736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Přehled roku spásy 2020

Farrní kronika bohdalovská L.P. 2020
Tříkrálová sbírka
Organizačně letos zajistila sbírku v Bohdalově opět členka zastupitelstva městyse p. Jitka Krčálová – učitelka mateřské školy. Sbírka proběhla v dopoledních hodinách soboty 4. 1. 2020. Ve stejný den zorganizovali sbírku obecní zastupitelé také v přifařených obcích. Při sbírce děti do rodin předaly také Misijní listy, kde se občané dozvěděli o připravovaných lidových misiích v březnu letošního roku. Počasí koledníkům přálo, i když v noci před sbírkou a také sobotní odpoledne bylo provázeno nepříjemným větrem a mokrým sněžením. Celkový výnos sbírky činil 71 096 Kč, z toho se vybralo v Bohdalově 36 727 Kč, v Chroustově 10 807 Kč, v Kyjově 3 750 Kč, v Pokojově 7 249 Kč a Rudolci 12 563 Kč.

Opravy na faře – 3. etapa
Po druhé etapě výměny podlah na faře bylo rozhodnuto nově zařídit kuchyň. Bylo ale třeba posílit elektroinstalaci, aby vydržela zátěž potřebnými spotřebiči. Prací se ujal živnostník Jaroslav Krčál z Bohdalova. Z rozvodné skříně na chodbě vlevo od vstupu do kanceláře protáhl nové kabely nad vchodem na faru a skrz zeď je přivedl do kuchyně a rozvedl po východní stěně. Poté p. Petr Mokrý z Bohdalova zapravil omítky jen za cenu spotřebovaného materiálu v hodnotě 560 Kč. P. Václav Bukovský zabílil stěny. Místní firma Jiřího Rychteckého vyrobila z LTD desek a ve třetím týdnu ledna instalovala novou kuchyňskou linku vč. myčky nádobí LORD, dřezu a podsvícení led světlem. Vyfakturovala 71 263 Kč. 6. února instalovala firma SOLAR TOP z Nového Města n. Mor. nový plechový sporák na pevná palivaza cenu 22 682 Kč. Nerezový plech pod sporák dodala firma z Tábora za cenu 3 311 Kč. Pavel Pelikán z Bohdalova dodal dřez a vše zapojil, zaslepil trubky k původnímu umyvadlu; za cenu instaletérské práce 1 500 Kč. J. Krčál zapojil zásuvky, vypínače a zánovní darovaný sklokeramický sporák. Elektropráce stály 27 622 Kč. Začátkem února byla kuchyň schopna provozu.
Již od podzimu loňského roku probíhaly zároveň práce na přípravě 3. etapy oprav. Od dubna začaly práce na opravě sociálek v hlavní budově fary – koupelky na hlavní chodbě, komory, WC sousedící s koupelkou, hlavní koupelny a přilehlé vnitřní chodby. Stavební práce prováděla opět firma Ladislava Kubíka, sdružení HIPS ze Žďáru n. Sáz., instalatérské práce brigádnicky Pavel Pelikán z Bohdalova a elektro Jaroslav Krčál z Bohdalova. Bylo odstraněno staré zařízení, krom komory ve všech místnostech vyramována dlažba, vyměněny rozvody elektřiny, vody a odpady, zaizolována a zabetonována podlaha, položeny nové obklady a dlažba. V koupelce vedle komory byl vyměněn sprchový kout, instalováno nové WC a umyvadlo. Zůstala zde původní karma na ohřev vody a plynový kotel. V komoře pouze opravili omítky, dlažba zůstala původní. Na toaletě sousedící s koupelkou bylo třeba vyměnit shnilou zárubeň. Operativně ji vyrobila firma J. Rychteckého z Bohdalova. Nově bylo do výklenku instalováno umyvadlo. V koupelně na vnitřní chodbě byl zrušen zděný vyvařovací kout a místo něho instalováno umyvadlo. Původní komín posloužil jako větrací šachta z koupelny. Na stěnu vedle dveří byl plánován elektrický žebřík. Vešla se sem i ATM pračka a nově i WC. Na vnitřní chodbě bylo třeba udělat v nejužším místě schodek 8 cm, aby bylo možné podlahu vyrovnat. Na chodbu památkáři určili dát cihelné dlaždice kvůli zachování starobylosti prostoru.
Byly vyklizeny i zbývající 4 místnosti v dvorské části fary, tj. napravo od vstupu z ulice. Velká část původního nábytku byla značně poškozena červotočem, nebylo možné ho zachovat. I zde byly udělány nové rozvody vody a elektřiny. Tato část se řešila tak, aby mohla mít vlastní odpočtový elektroměr a mohla případně sloužit jako samostatná jednotka. Novou velkou rozvodnou skříň p. Krčál umístil na vnější zeď sálu s přístupem z chodby. Byly udělány nové podkladní betony - pod dřevěnou podlahu ve 2 místnostech (ve vstupní a zadní místnosti s oknem do ulice), v zadní místnosti směrem do dvora pod PVC. V přední místnosti s oknem do ulice zůstala betonová podlaha původní. Bylo z ní pouze strženo staré lino s tím, že nový povrch bude pořízen později. Ve všech 4 pokojích opravili omítku. V posledním srpnovém týdnu položili novou dřevěnou podlahu. Vytápění zůstalo původní plynovými přímotopy “betina“.
Celková cena oprav vyšla na 1 285 000 Kč, z toho obec přispěla 150 000 Kč, Kraj Vysočina 348 000 Kč, Ministerstvo kultury 264 000 Kč. Kolaudace proběhla začátkem listopadu. Děkujeme a za všechny dobrodince se modlíme.
Mimo oprav na faře bylo zadáno odborné posouzení stavu věže kostela firmě Jaroslava Kociána se sídlem v Brně. Na fakturovanou částku 24 405,70 Kč přispěl Kraj Vysočina 14 500 Kč. Bylo doporučeno připravit a v nejbližších letech provést generální opravu báně.

Lidové misie a Covid 19
Mons. Peňáz z archivních záznamů vyčetl, že lidové misie se v naší farnosti konaly naposledy v r. 1938 a 1947. Válka a následný komunistický režim jejich konání dále neumožnily. Až letos, po více než 70 letech, se začaly připravovat. Nikdo neměl povědomost o tom, co jsou misie. Začali jsme prosebnými modlitbami za jejich dobrý průběh. Rodina Jiřího Musila vyrobila dřevěný misijní kříž, který byl dočasně uložen v kostele. Farníci dali napéct misijní perníčky, Otec a jáhen Kinc sestavili a vytiskli misijní zpravodaj. V pondělí 2. 3. a úterý 3. 3. 2020 odpoledne přijeli do obcí naší farnosti kněží a za doprovodu místních pomocníků chodili dům od domu a žehnali domy i jejich obyvatele. Jen málo domů nebylo požehnáno, nikde jsme se nesetkali s hrubostí. Pokud lidé odmítli žehnání, udělali to slušně, popř. pouze neotevřeli dům.
Od 22. 3. měl proběhnout misijní týden - každý den se mší svatou pro určitou část farníků, s modlitbami, svátostmi smíření, besedami. K tomu však již nedošlo. 12. 3. 2020 od 14 h vláda vyhlásila nouzový stav v důsledku chřipkové nákazy, která zasáhla celý svět. Jednalo se o nový virus chřipky SARS 4 nazvaný koronavirus Covid 19. Byly zakázány všechny hromadné akce, vycházení dovoleno pouze v nutných případech, a to s ústy i nosem krytými rouškou nebo respirátorem. Zastavila nebo omezila se práce ve firmách, školách, obchodech a institucích. Naši biskupové vyhlásili dispens od účasti na bohoslužbách. V této době věřící spojovala televize Noe a rádio Proglas. Přizpůsobili svůj program nouzovému stavu a lidem přenášeli modlitby, mše sv. z různých míst po celé republice prostřednictvím svého vysílání. Stav nouze trval do 11. 5. 2020. Až pak se lidé pomalu navraceli k běžnému životu. Školy však zůstaly zavřené, žáci se účastnili výuky prostřednictvím internetu. Dokončení našich misií se mělo uskutečnit až v období podzimu.
Po letním uvolnění však přišla druhá vlna nemoci. Opět začala od 11. 10. 2020 platit omezující opatření, které vláda upravovala a vyhlašovala podle situace. Přistoupila i k zákazu nočního vycházení, znovu uzavření obchodů a provozoven služeb, škol, institucí. Měly otevřeno jen obchody s potravinami, drogerií a nejnutnějšími potřebami. Byla povinnost nosit roušky nebo respirátory, byly omezeny všechny hromadné akce a stanoveny maximální počty ve skupině. Na konci roku bylo hlášeno přes 11 000 úmrtí, statisíce lidí nemoc Cov-19 prodělalo lehce, tisíce jich ležely s těžkým průběhem v nemocnicích. Lékaři a zdravotníci si v této době sáhli až na dno svých sil, mnozí nemoci sami podlehli. Misie zůstaly nedokončené.

Boží Tělo
Oslava Těla a Krve Páně začala v neděli 14. 6. 2020 v 8 h mší svatou v kostele a pokračovala průvodem obcí ke 4 oltářům za doprovodu živé hudby. U kříže rodiny Koudelovy, kde oltář vyzdobili Chroustovští, bylo 1. zastavení. Cestou ke 2. oltáři u fary vyzdobeného M. Vosáhlovou začaly padat první kapky deště. Cestou ke 3. zastavení u sochy sv. Jana Nepomuckého, připravili Bohdalovští, již hustě pršelo. Průvod byl dokončen 4. zastavením nachystaným Rudoleckými pod křížem v parku u kostela. Déšť neodradil ani 2 družičky, ani muzikanty promoklé na kůži, stejně jako mnozí farníci. S Otcem, který nesl Boží Tělo pod baldachýnem, jsme dokončili všechny modlitby, díkůvzdání i prosby, které jsme Ježíši chtěli společně předat. Sešlo se asi 40 farníků.

Rudolec
Rudolečtí zastupitelé schválili a z rozpočtu obce poskytli příspěvek na elektrické přitápění kostela ve výši 10 000 Kč.
25. 7. v předvečer rudolecké pouti ke sv. Anně uspořádal hasičský sbor od 15,30 h slavnostní setkání hasičů místních i hostů z okolních obcí u příležitosti žehnání nového dopravního vozu. Nejprve u kaple sv. Anny uctili památku zesnulých hasičů, poté došli průvodem k hasičské zbrojnici, kde P. Peňáz požehnal vozidlo.
Nový Jeruzalém s arcibiskupem Graubnerem
Jeho Excelence Mons. Jan Bosco Graubner – arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a předseda České biskupské konference - byl Mons. Peňázem pozván, aby se stal hlavním celebrantem při 248. pouti Nového Jeruzaléma, která se konala v Bohdalově ve čtvrtek 13. 8. 2020 od 17.30 h.
Před poutí bylo třeba provést celkový úklid na faře i okolí, protože až do bohdalovské pouti, a dále i po NJ, zde probíhaly stavební práce. Stavební firma urychlila obkládání koupelen a instalování sanitárního zařízení. V pátek před poutí NJ odklidila stavební materiál, v úterý 11. 8. 2020 jsme provedli celkový úklid. Sešly se ženy z Bohdalova, Chroustova, Kyjova i Pokojova. Muži pomocí v úterý přispěli k úklidu venku, vyvezli odpad a vyřazené zařízení, posekli trávu na dvorku i zahradě, uklidili kolem kostela. Rudolecké ženy již před bohdalovskou poutí upravily záhonky na dvorku i u kostela. S pomocí Boží a ochotných rukou bylo včas nachystáno vše pro přijetí vzácných hostů a poutníků. Ženy farnosti připravily pohoštění a stoly k posezení venku.
Ještě pořád platila určitá omezení z důvodu nákazy Covidem 19, a tak se jen těžko odhadovalo, kolik poutníků zavítá. Otec si přál, aby po skončení pouti proběhla beseda Mons. Graubnera a hostů s poutníky. Pro besedníky byly připravené obložené masité mísy doplněné pečivem, zeleninou, ovocem a koláčky.
Nakonec jsme přivítali na pouti NJ přes 200 poutníků, 7 kněží, 1 jáhna. Při kázání Mons. Graubnera by bylo slyšet špendlík spadlý na zem. Takové bylo ticho. Tématem kázání bylo fiat P. Marie k božímu povolání za Ježíšovu matku. Hlavní myšlenka - také my nemáme Bohu odpírat službu. Když nás Bůh povolává, také nás vybaví potřebnými schopnostmi.
Na konci mše sv. požádal starosta městyse Ing. Arnošt Juda Mons. Graubnera o požehnání 3 korpusů Krista určených na kříže v obci. Nový kříž dal zhotovit úřad městyse LP 2018 a vztyčil jej v křižovatce na Pokojov, dále na stávající ve směru na Pavlov a Chroustov. Zdůraznil hlavní myšlenku, že „není kříže bez Krista“. Požehnané korpusy J. Krista byly pracovníky obce na kříže pověšeny 22. 10. 2020. Byly odlity v polském Przemyslu.
Posezení na faře, kterého se zúčastnilo asi 50 věřících, i pouť NJ hodnotili jako velice vydařenou. Vyplynulo to nejen z ohlasů, ale radost vyzařovala i z tváří odjíždějících poutníků, kteří si do svých farností odváželi Boží, Mariino i arcibiskupské požehnání.

Obnovení Mariánského sloupu v Praze
Tato událost se netýká Bohdalova přímo. Přesto je velice významná, protože v naší vlasti po dlouhých letech zvítězila láska a veřejně vyjádřená úcta k Panně Marii.
Původní Mariánský sloup nechal na Staroměstském náměstí v Praze postavit císař Ferdinand III. r. 1650 na poděkování za ochranu P. Marie před zničením Prahy švédskými vojsky r. 1648, a za ukončení třicetileté války. Sloup postavili v místě, kde za třicetileté války dal saský velitel přibít na pranýř staroboleslavské Palladium země České. Sloup byl dílem sochaře Jana Jiřího Bendla a spolupracovníků.
Po vzniku samostatného Československa byl sloup radikálními silami považován za symbol pobělohorského katolického a habsburského útlaku. V neděli 3. 11. 1918 v pozdních odpoledních hodinách byl asi stohlavým davem stržen.
Celých 102 let český věřící lid čekal a doufal, že se jednou Matka Boží Neposkvrněná (Immaculata) vrátí na Staroměstské náměstí. Snaha o obnovení trvala 32 let. Až v lednu r. 2020 dali zastupitelé Hlavního města Prahy souhlas s jeho vztyčením. Sochař Petr Váňa se 4 spolupracovníky vytvořili během let kopii zničené sochy. V červnu byl sloup znovu postaven na původním místě a dokončen. 15. 8. 2020 byl za účasti veřejnosti slavnostně požehnán kardinálem Dominikem Dukou.
Sloup je vysoký 16 m. Oproti původnímu však chybí na 4 nárožích soklů sochy andělů bojujících se zlem. Do sanktuáře byl vložen obraz P. Marie Rynecké.

První sv. přijímání
Kvůli Cov-19 a jarnímu uzavření škol se první svaté přijímání dětí 3. třídy posunulo až na období nového školního roku. Děti je přijaly v neděli 20. 9. 2020 při mši sv. slavené v 9,30 h. Z Bohdalova Chromá Karolína, Kolářová Aneta, Pometlová Tereza a Vytlačil Filip, z Chroustova Králová Kristýna, z Pokojova Svobodová Jana a Rudolce Pavlas Patrik. Od 11 h Otec ještě sloužil poutní mši sv. v Pokojově.

Žehnání nových zvonů v Novém Veselí
Naši farní sousedé v N. Veselí se po dlouhých letech od konce 2. světové války dočkali pořízení 2 chybějících zvonů na věž kostela sv. Václava. Mons. Jan Peňáz přijal tento úkol, aby po 73 letech doplnil počet zvonů na 4. Podle ankety na pojmenování zvonů, kterou Otec vyhlásil, byly vybrány jména sv. Václav – tón A1, váha 500 kg a Sv. Jan Pavel II – tón D2, váha 220 kg, s přídomky sv. Zdislava a sv. Jan Sarkander. V neděli 27. 9. 2020, den před sv. Václavem - patronem kostela, byly nové zvony v kostele vystaveny, aby je věřící mohli spatřit z bezprostřední blízkosti. Navečer v 17 h průvodem od fary do kostela, slavnostní bohoslužbou a jejich požehnáním brněnským pomocným biskupem Mons. Pavlem Konzbulem, se doplnil počet zvonů na 4. V říjnu je polští zvonaři z Przemyslu zavěsili na věž a k Umíráčku a Ave Marii.

Pokojov
Zastupitelstvo obce Pokojov schválilo a zaslalo příspěvek na elektrické přitápění kostela 10 000 Kč.
Farníci nechali na památku připravovaných misií zhotovit od truhláře ze Sazomína misijní kříž vysoký 120 cm, který zavěsili v kapli. Cenu 1 500 Kč uhradili sbírkou od místních dárců. Z misií se kvůli Cov-19 podařilo uskutečnit jen žehnání domů 2. 3. odpoledne. K žehnání místní ženy upekly misijní perníčky jako malý dárek do každého žehnaného domu.
Za cenu 303 Kč nechali pořídit nástěnku do chodby kaple pro sdělování aktuálních informací a ohlášek. Pro Květnou neděli a dobu velikonoční pořídili přenosnou velikonoční zahrádku. Pro dobu díků za sklizenou úrodu pořídili stojan pod věnec z klasů za cenu 595 Kč.
Místní zedník David Svoboda provedl zdarma před poutí k P. Marii Sedmibolestné opravu poškozené omítky na fasádě levé strany kaple. Ludmila Karásková s rodinou upravila park.
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, a s tím spojeného zákazu shromažďování, se farníci dočkali mnohých změn. Již není pamatován křest dítě v kapli nebo zádušní mše. Tento rok byla v kapli pokřtěna Anna Stáňová. Zakrátko na to zde byla sloužena zádušní mše při pohřbu její babičky Marie Stáňové.

Chroustov
Před Cov-19 v Chroustově 3. 3. Odpoledne v rámci začínajících misií byly žehnány domy.
Začátkem července mohli společně slavit pouť k patronům kaple sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi.
V listopadu byla v kapli pokřtěna malá Amálie Bečková.

Lesy
Firmě SEVAK star s.r.o., Ing. Ladislava Hermana z Prahy s pobočkou v Bohdalově, byly zadány práce na obnově farního lesa na parcelách 316/2 i 282/1. Podstatnou část organizování a potřebných jednání nesla na svých bedrech Marie Veselá z Bohdalova.
Parcela 316/2 zadní Buclov
Začátkem dubna ukrajinští pracovníci firmy provedli výsadbu 3 150 semenáčků jedlí a 2 500 smrčků. Za výsadbu celkem 5 650 stromků bylo uhrazeno 41 019 Kč. Stromky dodala za fakturovanou cenu 55 603 Kč firma Wotan Forest, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, pobočka školky Zátoka u Nového Města na Mor. Cena jedle 10,35 Kč/ks, smrku 9,20 Kč/ks. Stromky byly menší, byl nutný vlastní odvoz.

Parcela 282/1 u Brychtovského rybníka
Vypálení klestí po těžbě (v r. 2019) provedla firma za cenu 59 290 Kč. Oplocení v délce 1 085 m ukončila poslední týden v červnu, vyfakturovala 91 899,50 Kč. Od 10. 10. začali mýtinu osazovat novými stromky. Na doporučení lesníků se měl střídat smrk s jedlí, v nejnižším a nejmokřejším místě parcely měly být zasázeny olše. Semenáčky dodala firma Ing. Jaroslav Řádek se sídlem v Brně, pobočka Žďár n. Sáz. Fakturoval 2 550 smrčků v ceně 11,385 Kč/ks a 3 500 jedlí v ceně 17,25 Kč/ks, celkem 6 050 stromků za 89 407 Kč. Stromky byly pěkné a velké, dovoz provedla firma. Vysázeno bylo nakonec 6 075 ks za cenu práce 44 104,50 Kč. Pro přemokření pozemku muselo být upuštěno od výsadby olše. Celý rok, po několika letech sucha, se vyznačoval nadprůměrnými dešťovými srážkami.

Na kácení lesa p. č. 1518 o rozloze 3 333 m2 směrem k Telečkovu najal Ing. Karel Prokeš z Kyjova firmu p. Musila z Tasova. Těžba začala 24. 8. 2020 a 18. 9. bylo odvezeno poslední dřevo.
Výtěžek z parcely byl:
Smrková kulatina za 1 150 Kč/m3 35,44 m3 40 756 Kč
Smrková kulatina za 1 100 Kč/m3 6,38 m3 7 018 Kč
Kůrovcové dřevo za 900 Kč/m3 37,67 m3 33 903 Kč
Kůrovcové dřevo za 700 Kč/m3 24,26 m3 16 982 Kč
Borová kulatina za 600 Kč/m3 5,55 m3 3 330 Kč
Smrková vláknina-špalky za 250 Kč/m3 38,09 m3 9 522,50 Kč
Celkem 147,39 m3 111 511,50 Kč

Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity stát vyhlásil dotace. Na žádost farnosti podanou na Kraj Vysočina v listopadu ministerstvo zemědělství zaslalo 125 097 Kč, na novou výsadbu lesních porostů 47 800 Kč.

 

Život farnosti při Cov-19
V důsledku vládních opatření se od 22. 3. 2020 podstatně omezil i církevní život ve farnosti. Opatření vyvolalo rozšíření nového virového chřipkového onemocnění nazvaného Covid 19. Virus vyvolával akutní respirační problémy od lehkých, až po smrtelné. Svět byl nemocí zaskočen, neměl účinný lék. Výzkumné týmy horečně pracovaly a každý pokrok byl pro svět nadějí.
Mons. Peňáz přijížděl každou neděli i čtvrtek, aby sloužil mši sv. První neděli po vyhlášení nouzového stavu přišla na bohoslužbu 1 farnice, druhou neděli 2, třetí neděli 3. Lidé si s novou nemocí i omezeními nevěděli rady, nikdo doposud podobnou situaci nezažil. Až po čase se začali více orientovat. Při bohoslužbách však do května bývalo přítomno do 10 věřících.
O Velikonocích se počet zvýšil, nepřesahoval však 30 osob. Lidé slavili velikonoční obřady u televizních a rozhlasových přenosů. Nenechali si však ujít návštěvu Božího hrobu. Alespoň tak chtěli osobně uctít památku Ježíšovy oběti.

Od 11. 5. nastalo částečné rozvolnění. Počet věřících při bohoslužbách se zvýšil, ale zdaleka ne všichni se zúčastňovali. Mnozí také s nemocí bojovali nebo museli dodržovat karanténu, byly ve farnosti i úmrtí na Cov-19. Po nadějném létě přišel podzim a nemoc se rozhořela s ještě větší silou. Dotkla se také vánočního času.
V adventu P. Peňáz přijížděl do Bohdalova také v pátek k slavení rorátů při svíčkách od 7 h. Účastnilo se jich od 3 do 10 věřících. I přes všechna omezení se před Vánocemi ženy sešly v dostatečném počtu, aby připravily vánoční výzdobu, ozdobily 7 vánočních stromků, postavily jesličky a pečlivě uklidily kostel. Jesličky umístily, ve spolupráci s Miroslavem Vosáhlem, do oblouku před oltář sv. Jana Nepomuckého, aby na ně bylo dobře vidět z lodě kostela a aby věřící mohli dodržet stanovené 2 metrové rozestupy. Miroslav připravil pod jesličky nový podstavec, jeho matka Marta nechala k jesličkám strojově vyšít jemnou barevnou výšivkou novou plachetku. Její cena 1 600 Kč byla velice příznivá vzhledem k rozměru, kvalitě materiálu i výšivky. Účast na vánočních bohoslužbách byla menší. Podle nařízení mohlo být na plochu našeho kostela přítomno 30 osob. Zpívat měl pouze varhaník. Věřící se měli zdržet hlasitějšího projevu a museli mít ústa i nos zakrytá kvalitním certifikovaným respirátorem. Počet 30 osob jsme překročili. Rodina mohla být pospolu. Odhadem se účastnilo vánočních mší do 60 věřících.
Mons. Peňáz obětoval několik mší sv. na úmysl zastavení pandemie. Tato situace se dotkla celého světa. Podstatně bylo omezeno cestování, vzájemné návštěvy i mezi příbuznými. Počty zesnulých na Cov-19 se ve světě počítaly v řádu miliónů, u nás tisíců.

Roční statistika
Svatý křest byl udělen 8 dětem, 2 chlapcům a 6 dívkám, z toho 1 chlapec a 3 dívky byli z Bohdalova, 1 chlapec z Rudolce, 1 dívka postupně z Pokojova, Chroustova a z Kyjova.
Byl uzavřen 1 sňatek, kdy ženich byl z Chroustova a nevěsta z Bohdalova.
Křesťansky jsme se rozloučili se 7 farníky, 3 muži a 4 ženami; 1+1 z Bohdalova, 1 žena z Pokojova, 1 muž z Chroustova a 1+2 z Rudolce.
Ve škole vyučovala náboženství 39 dětí katechetka Mgr. Jana Miškovská, z toho 14 prvňáků, 5 druháků, 7 třeťáků, 7 čtvrťáků, 3 páťáky, 2 osmáky a 1 deváťáka.
Příjmy ze sbírek přinesly 231 tis., pronájmy polí 84 tis., celkové příjmy za rok činily 1 729 tis. Kč, celkové výdaje 2 285 tis. Kč, z nichž činilo 50 tis. dorovnání příspěvku na diecézi. Věřící farnosti podpořili přímo diecézní účet jen částkou 24 tis. Celkové zvýšené náklady byly kryty přebytkem z r. 2019. Do nového roku 2021 farnost vstoupila s aktivním zůstatkem 465 tis. Kč.

Sepsala Miloslava Pejchalová.

Děkujem!