736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Schody na kostelní věž

Schody na věž u sv. Václava

Cíl:         počet schodů       schodů celkem   

na kůr                   28            28                          

na půdu                36            64                          

ke kulatému oknu

s vyhlídkou              5           69

zvonům                   27         96          výška asi  21 m

nad zvony              11        107

k ciferníkům            17       124          výška  asi 26 m