736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Z hranic nad Rudolcem

Z HRANIC OKRESŮ NA SILNICI při výjezdu z lesa z Jihlavy na Žďár

Hlavní body: Blažkov, Zelená Hora, komíny Žďasu, žďárské silo, vysílač na Harusově kopci, vysílače na Pohledecké skále, kopec Solo

Když se zastavíme na levé straně silnice uvidíme před sebou kapličku u silnice, pak trochu doprava nad Rudolcem vysílač na kopci Blažkov, pak na obzoru kopec s typickým zubem po své pravé straně – Tisůvka, 800 metrů nad mořem / 20 km vzdušnou čarou od nás.

Na pravé straně vidíme komíny Žďasu na okraji našeho okresního města 14 km

Prostor mezi Tisůvkou a komíny si rozdělíme na třetiny a začneme zase zleva

Na okraji první třetiny je vzadu vidět Žákovu horu 810 m / 22 km

Na pomyslné hranici mezi druhou a třetí třetinou je vidět kostel na Zelené hoře – 13,5 km, za ním Černý les 648 m / 14 km.  Stejným směrem se nachází Devět skal 836,4 m / 25 km, ale ty nevidíme.

Pak vidíme žluté haly Žďasu a čtyři komíny Žďasu, za nimi je vidět část města Žďár a nad ním obec Vysoké. 

Napravo od komínů vyniká svou bělobou žďárské silo. Od něj doprava na obzoru je za příznivých okolností a dobrým dalekohledem vidět věž na Buchtově kopci. Dále doprava a docela blízko je na obzoru  les, ve kterém je mezera – Bednářův kopec nad Jiříkovicemi. Od něj k nám  jsou Mělkovice a za nimi ty Jiříkovice. Kousek dál na obzoru vidíme Kopeček u Studnic se třemi meteorologickými stožáry. Blíže k nám jsou pod ním nové domy pod Mělkovicemi.

Pak už vidíme Harusův kopec s televizním vysílačem, dále doprava rozlehlé Nové Město, k němu napravo nahoře přiléhá obec Pohledec.

Blíže k nám je vysílač na Horce u Jam a za ním na obzoru Pohledecká skála s dvěma vysílači, z nich jeden stále bliká.

Úplně vpravo vidíme na obzoru kopec Solo a doprava blíže k nám Jámy a nad nimi Vejdoch a dále vpravo vzadu pod lesy Zubří. Pak už nám vše zakryje blízký les,