736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Schody na kostelní věž

Schody na věž u sv. Václava

Cíl:         počet schodů    výška v m    schodů celkem   metrů celkem

na kůr                   28           6                             28                           6

na půdu               36           8                             64                           14

ke zvonům         31           7                             95                           21

nad zvony           12           2,2                          107                        23,2

k ciferníkům       17           asi 3                       124                        asi 26 m