736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Aktuality

Nedělní ohlášky

4. 12. 2021

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 5. do 12. 12. 2021 dá-li Pán Bůh

 © Jan Peňáz,736529221, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.farnostnoveveseli.cz  Kontakt na nemocničního kaplana je zde https://www.nnm.cz/duchovni-sluzby tel: 733741473 Dbáme na 3 R – roušky, ruce i kliky dezinfikovat, rozestupy (kromě rodin),

Neděle 5/12 – 2. adventní roku C, sv. Judity (Jitky), Jitka

8:00 N. Veselí za rodinu Urbanovu, Klimešovu, Krejčovu a Krčálovu

10:00 Bohd. za ž a + rodinu Křehlíkovu, Pometlovu, Zmeškalovu a Brabcovu

6/12 Pondělí, sv.  Mikuláše, biskupa, Mikuláš

Nové Veselí 7:00 za farníky 19/12

Matějov 15:30 za rodiče Obršlíkovy, syna Ladislava, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu 

Kyjov 17:00 za naši rodinu

7/12 Úterý, sv. Ambrože, Ambrož

Nové Veselí 7:00 ke cti sv. Michaela za Francii a Evropu

Újezd 15:30 za Rudolfa a Marii Kotíkovy a jejich rodiče

Budeč 17:00 za Stanislava a Marii Špačkovy, jejich bratry a rodiče

8/12 Středa,   Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek, Květoslava

Bohdalov  15:30 za

Nové Veselí 17:00 za prarodiče Šidlovy a celý rod

9/12 Čtvrtek, sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, Vratislav

Nové Veselí 7:00 roráty za

Pokojov 15:30

Březí 17:00 za ž a + rodinu Kotíkovu a Chalupovu a za Boží pomoc a ochranu

10/12 Pátek, Panny Marie Loretánské, sv. Julie a Eulálie, Julie

Bohdalov 6:30 roráty za

Bohdalov pohřeb Josefa Mráze, z domu smutku v Chroustově v 13:30

Nové Veselí  17:00 s dětskými zpěvy - za rodiče Flesarovy, syna Jana, rodiče Perničkovy, syna Jana, Žofii Perničkovu a rodiče Sýkorovy

11/12 Sobota, sv. Damasa I., Dana

Nové Veselí 7:00 roráty za

Neděle 12/12 – 3. neděle adventní roku „C“, Panny Marie Guadalupské,

8:00 Nové Veselí za Vlastu, Antonína, Anežku Sobotkovy, Jana a Františku Hanusovy, za všechny předky a za duše v očistci a za budoucí pokolení a dar předání víry

10:00 Bohdalov za Bohumíra Tlačbabu, dvoje rodiče, Miloslava Boháčka, sourozence, rodiče a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Děti dostaly listy na zapisování duch. dárků Pánu Ježíši k narozeninám můžete je vyzvednout i pro nepřítomné Každou mši sv. začínáme č. 101, na konci vždy 117 – Rodičko Boží vznešená. Dá-li Pán: Kaple v prosinci 14/12 Úterý Rudolec, Chroustov, čtvrtek 16/12 Pokojov, pátek 17/12 Kotlasy, pak už předvánoční zpovídání. Adventem začíná nový církevní rok, v něm si dáme pozor, aby náš dům Boží zůstal domem modlitby a usebrání, tj:  Odpoutat svou mysl od všeho, co mi brání přistoupit k Bohu. To znamená: až varhany skončí, rozejdeme se v tichu a kdo chce, zůstane chvilku k osobní modlitbě. Asi budeme čestná výjimka, ale prosím, pojďte do toho se mnou. Děkuji vám, že to se mnou tak cítíte, křesťanským Pán Bůh zaplať.

  1. prosince 2021  – 2. neděle  adventní Boží Slovo – pro život člověka

Heslo: Život plný šlechetnosti -  Bůh odmění na věčnosti!

                Myšlenky z nedělního Božího slova: 

Evangelium –…hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.

Pokání - ticho. 

Prorok Izaiáš nás naléhavě vyzývá k tomu, abychom svým životem kráčeli k Boží slávě, z ní vyplývá skutečná, nepomíjející radost.  Stejně naléhavě nám toto připomíná svatý Pavel – nedělat hříchy,  dělat dobré skutky – k větší cti a slávě Boží.  Svatý Jan Křtitel – hlásá nutnost pokání.  Panna Maria –  nás ve všech svých slovech vyzývá k pokání.  V zahradě kláštera v Paray-le-Monial  - v místě, kde se Pán Ježíš zjevoval svaté Markétě Marii Alacoque a dal přísliby těm, kteří si budou dělat pobožnost prvních pátků – je krásná socha Matky Boží. Na jejím podstavci jsou vytesána tři slova: Pokání, Pokání, Pokání.   Jak máme dělat toto pokání?  Je to vyznání a odčiňování našich hříchů.  Viditelným znamením je, že přijímáme svátost smíření – jdeme ke svaté zpovědi. Není to jednoduché – zvlášť v dnešní době, kdy se celé lidstvo nachází uprostřed nepředstavitelné mediální masáže.  Tato nás vede k tomu, že se stavíme do role žalobců a soudců našich bližních a naopak obhájců sebe samých.  U věřících v Krista to má být jinak. Ve svaté zpovědi – svátosti pokání -  se stáváme  žalobci a do určité míry i soudci sami sebe.  Role obhájců nám nepřísluší.  Pokání by ztratilo smysl, když bychom se ze svých hříchů vyznávali způsobem: „Udělal jsem toto zlo, protože to jinak nešlo nebo může za to ten nebo ona.“  Nezapomínejme, že odpuštění hříchů je podmíněno pravdivostí našeho vyznání a naší lítostí.  Musíme své hříchy skutečně litovat.  Ne jen kvůli sobě, ale hlavně, že svými hříchy ničíme Boží slávu a škodíme svým bližním.  Zkusme zapřemýšlet, jak se připravujeme na svatou zpověď, jak ji prožíváme.  Jestli to není jen jeden výraz takzvaného jakobysmu, potěmkismu, přetvářky a pokrytectví – v jehož dusivé atmosféře žijeme.  I v tomto jdou věřící v Krista proti proudu doby a pohanskému myšlení.  Kdysi jsem viděl své bývalé žáky, dva bratry, které jsem připravoval na přijetí této uzdravující svátosti. stát frontu u zpovědnice.  Nevěřil jsem svým očím, když první po zpovědi předal papír se svými hříchy, které si napsal v druhé třídě  svému bratrovi a ten ho vystřídal ve zpovědnici.   Slavný film Pokání končí větou: „K čemu je cesta, která nevede do kostela?“ – Jako její „prováděcí“ vyhláška nám může zaznít: „K čemu je lidský život, který se brání skutečnému, věčnému štěstí a hrozí mu zatracení?“  

Jedna žena se mně pochlubila, že si přečetla zajímavou knihu:  Jako v nebi, jenže jinak. Jsou tam rozhovory se „samotáři“ v naší vlasti. Zvlášť se jí líbil rozhovor s bratrem Andělem.  Který nese nadpis:  „Když nemusím, tak nechcu.“ Předává tam svou zkušenost s tichem v kterém žije. V tichu mluví Bůh k člověku. Modlíte se za dobrou smrt?  Prosím Boha o šťastnou hodinku smrti.  Jaký život, taková smrt, jaká smrt, taková věčnost. Co musí člověk dělat pro svou spásu?   Musí ji chtít!  Sv. Scholastika se ptala svého bratra sv. Benedikta:  Co mám dělat, abych byla svatá?  Musíš chtít! Co to znamená?  Brát Boha vážně. Vytvořme si každý den na chvíli poušť - ticho, v kterém dáme prostor Bohu, který nás chce udělat šťastnými.   

Všemohoucí Otče, děkujeme ti za možnost dělat pokání. V Duchu Svatém – na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa – prosíme o dar pokání a lítosti nad našimi vlastními hříchy. Skrze Krista našeho Pána. AMEN.  jLK

Akce 100 +

9. 10. 2021

Akce 100+   neboli  STO KŘÍŽŮ V NAŠICH FARNOSTECH

Více..

Do Staré Boleslavi na státní svátek ve čtvrtek 28.10.

9. 10. 2021

Stará Boleslav ve čtvrtek 28.10.

Více..

Vzhůru srdce 2021

9. 10. 2021

   2 LETOŠNÍ AKCE VZHŮRU SRDCE  

Více..

Naše farnost má nový znak

2. 10. 2021

Nový znak farnosti Nové Veselí

Více..

AŤ JE SLYŠENA I DRUHÁ STRANA

29. 9. 2021

AŤ JE SLYŠENA I DRUHÁ STRANA

A to platí pořád, proto nabízím dva komentáře na jednu událost. 

A PROSÍM PĚKNĚ: PŘEČTĚTE SI JE VŠECHNY, ALE OBA BEZ EMOCÍ. DĚKUJI SRDEČNĚ.

Více..

Poděkování za svatováclavskou pouť v N.V. 2021

26. 9. 2021

Bohu i lidem se sluší a patří poděkovat za včerejší sobotní i dnešní nedělní poutní den.

Více..

Cesta života na Vejdoch

20. 9. 2021

 Cesta života - požehnaná 19.9.2021

Mapka, slovo starosty Obce Jámy, FOTOGRAFIE  a popis 10 zastavení

Více..

Panny Marie Narození

8. 9. 2021

Panny Marie Narození v hnízdě vlaštoviček už není, řekl jsem si, když jsem dnes 8.9. na svátek Narození P.M. viděl, že vylétla poslední mláďátka z hnízda

Více..

Kde se najdou ohlášky

4. 9. 2021

Ohlášky na další týden najdete na těchto oficiálních stránkách zde nahoře v souboru PDF i v aktualitách, na stránkách poutnik-jan.cz  je najdete v souboru DOCX v kategorii NAŠE FARNOSTI  takto: https://www.poutnik-jan.cz/farnost-nove-veseli--c/

Pozvánka k pramenům

15. 8. 2021

Začátky našeho kostela jsou úzce spojeny se žďárským klášterem a Studnou Panny Marie. Tam jsme zváni zvláště v srpnu:

 Ve čtvrtek 26/8 v 16 h. je vernisáž výstavy Bazilika v květech naděje, potrvá  do 5. září a bude otevřena 10-16 h.

V sobotu 28/8 je 17. diecézní pouť rodin, v 10 h. slouží mši sv. o. biskup Vojtěch, od 12.15 do 15.30 je duchovní i doprovodný program

Další poutě, jste zváni

13. 8. 2021

Kromě pěší poutě na Velehrad, kam je možno dojet i autobusem až v poslední den – v sobotu 28/8 – a jít s námi pěšky jen poslední dva kilometry, nabízíme Turzovku, Medugorje, Rajhrad, Olomouc, ekumenickou pouť, Kubíčkovu pouť:

Více..

Lípy u kapličky

7. 8. 2021

Pozdě večer 29. června 2021 zasáhly Vysočinu velmi silné bouřky. Náporu větru neodolala stará lípa, poslední ze tří, které rostly v těsné blízkosti kapličky.

Více..

Vše o pěší pouti na Velehrad L.P. 2021

30. 7. 2021

XXI. pěší pouť na Velehrad

23.8. - 28.8. 2021

Více..

Autobusová pouť do západních Čech

21. 7. 2021

Z farnosti nás jelo jen pár, ale všichni si zaslouží, aby se dozvěděli, jaké to bylo:

Více..

Čtvrté vydání pamětí k 70 letům (latinsky SEPTUAGINTA)

9. 7. 2021

Už vyšlo čtvrté vydání pamětí k daru 70 (latinsky je to septuaginta) let pozemské pouti. Můžete je zdarma dostat v kostele i na faře. Anebo si je přečíst zde níže (na stránkách www.poutnik-jan.cz  je ještě více podrobností). 

Více..

Dárek pro někoho a od někoho

29. 6. 2021

Ve skutcích apoštolů čteme, že Pán Ježíš řekl: Blaženější je dávat než dostávat. (Sk 20,35)

Proto naše kostely  u příležitosti kulatých narozenin a křtin svého faráře dostaly každý dva nové kropáče, menší pro použití venku i větší k slavnostnímu kropení uvnitř. Ty staré zaslolužilé pokryté měděnkou budou předány do farního muzea a tam vystaveny. 

Více..

Rozhledy po rodném kraji

27. 6. 2021

K dostání je i kniha s tímto názem, sepsaná díky návrhu jamského starosty, upravená díky pečlivé redakční práci naší kronikářky a vydaná s podporou městyse Nové Veselí i našich hasičů. Začíná popisem okolí mých rodných Slavkovic a pohledem z Vejdocha až k nám. Jsou tam rozhledy celkem ze 13 míst Horního Pooslaví a horního toku Bobrůvky (asi Horního Pobobrůvčí?). Nezačíná od Adama, ale příjezd k nám - aspoň z té východní a jihovýchodní strany - začíná Adamovým kopcem. Podrobnosti níže:

Více..

Co se do památníku nevešlo

26. 6. 2021

Na poděkování za 70 let jsem připravil památníček s názvem Septuaginta (latinsky to znamená 70), kde na 36 stránkách vděčně vzpomínám na ta léta. Zapomněl jsem tam vložit zážitek spojený se sv. Josefem, jehož rok díky papeži Františkovi letos máme, a postupně se mi vybavují další a další zážitkly. Všechny si můžete přečíst níže a možná jich bude přibývat:

Více..

Zprávy z rekolekce v Novém Městě

26. 6. 2021

Vážený  a milý otče Jane.  Dostal jsem úkol a dar, jménem kněží a jáhnů našeho žďárského děkanství Ti blahopřát k Tvému jubileu.  P. Jan Pavlík nás učil jedno životní pravidlo:  "Nikam se necpi, kam tě pozvou, tam běž a služ!"   Dá-li Pán Bůh, tak 29. června naplníš biblickou míru pozemského života člověka - v žalmu 90. se říká:  .....dnů člověka je sedmdesát let, kdo je při síle osmdesát, většina z nich je bolest a trýzeň..... 

Více..

Nedělní mše sv. v červenci (dá-li Pán Bůh): 

20. 6. 2021

  4/7  NV 8:00  Bohdalov 9:30  Chroustov 11:00 ----- 11/7 NV 8:00 Bohdalov 10:00 ----- 18/7  NV 7:00   Bohdalov 9:00 -----  25/7  NV 8:00 Bohdalov 9:30 Rudolec 11:00 ----- 1/8 NV 8:00 Bohdalov 9:30 Budeč 11:00

Vizitace (v dnešním slovníku něco jako audit)

20. 6. 2021

V pátek 18.6. proběhla vizitace obou farností. Vizitoval p. děkan Vladimír Záleský, konkomisaře dělal jáhen Vladimír Lacina.

Pan děkan si hned všiml, že jsme před kostelem neposekli všechno šmahem, ale nechali záhonek přírodních žlutých květin a obdivoval je. Pak se mu také líbila nová úklidová a sociální místnost pod věží a krásně opravené zpovědnice. Ostatní kontroly matrik a podobné vizitační věci proběhly dle církevních předpisů

Po Božím Těle na Vejdochu

6. 6. 2021

Na Vejdochu u kříže Strom života, odkud je vidět celá novoveselská farnost a drtivá většina bohdalovské,  jsme při eucharistické pobožnosti prosili za lidi  v tomto kraji, za úrodu a přírodu a za lesy. Na závěr bylo svátostné požehnání jim všem a to na všechny 4 světové strany. Čtení z Písma a fotografie jsou zde dole.

Více..

Boží Tělo v Újezdě 3.6.2021

3. 6. 2021

V den slavnosti byla mše sv. v Újezdě v kapli a pak procesí po obci, díky ochotě a obětavosti místních občanů. Ve farních kostelích bude vše až v neděli. FOTOGALERIE ZE ČTVRTKU ZDE:

Více..

Nové stromky na památku 1. sv. přijímání

30. 5. 2021

Děti, které byly u 1. sv. přijímání L.P. 2020, vysadily 14.5.2021  hned po skončení omezení společně kolem základů misijního kříže dva keříky jedlého jeřábu (zjara bílé květy, na podzim barevné listy a bobulky pro chuť lidem i ptáčkům) a pak ještě každé dítě zasadilo u jeřábu svůj kytičku – divoký tulipán, který vydrží i tuhou zimu a na jaře se brzy rozvine do přírodní krásy.

Více..

Prošlápnout moravský úsek

15. 5. 2021

Poutníci z jiných zemí chtějí prošlápnout moravský úsek poutní cesty Romea strata, která vedla od Baltského moře do Říma.

Více..

Prvňáčci a prvňačky

8. 5. 2021

Poprvé jsem u nás letos zahlédl nebo slyšel:

1/5 u fary pěnici pokřovní, u kostela pěnici černohlavou, za Bohdalovem u rybníka hejno čápů černých, 8/5 první kukačku, 13/5 první rorýse a prvního sedmihláska

Více..

Opravený pohled z novoveselské věže

5. 5. 2021

Rozhled z věže kostela sv. Václava v Novém Veselí na 4 strany

Více..

Kněz a psychiatr Dr. Kašparů píše, jak se změnily hodnoty života

22. 4. 2021

JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

Více..

K NEJBLIŽŠÍM PRAMENŮM ŘEK S MODLITBOU

21. 4. 2021

Nejblíže máme pramen Oslavy. Je v naší farnosti, v katastru obce Matějov, v nadmořské výšce 585 m n.m. Pozice na mapě 49.5507297N, 15.8992956E. Kromě toho se uvádí i turistický pramen řeky Oslavy, je také v matějovském katastru.

Více..

Co zpívá na domobranské bříze za farou

21. 4. 2021

Co létá na domobranskou břízu za farou, jak to vypadá a jak to zpívá. Začneme biblicky 10. - 13. veršem žalmu 148. (můžeme si jej zazpívat i sami - dokonce i po svém).

Více..

Poutě do Cách na hranicích Německa, Belgie a Holandska

20. 4. 2021

Pouť do Cách, kde jsou od r. 800 uchovávány v osmibokém kostele látkové ostatky Pána Ježíše, Panny Marie a sv. Jana Křtitele, upřesnil už Karel IV.

Více..

Stromy za zvony

11. 4. 2021

 V sobotu 11.4. bylo díky spolupráci městyse, školky Kamarád a myslivců z N. Veselí a Matějova u kruhového objezdu zasázeno 10 stromů. Vznikne tak malá stromová školka u sv. Huberta - patrona myslivců i všech, kdo to s přírodou myslí dobře. Bude tam i jeho obrázek a krátký životopis. Začal jak zapálený lovec a po svém obrácení žil v 8. století jako obětavý otec biskup a dobrodinec vlasti, je zakladatelem města Lutychu v Belgii (obrázek na konci).

Více..

Katechetická videa o velikonocích

31. 3. 2021

Skupina Live 4G připravila katechetická videa k Velikonocům

V rámci skupiny Live 4G a ve spolupráci s brněnskými farnostmi sv. Tomáše a Zábrdovice vznikla série katechetických videí podle projektu Godly Play. Tato videa můžete s dětmi shlédnout a společně se zamýšlet nad velikonočními událostmi.

Více..

První vlaštovka

30. 3. 2021

Dnes 30.3.2021 jsem dopoledne uviděl nad hladinou novoveselského rybníka první vlaštovku.

Více..

František ke Květné neděli

28. 3. 2021

 Z rozjímání papeže Františka nad pašijemi: 

Kdo jsem já? Kdo jsem já před svým Pánem? Kdo jsem já tváří v tvář Ježíši, který slavnostně vchází do Jeruzaléma? Jsem schopen vyjádřit svou radost, chválit ho? Anebo zaujímám odstup? Kdo jsem já ve vztahu k trpícímu Ježíši?

Více..

Ladislav na Květnou neděli

28. 3. 2021

 Čas před smrtí. 

Na smrtnou neděli jsme rozjímali  o smrti z pohledu víry.  Dnes se zamyslíme – pod vlivem evangelia o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma nad časem před smrtí. Několik dní před ukrutnou smrtí Pán Ježíš je oslavován prostými lidmi, zatímco jejich náboženští představitelé a vůdci přemýšlí, jak ho zabít a zničit.  

Více..

Článek na dřeň

27. 3. 2021

Poslední postní neděle před neděli Květnou neboli Pašijovou se podle starobylé tradice jmenuje Smrtná nebo Smrtelná.

Více..

Proč bychom se NESČÍTALI?

24. 3. 2021

Komentář P. Stanislava Přibyla, generálního sekretáře Čské biskupské konference, převzatý z Katolického týdeníku, protože je velmi důležitý jak pro starší tak pro mladší

Více..

Lidová zbožnost o Velikonocích

23. 3. 2021

Hodně toho najdete zde. Prosím.

Slováci citují našeho rodáka

19. 3. 2021

Kard. Špidlík se narodil v Bělé (dnes část města Boskovic), marec je březen, ostatní překládat nemusím a obrázek mluví sám za sebe.

Více..

Sloužit, ne na sebe upozorňovat

19. 3. 2021

Důležitá modlitba dnes, kdy jsou tak oslavování lidé (někdy i z kněžských řad), kteří prosazují jen to své bez ohledu na představené a předpisy

Více..

Už za 14 dní to začne

19. 3. 2021

Začněme už připravovat se na velikonoce - k tomu vám všem, ale hlavně rodinám ať poslouží:

Video o velikonocích v rodině:      https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY

Vysvětlení pro děti   https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce

Biblické komentáře ke všem čtením   http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/velikonocni-triduum-2020/

Žehnání pokrmů doma

Více..

Pramen a ústí

15. 3. 2021

V neděli večer putoval opět náš pan děkan k jednomu z pramenů ve svém děkanství, aby požehnal všem, kteří žijí v povodí té řeky a místům, kterými protéká. Přímo ve své farnosti má prameny těch hlavních - Sázavy a Svratky. Oslava pramení také v našem děkanství, přímo v naší farnosti, v matějovském katastru. Tam jsme se včera večer společně pomodlili a o. Vladimír požehnal pramen i celé povodí a samozřejmě i své děkanství a naši diecézi.

Více..

Z kancionálu Jana Amose Komenského

11. 3. 2021

Učitel národů také sestavil kancionál v roce 1659, i písně z něho jsou stále přínosné. Zde najdete jednu postní píseň a zároveň i modlitbu pro každý čas i pro každý věk:

Více..

Do třetice všeho dobrého o jezuitech

10. 3. 2021

Chystáme se sledovat pohřeb jezuitského kněze, poutníka a chartisty o. Františka Lízny. Když putoval v roce 2006 pěšky 428 km z Fatimy do Compostelly,

Více..

Za co všechno Češi vděčí jezuitům

9. 3. 2021

I naší farnosti se nepřímo dotkly pohřby dvou jezuitů-disidentů o. Rybáře a o. Lízny, protože si zaslouží obdiv všech. Ani staří jezuité nebyli takoví, jak o nich nespravedlivě psal náš krajan Kája z Borové. Například 

Více..

Vzpomínka na poutníka Františka

8. 3. 2021

 P. František Lízna, kněz Tovaryšstva Ježíšova (lidově jezuitů) putoval L.P. 2009 k sv. Kateřině Sienské, 3.7. šel od sv. Prokopa ve Žďáře do Havlíčkova Brodu, takže LÍZNUL severní hranici naší farnosti. V knize Pouť za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny strohým stylem zaznamenal zážitky z dalšího putování, při kterém L.P. 2012 urazil pěšky více než 1100 km.

Více..

Už přiletěli

8. 3. 2021

Dnes běhal po zamrzlém potoce pod naším rybníkem konipásek - první, kterého jsem letos viděl.

Více..

K dnešnímu čtení z Písma

7. 3. 2021

K dnešnímu 1. čtení a evangeliu:

Více..

Jaro je tady

6. 3. 2021

Před farou právě rozkvetly bledule přesazené ze zahrady u mého rodného domu, dar mé švagrové. Sněženky od ní jsou u kostela. Je zajímavé, že v starozákonní knize Moudrosti v 7 verši 2. kapitoly čteme: ... ať nám neunikne žádný květ jara!

Více..

Přímluva druhých

5. 3. 2021

Promluva P. Josefa Peňáze na 1. čtení ze čtvrtka  4.3.2021 - Jer 17, 5-10  - s názvem: SPOLÉHÁNÍ NA PŘÍMLUVU SVATÝCH 

Více..

Postní kapky

4. 3. 2021

P. Petr Hofírek nabízí Postní kapky i v letošním roce: „Jsem rád, že se letos do přípravy obsahu zapojil otec arcibiskup Jan Graubner svými postními impulzy a vážím si také toho, že P. Martin Holík (ředitel rádia Proglas) natočil celou encykliku svatého papeže Jana Pavla II. o Božím milosrdenství. Takže letos „kapky“ budou ještě inspirativnější.“

Více..

Procházky jen v katastru

3. 3. 2021

Jenom v katastru své obce máme teď chodit na vycházku. Přitom se můžeme i modlit. V našem katastru je zajímavým cílem 

Více..

I u nás se modlíme za nemocné v celé Evropě

3. 3. 2021

Církev v Evropě se modlí za oběti pandemie. Podle rozpisu se v Čechách, na Moravě a v našem dílu Slezska máme modlit dne 17.3. - tedy za 14 dní.

Více..

Právě dnes a pak každé úterý

2. 3. 2021

České nebe s historikem prof. Martinem Weisem
Mimořádná nabídka živého vysílání cyklu přednášek o českých světcích, který je vysílán každé úterý vždy od 18 hod. do cca 18:45 hod. na webové adrese www.dubne.cz.

Více..

Hezky pěšky

2. 3. 2021

Brněnští salesiáni vymysleli pro letošní postní dobu zvláštní aktivitu, jejímž cílem je přispět k jejímu smysluplnému prožití. Svůj projekt nazvali Putování za Světlem a na rozdíl od většiny současných akcí není online, ale zve naopak ven do přírody.

Více..

Promluva na 2. pondělí postní

1. 3. 2021

Nemoc, protiepidemická opatření a hřích vs. BŮH   P. Josef Peňáz
V dnešním čtení (Dan 9, 15-19) spojuje prorok Daniel vyznání hříchů s oslavou Boží dobrotivosti a prosbou o odpuštění. Každý může porovnat, kolik prostoru je věnováno prvnímu a kolik druhému tématu.

Více..

Nejen pro snoubence

1. 3. 2021

Zajímavá ON-LINE  nabídka přišla z nedaleké Radešínské Svratky. Mrkněte sem a využijte příležitosti.

Více..

Postní hádanky

28. 2. 2021

Pražská arcidiecéze nabízí POSTNÍ HÁDANKY  pro zájemce a znalce liturgie. Vše najdete zde. Zkuste to!

Poprvé v dějinách

27. 2. 2021

Poprvé v dějinách byla dnes v našem kostele sloužena mše sv. ke cti sv. opata Řehoře z Nareku, kterého papež František prohlásil před 5 lety učitelem církve a letos jeho svátek zařadil do celocírkevního kalendáře právě na 27. února.

Více..

Oběti totality

26. 2. 2021

Včera v den 71. výročí mučednické smrti P. Josefa Toufara, rodáka z z Arnolce v těsném sousedství farnosti bohdalovské, byla ve farním kostele sv. Vavřince mše sv. za oběti všech totalit,

Více..

Pozdraven buď svatý kříž

25. 2. 2021

Pozdraven buď svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš. Důvěřuj v něj, duše má, abys byla spasená. Tak se modlíme nejen v postní době a v kostele nás k tomu vede obraz ukřižovaného Pána Ježíše před hlavním oltářem, všem jasně na očích. 

Více..

Zvoňte zvony v šíř i v dál

24. 2. 2021

Dnes po večerní mši sv. v kapli v Kotlasích bylo krásně slyšet sv. Václava, který v N. Veselí (vzdáleném vzdušnou čarou 4 km) zval k modlitbě Anděl Páně.

Více..

S pomocí Boží.....

24. 2. 2021

Bože, buď milostiv a žehnej nám.

Odplať našim předkům vše, co pro nás vykonali a smiluj se nad našimi zemřelými.

Na přímluvu sv. Václava nedej zahynouti nám ni budoucím.

Na přímluvu sv. Vavřince dopřej nám věrnost až do konce.

Covid a svoboda

23. 2. 2021


COVID A SVOBODA - podnět k netradičnímu půstu   P. Josef Peňáz

V tomto zamyšlení se nechci zabývat poměrem mezi svobodou a zodpovědností, jak by se mohlo na první pohled zdát. O svobodě v souvislosti s Covidem19 chci mluvit z jiného hlediska. Nejprve si ale dovolím položit řečnickou otázku: Řešili jste tuto nemoc nebo související témata – od vládních opatření přes vakcínu až třeba po dopad na ekonomiku – při posledním společném obědě?

Více..

20.2.21

20. 2. 2021

Při soukromé pouti k Panně Marii Bohdalovské na vrcholku Havliny nad Chroustovem jsem dnes - letos poprvé - uslyšel pár trylků skřivana. Víme, že sice měl vrznout už na Hromnice (2.2.), ale to zpoždění vyznačené jednou nulou snad nikomu nevadí. V Bibli čteme v žalmu 50. a verši 11., jak Bůh říká: Znám všechny ptáky na nebi, mé je vše, co se hemží na poli. Obdivujme Stvořitele a děkujme mu i jeho Synu Ježíši Kristu, Vykupiteli, zvláště teď v době postní, neboť svým křížem vykoupil svět, lidstvo  i mne.

Sbírka 21. února 2021

19. 2. 2021

O nadcházející 1. postní neděli, 21.2.2021, je termín sbírky "Haléř sv. Petra", na dobročinnost svatého Otce (v naší zemi se obvykle koná v neděli poblíž svátku Stolce sv. Petra). Pán Bůh zaplať za každý dar. 

Více..

Tři v jednom

15. 2. 2021

3 v 1 vidíme často jako reklamu. Občas, úplně jinde, čteme o rozloučení s našimi zemřelými. Někdy se tam píše, že přitom poděkujeme za jejich život. I zde však

Více..

Nedělní mše sv. v Bohdalově jemně posunutá

13. 2. 2021

Nedělní mše sv. v Bohdalově je od začátku doby postní posunutá o půl hodiny, začíná v 10:30 hod.

V den Panny Marie Lurdské

11. 2. 2021

Na Pannu Marii Lurdskou (11.2.) jsem si vzpomněl, jak se často říká: Byl(i) jsem(me) v Lurdech a je to tam samá komerce, samý kšeft. Kdo se skutečně dívá kolem sebe, může cestou k lurdským svatyním všimnout brány, na které je napsáno: Zde začíná posvátný prostor. Před ní je opravdu jeden obchod vedle druhého a ještě nějaké stánky, úplně před ní ještě kdosi prodával svíčky k procesí, ale pak už nic, jen sochy, kanceláře, baziliky, prostranství a na konci jeskyně a za ní křížové cesty. Pěkně a jasně odděleno.

Více..

Zahájení 40. ročníku pěší pouti Levý Hradec - Velehrad 20.2.2021

8. 2. 2021

Vážení pěší poutníci! prozatím jsme kvůli nouzovému stavu (do 14.2.) posunuli o týden začátek poutě na Levém Hradci u Roztok u Prahy (tj. na sobotu 20.2. v 9:30 h.).

Více..

Dopis našeho o. biskupa

7. 2. 2021

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

Více..

Požadavky světa naruby.

29. 1. 2021

Blahoslavenství obracejí požadavky světa naruby - Sheen, Fulton J. , biskup
(Kapitola 11. z knihy Life of Christ (1958, 1977) – Život Krista; slovenský překlad vydalo Vydavatelstvo Dobrá kniha, Trnava, 1998, ISBN 80-7141-207-4)
     Jako první a druhé dějství v dramatu o dvou jednáních, tak blízko si jsou dvě hory: Hora Blahoslavenství a hora Kalvárie. Ten, kdo vystoupil na první horu, aby učil blahoslavenství, musí nezbytně vystoupit i na druhou, aby žil to, čemu učí.

Více..

Tříkrálové pokladničky

26. 1. 2021

Tříkrálové pokladničky:

v N. Veselí se  vybralo celkem 47839,-- Kč, v celé farnosti   100279,-- Kč,

v Bohdalově  41672,-- Kč, v celé farnosti  73428,-- Kč. Vše už je předáno Charitě. Podrobný rozpis obcí je níže 

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY I JMÉNEM TĚCH, KTERÝM CHARITA DÍKY VÁM MŮŽE POMÁHAT. 

Více..

Zemřel o. Jan Rybář

15. 1. 2021

Včera 14.1.2021 zemřel o. Jan Rybář v požehnaných 89 letech pozemského života.

Odpočinutí věčné, dej mu, o Pane ....

Jako vzpomínku si můžete přečíst  jeho úvahu z r. 2018 otištěnou na str. 60 v knize Rybář na poušti, vydané spol. Grantis v Ústí n. Orlicí 2020

Více..

Poděkování za web

9. 1. 2021

Jménem farníků i všech návštěvníků děkuji všem, kteří se po dlouhá léta starali o webové stránky pro Nové Veselí a okolí zavěšené na Wordpressu. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši vytrvalost a obětavost.

Jan Peňáz, farář 

Tři králové píší

6. 1. 2021

Tři králi píší křídou a říkají přitom:

Teď vám tu napíšem svaté tři krále,
by s vámi zůstali, my půjdem dále.

Více..

Na Tři krále

6. 1. 2021

Tříkrálové ohlášení velikonoc a dalších svátků

Na Tři krále se dříve ohlašovalo v kostele, kdy budou v tom roce svátky, další ohlašování bylo doma mezi sousedy. Vše najdete zde:

Více..

Je po svátcích

1. 1. 2021

Je po svátcích a je vymalováno - tak nějak se to říká i při jiných příležitostech, ale dnes to platí zvlášť přiléhavě.

Ale pozor!

Ono vymalováno skutečně je, vždyť ten kdo právě měl 2020. narozeniny (+ - nějaký ten rok, nebuďme puntičkáři), ale kterému je pořád 33 let, protože je vzkříšený a už neumírá, smrt a tedy ani stáří nad ním vládu nemá - Řím 6,9, už odešel, aby nám připravil místo, jak sám řekl  - Jan 14,2.

Více..

Počet míst v Bohdalově

28. 12. 2020

V celém bohdalovském kostele - v lavicích a na židlích - je 300 míst k sezení. Podle právě platných předpisů může tedy na mši svatou přijít 30 účastníků. Kostelníci, varhaníci, ministranti i kněz mohou přijít navíc.

Počet míst v Novém Veselí

28. 12. 2020

V celém novoveselském kostele - v lavicích, na lavičkách a na židlích - je 264 míst k sezení. Podle právě platných předpisů může tedy na mši svatou přijít 26 účastníků. Kostelníci, varhaníci, ministranti i kněz mohou přijít navíc.