zemřela. Pochována je na hoješínském hřbitově.

S.M. Marilla  – Marie Tomanová

Narodila se  21.září 1928 v Újezdě, vychodila obecnou školu, pak měšťanskou školu v Novém Veselí a odbornou školu pro ženská povolání v Brně. V srpnu   1946 odešla do Slatiňan, kde pomáhala v ústavu. Následující rok vstoupila          do kandidatury v Praze-Břevnově, během které vykonala zkoušku způsobilosti  pro učitelství v mateřských školách. Následovala celá řada poslání v různých ústavech a školách: Praha-Vinohrady, Nová Ves u Horšovského Týna, Vojkov a Slatiňany, kde i přesto, že byla ve starobním důchodu vyučovala náboženství svěřence ústavu. V roce 2007 přešla do Charitního domova v Praze-Břevnově, kde 26.2.2012 zemřela. Pohřbena je v Slatiňanech.

NOVÉ VESELÍ

Milosrdné sestry Svatého Kříže

 S.M. Hermila – Marie Štikarová

Narodila se 25. ledna 1926 v Novém Veselí čp. 79. Řeholnímu povolání řekla své „ano“ po zkušenosti s prací řeholních sester, které ji, její tři sourozence

a maminku ošetřovaly v nemocnici v Novém Městě na Moravě při epidemií záškrtu, bylo jí tehdy 16 let. Krátce poté, v 17 letech nastoupila do mateřského kláštera v Kroměříži. Jako kandidátka působila v nemocnici v Moravské Ostravě coby ošetřovatelka. Řeholní sliby kongregace Milosrdných sester Svatého Kříže složila 27. února 1947 v Kroměříži a přijala řeholní jméno Marie Hermila. Poté působila jako ošetřovatelka v nemocnicích v Litomyšli a Uherském Hradišti.

V 50. letech po zrušení klášterů na příkaz komunistického režimu pracovala v továrně na porcelán v Bohosudově a v textilních továrnách ve Varnsdorfu a Horním Starém Městě u Trutnova. To trvalo 4 roky. V září r. 1954 se podařilo S.M. Hermilu uvolnit pro výpomoc v charitním domově pro řádové sestry v Choryni. Od srpna 1967 působila krátce v domově důchodců v Radkově Lhotě, kde pracovala v kuchyni a jako ošetřovatelka. V r. 1968 byla poslána do ústavu sociální péče na Svatém Hostýně, kde komunistický režim zřídil ústav pro mentálně postižené děti. Zde pracovala 17 let jako ošetřovatelka. Dalších devět let ošetřovala nemocné spolusestry v charitním domově v Bílé Vodě na polských hranicích. V roce 1993 se přestěhovala do kláštera v Choryni, kde 25. 4. 1998 zemřela a je pohřbena na hřbitově sester.

BŘEZÍ NAD OSLAVOU

Kongregace svatého Františka  pod ochranou Svaté Rodiny

 S.M. Bona – Anna Kratochvílová

Narodila se 7.června 1933 ve Březí čp. 19. Vstoupila do Kongregace svatého Františka pod ochranou svaté rodiny, přijala řeholní jméno Bona. Působila                  v Opavě, Mirošově u Rokycan a Dešově u Jemnice, kde 15.11.2004 zemřela        a je i pohřbena.

Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova

 S.M. Boromea – Růžena Kujalová

Narodila se 18.2.1919 ve Březí, do obecné školy chodila ve Březí, pak na tzv. měšťanku v Novém Veselí a poté absolvovala samaritánský kurz. Ve 22 letech odešla do kláštera v Rajhradě u Brna a stala se čekatelkou. O rok později 9.2.1942 oblékla řeholní roucho a započala tříletý noviciát, který byl završen řeholním sliby nejprve na 1 rok, pak na 3 roky a 26.9.1951 se zasvětila Bohu slibem doživotním. Hned poté odešla do Teplic, kde pracovala v nejprve  v nemocnici a pak v Ústavu sociální péče jako ošetřovatelka. V srpnu 1979 se přestěhovala do kláštera v Jiřetíně pod Jedlovou. Poslední roky pozemského života prožila v klášteře v Rajhradě, kam se vrátila v roce 1994 a kde 9.2.2002 zemřela. Na rajhradském klášterním hřbitově je pohřbena.

KOTLASY

Školské sestry svatého Františka

 S.M. Bernarda – Anděla Prokšová

Narodila se 21.4.1912 v Kotlasích čp.41. Do kandidatury byla přijata v Praze-Břevnově. První sliby složila 31. srpna 1935. Byla velmi obratná v šití, proto byla ve většině klášterních domů, kam byla poslána (Děčín, Slatiňany, Brandýs nad Labem), přidělována k této práci. V roce 1950 byla s ostatními spolusestrami internována v Krnově. V roce 1965 přešla jako ošetřovatelka do domova důchodců ve Vojkově, kde se starala mimo jiné i o svého tatínka, a kde byla  až do roku 1969, kdy vážně onemocněla a ve stejném roce zemřela. Pohřbena je v kongregační hrobce Praze-Břevnově.

S.M. Gaudencie – Anežka Staňková

Narodila se 13.ledna 1917 v Kotlasích. Po obecné škole absolvovala ještě měšťanku v Novém Veselí a jednoroční učební kurz v Jihlavě. Hned poté, nastoupila do kandidatury v Praze-Břevnově. Během kandidatury a noviciátu vystudovala 3. ročníky pedagogické školy a po složení slibů pokračovala na chrudimském učitelském ústavu, které zakončila maturitou. Po složení slibů           učila na různých školách v Praze. V roce 1950 byla poslána do dětského ústavu v Litoměřicích, kde působila jako učitelka v přidružené tzv. pomocné škole. V roce 1956 přešla do Slatiňan, do ústavu po mentálně postižené děti. Když byl v roce 1968 v Mariánských Lázních zřízen charitní dům pro kněze, byla sestra Gaudencie poslána tam, aby zastávala funkci představené domova. V 58 letech, odešla do domova pro řádové sestry v Hoješíně, kde ještě mnoho let dle svých možností nadále vypomáhala. Zemřela 15.2.1999 a pohřbena byla na hoješínském hřbitově.

S. Marie Bohumila Anděla Matoušková z Kotlas je v III. řádu sv. Františka pod ochranou Sv. Rodiny v Brně

S. Marie Kristina Špačková z Budče je v Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Plzni