736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Kněží v Bohdalově

L.P. 1360 Mikuláš, farář v Bohdalově, odchází do kostela sv. Václava v Přistoupimi u Českého Brodu, k nám odtud přichází jako farář také Mikuláš, (je to první písemná zmínka o kostele, obec je poprvé zmiňována L.P. 1349) 1383 farář Mikuláš od nás odchází do Přibyslavi

Ze souvislé řady dalších farářů se nám zachovalo jen pár jmen: 1407 kněz Adam 1505 kněz Hanuš Mautner 1575 - 1590 farář Jakub od r. 1592 kněz Pavel farář Matyáš Pšenička + 1620

1626 - 1667 kněží z Měřína, známí jsou jen Jan Drachovius, Jan Antalus

Obnovení duchovní správy po 30-leté válce

1. P. Jonáš František Erinaceus 1669 – 1684 (možná to byl P. Ježek nebo Ježík, protože erinaceus je latinsky ježek)

2. P. Jan Funiák, narozen ve Frýdku, nast. 1684, + 3.6.1690

3. P. František Břeščan, 1690 – 1698, odešel do Brtnice, + 1714

4. P. Jan Heisselder, nar. v Novém Jičíně, nast. 1698 + 1724

5. P. Antonín Václav Nosek, nar. ve Valašském Meziříčí, nast. 1724, odchází 1738 do Měřína – sídlo děkana, + 3.10.1764

6. P. Jindřich Nosek, nar. ve Valašském Meziříčí, nast. 1738, + 20.11.1762 - proto byly na oltáři po bocích přidány sochy sv. Václava a sv. Jindřicha

7. P. František Seltzer ze Slezska, nast. 1762, odchází 1764 do Brtnice – sídlo vrchnosti a patrona kostela (moderními slovy: zřizovatele), + 29.5.1768

8. P. Filip Slavíček, nar. v Šumperku, nast. 1764, + 15.6.1778

9. P. Jan Bernard Hriss, nar. 1731 v Nové Říši, vysvěcen 1780, nast. 1778, + 14.4.1796

10. P. František Alois Delinz, nar. 1755 ve Velkém Meziříčí, vysvěcen 1780, nast. 1796, + 19.4.1829

11. P. Josef Karel Papež, nar. 1782 v Měříně, vysvěcen 1811, nast. 1829, + 5.2.1841

12. P. Jan Formánek, nar. 1794 v Jedovnicích, vysvěcen 1817, nast. 1841, + 15.1.1854

13. P. Josef Schwartz, nar. 1810 v Jihlavě, vysvěcen 1834, nast. 1854, odešel 1872 do Měřína, + 15.8.1872

14. P. Jan Bazala, nar. 1807 v Slavicích u Třebíče, vysvěcen 1837, nast. 1872, + 14.6.1885

15. P. Jan Brabenec, nar. 5.5.1833 v Opatově, vysvěcen 1858, nast. 1885, odešel 1889 do Brtnice, + 21.11.1909

16. P. Josef Svátek, nar. 22.3.1845 v Boskovicích, vysvěcen 1870, nast. 1889, + 1.8.1912, pohřben v

17. P. František Klimeš, nar. 20.1.1867 v Kamenici, vysvěcen 1890, nast. 1912, odešel 1923 do Havraníků na Znojemsku, + 20.8.1962

18. P. Antonín Hrubý, nar. 15.1. 1887 ve Svitávce na Boskovicku, vysvěcen 1910, nast. 1923, + 7.11.1937, pohřben ve Svitávce

19. P. Josef Válka, nar. 1882 v Uhřicích u Dambořic, vysvěcen 1906, nast. 1938, odešel 1941 do Tišnova, + 31.1.1962

20. P. Josef Votava, nar. 29.1.1910 v Brtnici, vysvěcen 1935, nast. 1942, odešel 1949 do Měřína, kde byl do roku 1957, pak dvakrát zatčen a odsouzen pro pomoc při ukrývání uhříněvského faráře P. Jana Dokulila, amnestován, pak ve výrobě, r. 1964 nastoupil do Heraltic, kde 1.4.1993 zemřel a je tam pohřben

21. P. František Baťka, nar. 2.12.1922 v Kosticích na Slovácku, vysvěcen 1947, kaplan v Měříně, k nám nastoupil 1949, zatčen 26.12.1949, do r. 1954 vězněn, pak kaplan a po roce 1968 farář v Židenicích, pak Mikulčice, pohraničí, Kunštát, 1990 - 2004 znovu Mikulčice, + 17.6.2008 na Žernůvce u Tišnova, pohřben v Kosticích.

22. P. Josef Kříž, nar.15.3.1920 ve Stražku, vysvěcen 1945, nast. 1950, + 11.11.1953, pohřben u nás

23. P. Vlastimil Šenkýř, nar. 5.12.1920 v Tuřanech. Po kněžském svěcení působil postupně v Hostěradicích a Bystřici nad Pernštejnem. Nastoupil roku 1953, mimo duchovní služby se věnoval též ochotnickému divadlu. Organizoval poloilegální tábory pro mládež ze své farnosti (např. v součinnosti s P. Stanislavem Krátkým), umožňoval pražským věřícím pobyt na Vysočině, vedl farní zájezdy a poutě. Zemřel 16.5.1986 a pohřben byl 22. května 1986 do kněžského hrobu na bohdalovském hřbitově. Pohřbu se účastnilo 60 kněží a velké množství věřících. Zprávu o průběhu pohřbu podalo také rádio Hlas Ameriky. Věrnou spolupracovnicí mu byla sestra Marie Dvořáčková (* 1927, + 2018), hospodyně 1957 – 1986, strážkyně fary i kostela 1986 – 2018, katechetka 1990 – 2009.

24. P. Alois Weigl, nar. 7.2.1927 ve Svatoslavi u Brna, vyhnán ze semináře k PTP, pak ve výrobě, vysvěcen až 1970 v Brně, v N. Veselí od r. 1981, od r. 1986 i Bohdalov, zemřel v nemocnici v N. Městě 11.5.2009 a pochován ve Svatoslavi

25. P. RNDr Miroslav Kazík, nar. 1957 v Uh. Hradišti, vysvěcen 27.6.1998 v Brně, v N. Veselí a Bohdalově 2009 – 2017, přeložen do Ivančic u Brna, spolupracovala varhanice a katechetka Mgr Marie Chmelařová

26. P. Jan Peňáz

BOŽE, BUĎ MILOSTIV A ŽEHNEJ NÁM ..