736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Aktuality

Stromy za zvony

11. 4. 2021

 V sobotu 11.4. bylo díky spolupráci městyse, školky Kamarád a myslivců z N. Veselí a Matějova u kruhového objezdu zasázeno 10 stromů. Vznikne tak malá stromová školka u sv. Huberta - patrona myslivců i všech, kdo to s přírodou myslí dobře. Bude tam i jeho obrázek a krátký životopis. Začal jak zapálený lovec a po svém obrácení žil v 8. století jako obětavý otec biskup a dobrodinec vlasti, je zakladatelem města Lutychu v Belgii (obrázek na konci).

Více..

Prvňáčci a prvňačky

11. 4. 2021

Poprvé se u nás letos objevili: 1/3  čejka - 8/3 konipas -  29/3 první čáp v Bohdalově a první rehek domácí - 30/3 vlaštovka  - 31/3 budníček menší - 5/4  první čápi v Novém Veselí - 10/4 první zvonohlík v N. Veselí a první skokan zelený v rybníku u Bohdalova

Katechetická videa o velikonocích

31. 3. 2021

Skupina Live 4G připravila katechetická videa k Velikonocům

V rámci skupiny Live 4G a ve spolupráci s brněnskými farnostmi sv. Tomáše a Zábrdovice vznikla série katechetických videí podle projektu Godly Play. Tato videa můžete s dětmi shlédnout a společně se zamýšlet nad velikonočními událostmi.

Více..

První vlaštovka

30. 3. 2021

Dnes 30.3.2021 jsem dopoledne uviděl nad hladinou novoveselského rybníka první vlaštovku.

Více..

František ke Květné neděli

28. 3. 2021

 Z rozjímání papeže Františka nad pašijemi: 

Kdo jsem já? Kdo jsem já před svým Pánem? Kdo jsem já tváří v tvář Ježíši, který slavnostně vchází do Jeruzaléma? Jsem schopen vyjádřit svou radost, chválit ho? Anebo zaujímám odstup? Kdo jsem já ve vztahu k trpícímu Ježíši?

Více..

Ladislav na Květnou neděli

28. 3. 2021

 Čas před smrtí. 

Na smrtnou neděli jsme rozjímali  o smrti z pohledu víry.  Dnes se zamyslíme – pod vlivem evangelia o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma nad časem před smrtí. Několik dní před ukrutnou smrtí Pán Ježíš je oslavován prostými lidmi, zatímco jejich náboženští představitelé a vůdci přemýšlí, jak ho zabít a zničit.  

Více..

Článek na dřeň

27. 3. 2021

Poslední postní neděle před neděli Květnou neboli Pašijovou se podle starobylé tradice jmenuje Smrtná nebo Smrtelná.

Více..

Proč bychom se NESČÍTALI?

24. 3. 2021

Komentář P. Stanislava Přibyla, generálního sekretáře Čské biskupské konference, převzatý z Katolického týdeníku, protože je velmi důležitý jak pro starší tak pro mladší

Více..

Lidová zbožnost o Velikonocích

23. 3. 2021

Hodně toho najdete zde. Prosím.

Slováci citují našeho rodáka

19. 3. 2021

Kard. Špidlík se narodil v Bělé (dnes část města Boskovic), marec je březen, ostatní překládat nemusím a obrázek mluví sám za sebe.

Více..

Sloužit, ne na sebe upozorňovat

19. 3. 2021

Důležitá modlitba dnes, kdy jsou tak oslavování lidé (někdy i z kněžských řad), kteří prosazují jen to své bez ohledu na představené a předpisy

Více..

Už za 14 dní to začne

19. 3. 2021

Začněme už připravovat se na velikonoce - k tomu vám všem, ale hlavně rodinám ať poslouží:

Video o velikonocích v rodině:      https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY

Vysvětlení pro děti   https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce

Biblické komentáře ke všem čtením   http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/velikonocni-triduum-2020/

Žehnání pokrmů doma

Více..

Pramen a ústí

15. 3. 2021

V neděli večer putoval opět náš pan děkan k jednomu z pramenů ve svém děkanství, aby požehnal všem, kteří žijí v povodí té řeky a místům, kterými protéká. Přímo ve své farnosti má prameny těch hlavních - Sázavy a Svratky. Oslava pramení také v našem děkanství, přímo v naší farnosti, v matějovském katastru. Tam jsme se včera večer společně pomodlili a o. Vladimír požehnal pramen i celé povodí a samozřejmě i své děkanství a naši diecézi.

Více..

Z kancionálu Jana Amose Komenského

11. 3. 2021

Učitel národů také sestavil kancionál v roce 1659, i písně z něho jsou stále přínosné. Zde najdete jednu postní píseň a zároveň i modlitbu pro každý čas i pro každý věk:

Více..

Do třetice všeho dobrého o jezuitech

10. 3. 2021

Chystáme se sledovat pohřeb jezuitského kněze, poutníka a chartisty o. Františka Lízny. Když putoval v roce 2006 pěšky 428 km z Fatimy do Compostelly,

Více..

Za co všechno Češi vděčí jezuitům

9. 3. 2021

I naší farnosti se nepřímo dotkly pohřby dvou jezuitů-disidentů o. Rybáře a o. Lízny, protože si zaslouží obdiv všech. Ani staří jezuité nebyli takoví, jak o nich nespravedlivě psal náš krajan Kája z Borové. Například 

Více..

Vzpomínka na poutníka Františka

8. 3. 2021

 P. František Lízna, kněz Tovaryšstva Ježíšova (lidově jezuitů) putoval L.P. 2009 k sv. Kateřině Sienské, 3.7. šel od sv. Prokopa ve Žďáře do Havlíčkova Brodu, takže LÍZNUL severní hranici naší farnosti. V knize Pouť za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny strohým stylem zaznamenal zážitky z dalšího putování, při kterém L.P. 2012 urazil pěšky více než 1100 km.

Více..

Už přiletěli

8. 3. 2021

Dnes běhal po zamrzlém potoce pod naším rybníkem konipásek - první, kterého jsem letos viděl.

Více..

K dnešnímu čtení z Písma

7. 3. 2021

K dnešnímu 1. čtení a evangeliu:

Více..

Jaro je tady

6. 3. 2021

Před farou právě rozkvetly bledule přesazené ze zahrady u mého rodného domu, dar mé švagrové. Sněženky od ní jsou u kostela. Je zajímavé, že v starozákonní knize Moudrosti v 7 verši 2. kapitoly čteme: ... ať nám neunikne žádný květ jara!

Více..

Přímluva druhých

5. 3. 2021

Promluva P. Josefa Peňáze na 1. čtení ze čtvrtka  4.3.2021 - Jer 17, 5-10  - s názvem: SPOLÉHÁNÍ NA PŘÍMLUVU SVATÝCH 

Více..

Postní kapky

4. 3. 2021

P. Petr Hofírek nabízí Postní kapky i v letošním roce: „Jsem rád, že se letos do přípravy obsahu zapojil otec arcibiskup Jan Graubner svými postními impulzy a vážím si také toho, že P. Martin Holík (ředitel rádia Proglas) natočil celou encykliku svatého papeže Jana Pavla II. o Božím milosrdenství. Takže letos „kapky“ budou ještě inspirativnější.“

Více..

Procházky jen v katastru

3. 3. 2021

Jenom v katastru své obce máme teď chodit na vycházku. Přitom se můžeme i modlit. V našem katastru je zajímavým cílem 

Více..

I u nás se modlíme za nemocné v celé Evropě

3. 3. 2021

Církev v Evropě se modlí za oběti pandemie. Podle rozpisu se v Čechách, na Moravě a v našem dílu Slezska máme modlit dne 17.3. - tedy za 14 dní.

Více..

Právě dnes a pak každé úterý

2. 3. 2021

České nebe s historikem prof. Martinem Weisem
Mimořádná nabídka živého vysílání cyklu přednášek o českých světcích, který je vysílán každé úterý vždy od 18 hod. do cca 18:45 hod. na webové adrese www.dubne.cz.

Více..

Hezky pěšky

2. 3. 2021

Brněnští salesiáni vymysleli pro letošní postní dobu zvláštní aktivitu, jejímž cílem je přispět k jejímu smysluplnému prožití. Svůj projekt nazvali Putování za Světlem a na rozdíl od většiny současných akcí není online, ale zve naopak ven do přírody.

Více..

Promluva na 2. pondělí postní

1. 3. 2021

Nemoc, protiepidemická opatření a hřích vs. BŮH   P. Josef Peňáz
V dnešním čtení (Dan 9, 15-19) spojuje prorok Daniel vyznání hříchů s oslavou Boží dobrotivosti a prosbou o odpuštění. Každý může porovnat, kolik prostoru je věnováno prvnímu a kolik druhému tématu.

Více..

Nejen pro snoubence

1. 3. 2021

Zajímavá ON-LINE  nabídka přišla z nedaleké Radešínské Svratky. Mrkněte sem a využijte příležitosti.

Více..

Postní hádanky

28. 2. 2021

Pražská arcidiecéze nabízí POSTNÍ HÁDANKY  pro zájemce a znalce liturgie. Vše najdete zde. Zkuste to!

Poprvé v dějinách

27. 2. 2021

Poprvé v dějinách byla dnes v našem kostele sloužena mše sv. ke cti sv. opata Řehoře z Nareku, kterého papež František prohlásil před 5 lety učitelem církve a letos jeho svátek zařadil do celocírkevního kalendáře právě na 27. února.

Více..

Oběti totality

26. 2. 2021

Včera v den 71. výročí mučednické smrti P. Josefa Toufara, rodáka z z Arnolce v těsném sousedství farnosti bohdalovské, byla ve farním kostele sv. Vavřince mše sv. za oběti všech totalit,

Více..

Pozdraven buď svatý kříž

25. 2. 2021

Pozdraven buď svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš. Důvěřuj v něj, duše má, abys byla spasená. Tak se modlíme nejen v postní době a v kostele nás k tomu vede obraz ukřižovaného Pána Ježíše před hlavním oltářem, všem jasně na očích. 

Více..

Zvoňte zvony v šíř i v dál

24. 2. 2021

Dnes po večerní mši sv. v kapli v Kotlasích bylo krásně slyšet sv. Václava, který v N. Veselí (vzdáleném vzdušnou čarou 4 km) zval k modlitbě Anděl Páně.

Více..

S pomocí Boží.....

24. 2. 2021

Bože, buď milostiv a žehnej nám.

Odplať našim předkům vše, co pro nás vykonali a smiluj se nad našimi zemřelými.

Na přímluvu sv. Václava nedej zahynouti nám ni budoucím.

Na přímluvu sv. Vavřince dopřej nám věrnost až do konce.

Covid a svoboda

23. 2. 2021


COVID A SVOBODA - podnět k netradičnímu půstu   P. Josef Peňáz

V tomto zamyšlení se nechci zabývat poměrem mezi svobodou a zodpovědností, jak by se mohlo na první pohled zdát. O svobodě v souvislosti s Covidem19 chci mluvit z jiného hlediska. Nejprve si ale dovolím položit řečnickou otázku: Řešili jste tuto nemoc nebo související témata – od vládních opatření přes vakcínu až třeba po dopad na ekonomiku – při posledním společném obědě?

Více..

20.2.21

20. 2. 2021

Při soukromé pouti k Panně Marii Bohdalovské na vrcholku Havliny nad Chroustovem jsem dnes - letos poprvé - uslyšel pár trylků skřivana. Víme, že sice měl vrznout už na Hromnice (2.2.), ale to zpoždění vyznačené jednou nulou snad nikomu nevadí. V Bibli čteme v žalmu 50. a verši 11., jak Bůh říká: Znám všechny ptáky na nebi, mé je vše, co se hemží na poli. Obdivujme Stvořitele a děkujme mu i jeho Synu Ježíši Kristu, Vykupiteli, zvláště teď v době postní, neboť svým křížem vykoupil svět, lidstvo  i mne.

Sbírka 21. února 2021

19. 2. 2021

O nadcházející 1. postní neděli, 21.2.2021, je termín sbírky "Haléř sv. Petra", na dobročinnost svatého Otce (v naší zemi se obvykle koná v neděli poblíž svátku Stolce sv. Petra). Pán Bůh zaplať za každý dar. 

Více..

Tři v jednom

15. 2. 2021

3 v 1 vidíme často jako reklamu. Občas, úplně jinde, čteme o rozloučení s našimi zemřelými. Někdy se tam píše, že přitom poděkujeme za jejich život. I zde však

Více..

Nedělní mše sv. v Bohdalově jemně posunutá

13. 2. 2021

Nedělní mše sv. v Bohdalově je od začátku doby postní posunutá o půl hodiny, začíná v 10:30 hod.

V den Panny Marie Lurdské

11. 2. 2021

Na Pannu Marii Lurdskou (11.2.) jsem si vzpomněl, jak se často říká: Byl(i) jsem(me) v Lurdech a je to tam samá komerce, samý kšeft. Kdo se skutečně dívá kolem sebe, může cestou k lurdským svatyním všimnout brány, na které je napsáno: Zde začíná posvátný prostor. Před ní je opravdu jeden obchod vedle druhého a ještě nějaké stánky, úplně před ní ještě kdosi prodával svíčky k procesí, ale pak už nic, jen sochy, kanceláře, baziliky, prostranství a na konci jeskyně a za ní křížové cesty. Pěkně a jasně odděleno.

Více..

Zahájení 40. ročníku pěší pouti Levý Hradec - Velehrad 20.2.2021

8. 2. 2021

Vážení pěší poutníci! prozatím jsme kvůli nouzovému stavu (do 14.2.) posunuli o týden začátek poutě na Levém Hradci u Roztok u Prahy (tj. na sobotu 20.2. v 9:30 h.).

Více..

Dopis našeho o. biskupa

7. 2. 2021

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

Více..

Požadavky světa naruby.

29. 1. 2021

Blahoslavenství obracejí požadavky světa naruby - Sheen, Fulton J. , biskup
(Kapitola 11. z knihy Life of Christ (1958, 1977) – Život Krista; slovenský překlad vydalo Vydavatelstvo Dobrá kniha, Trnava, 1998, ISBN 80-7141-207-4)
     Jako první a druhé dějství v dramatu o dvou jednáních, tak blízko si jsou dvě hory: Hora Blahoslavenství a hora Kalvárie. Ten, kdo vystoupil na první horu, aby učil blahoslavenství, musí nezbytně vystoupit i na druhou, aby žil to, čemu učí.

Více..

Tříkrálové pokladničky

26. 1. 2021

Tříkrálové pokladničky:

v N. Veselí se  vybralo celkem 47839,-- Kč, v celé farnosti   100279,-- Kč,

v Bohdalově  41672,-- Kč, v celé farnosti  73428,-- Kč. Vše už je předáno Charitě. Podrobný rozpis obcí je níže 

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY I JMÉNEM TĚCH, KTERÝM CHARITA DÍKY VÁM MŮŽE POMÁHAT. 

Více..

Zemřel o. Jan Rybář

15. 1. 2021

Včera 14.1.2021 zemřel o. Jan Rybář v požehnaných 89 letech pozemského života.

Odpočinutí věčné, dej mu, o Pane ....

Jako vzpomínku si můžete přečíst  jeho úvahu z r. 2018 otištěnou na str. 60 v knize Rybář na poušti, vydané spol. Grantis v Ústí n. Orlicí 2020

Více..

Poděkování za web

9. 1. 2021

Jménem farníků i všech návštěvníků děkuji všem, kteří se po dlouhá léta starali o webové stránky pro Nové Veselí a okolí zavěšené na Wordpressu. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši vytrvalost a obětavost.

Jan Peňáz, farář 

Tři králové píší

6. 1. 2021

Tři králi píší křídou a říkají přitom:

Teď vám tu napíšem svaté tři krále,
by s vámi zůstali, my půjdem dále.

Více..

Na Tři krále

6. 1. 2021

Tříkrálové ohlášení velikonoc a dalších svátků

Na Tři krále se dříve ohlašovalo v kostele, kdy budou v tom roce svátky, další ohlašování bylo doma mezi sousedy. Vše najdete zde:

Více..

Je po svátcích

1. 1. 2021

Je po svátcích a je vymalováno - tak nějak se to říká i při jiných příležitostech, ale dnes to platí zvlášť přiléhavě.

Ale pozor!

Ono vymalováno skutečně je, vždyť ten kdo právě měl 2020. narozeniny (+ - nějaký ten rok, nebuďme puntičkáři), ale kterému je pořád 33 let, protože je vzkříšený a už neumírá, smrt a tedy ani stáří nad ním vládu nemá - Řím 6,9, už odešel, aby nám připravil místo, jak sám řekl  - Jan 14,2.

Více..

Počet míst v Bohdalově

28. 12. 2020

V celém bohdalovském kostele - v lavicích a na židlích - je 300 míst k sezení. Podle právě platných předpisů může tedy na mši svatou přijít 30 účastníků. Kostelníci, varhaníci, ministranti i kněz mohou přijít navíc.

Počet míst v Novém Veselí

28. 12. 2020

V celém novoveselském kostele - v lavicích, na lavičkách a na židlích - je 264 míst k sezení. Podle právě platných předpisů může tedy na mši svatou přijít 26 účastníků. Kostelníci, varhaníci, ministranti i kněz mohou přijít navíc.