736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kdy a jak zvoní naše zvony

Zvoní všechny zvony

S dvěma novými zvony, událostí roku 2020, se objevily v Novém Veselí nové možnosti. Nezapomínáme však na staré a dobré rady a pravdy: Spánek je opravdu nejsladší věc na světě a nejlepším čtyřnohým přítelem člověka je postel.

Proto se v novém rozpisu zvonění ráno nic nemění. Ten nejmenší zvon nás bude vyzývat k modlitbě každý všední den v 7 hodin, v neděli až v 7.30, což bude zároveň sezvánění ke mši svaté, takže to budou dvě v jednom. I odbíjení celých hodin a čtvrthodin se po 22. hodině přeruší a začne až skončí noční klid - v 6 ráno.

Polední zvonění zůstane stejné, zazní tedy Ave Maria - náš druhý zvon podle velikosti i podle stáří, je z r.1947.

Navečer se nad vesničkou ztichlou díky obchvatu, další velké události letošního roku a třetí z nových věcí v Novém Veselí v tomto desetiletí (první byla právě před deseti lety nová hráz), rozezní největší zvon Václav připomínající patrona farnosti uctívaného u nás už od 14. století.

Vždycky budou zvonit 3 minuty – čas na modlitbu Anděl Páně, kterou se Evropané modlí třikrát denně už skoro 600 let a jiných světadílech od příchodu misionářů už také pěknou řadu let.

V pátek ve 3 hodiny zazní svatý Václav jen krátce k uctění posledního výdechu Krista na kříži za nás a celé lidstvo.

Umíráček bude dál jen na ruční pohon, i pohřby zůstanou stejné. Velké díky patří našemu zvoníkovi, který skutečně těží z rodových zkušeností a stále je vylepšuje.

Nově zazvoníme novomanželům při svatbách (a také při zlatých, stříbrných i dalších kulatých výročích, která si manželé s rodinou vděčně připomenou v kostele).

Všechny tři zvony zazní společně podle zápisů z obecní kroniky a podle mých vzpomínek z farností na Moravě především v neděli, v den Vzkříšení Páně. To je i jejich svátek, nadarmo jim nedáváme dovolenou před Velikonocemi, abychom po třech dnech hrkání mohli říci: „Zvoňte zvony na vzkříšení!“ Chápeme také, proč naši věřící slovanští bratři na východě říkají dnu po sobotě VOSKRESÉNIE. Neděle začíná už podvečerem, proto se v sobotu v 19.50 rozezní všechny tři zvony na 9 minut. V 19 hodin následuje pravidelné klekání se sv. Václavem a hned po něm ještě nejmenší zvon krátce zazvoní všem našim zemřelým z tohoto týdne. Je totiž dobrým zvykem vzpomenout v modlitbě na duše v očistci - na dušičky – jak lidově říkáme – při každém zvonění a v sváteční podvečer to zvlášť pěkně zdůraznit.

V neděli v poledne po klekání se zvonem Ave Maria zase zazní všechny tři zvony, můžeme to nazvat třeba Nedělní chvilka poezie anebo Na dobrú notečku před dobrotami na rodinném svátečním stole.

Společně zvony zazvoní také na různá výročí, státní svátky i významné chvíle pro městys a okolí, třeba při rozsvícení vánočního stromu, jak tomu bylo letos poprvé v dějinách.

Děkuji všem dárcům zblízka i zdáli a všem, kteří při jejich pořízení a zavěšení pracovně, hmotně i duchovně pomáhali.