736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Nedělní ohlášky

4. 12. 2021

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 5. do 12. 12. 2021 dá-li Pán Bůh

 © Jan Peňáz,736529221, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.farnostnoveveseli.cz  Kontakt na nemocničního kaplana je zde https://www.nnm.cz/duchovni-sluzby tel: 733741473 Dbáme na 3 R – roušky, ruce i kliky dezinfikovat, rozestupy (kromě rodin),

Neděle 5/12 – 2. adventní roku C, sv. Judity (Jitky), Jitka

8:00 N. Veselí za rodinu Urbanovu, Klimešovu, Krejčovu a Krčálovu

10:00 Bohd. za ž a + rodinu Křehlíkovu, Pometlovu, Zmeškalovu a Brabcovu

6/12 Pondělí, sv.  Mikuláše, biskupa, Mikuláš

Nové Veselí 7:00 za farníky 19/12

Matějov 15:30 za rodiče Obršlíkovy, syna Ladislava, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu 

Kyjov 17:00 za naši rodinu

7/12 Úterý, sv. Ambrože, Ambrož

Nové Veselí 7:00 ke cti sv. Michaela za Francii a Evropu

Újezd 15:30 za Rudolfa a Marii Kotíkovy a jejich rodiče

Budeč 17:00 za Stanislava a Marii Špačkovy, jejich bratry a rodiče

8/12 Středa,   Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek, Květoslava

Bohdalov  15:30 za

Nové Veselí 17:00 za prarodiče Šidlovy a celý rod

9/12 Čtvrtek, sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, Vratislav

Nové Veselí 7:00 roráty za

Pokojov 15:30

Březí 17:00 za ž a + rodinu Kotíkovu a Chalupovu a za Boží pomoc a ochranu

10/12 Pátek, Panny Marie Loretánské, sv. Julie a Eulálie, Julie

Bohdalov 6:30 roráty za

Bohdalov pohřeb Josefa Mráze, z domu smutku v Chroustově v 13:30

Nové Veselí  17:00 s dětskými zpěvy - za rodiče Flesarovy, syna Jana, rodiče Perničkovy, syna Jana, Žofii Perničkovu a rodiče Sýkorovy

11/12 Sobota, sv. Damasa I., Dana

Nové Veselí 7:00 roráty za

Neděle 12/12 – 3. neděle adventní roku „C“, Panny Marie Guadalupské,

8:00 Nové Veselí za Vlastu, Antonína, Anežku Sobotkovy, Jana a Františku Hanusovy, za všechny předky a za duše v očistci a za budoucí pokolení a dar předání víry

10:00 Bohdalov za Bohumíra Tlačbabu, dvoje rodiče, Miloslava Boháčka, sourozence, rodiče a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Děti dostaly listy na zapisování duch. dárků Pánu Ježíši k narozeninám můžete je vyzvednout i pro nepřítomné Každou mši sv. začínáme č. 101, na konci vždy 117 – Rodičko Boží vznešená. Dá-li Pán: Kaple v prosinci 14/12 Úterý Rudolec, Chroustov, čtvrtek 16/12 Pokojov, pátek 17/12 Kotlasy, pak už předvánoční zpovídání. Adventem začíná nový církevní rok, v něm si dáme pozor, aby náš dům Boží zůstal domem modlitby a usebrání, tj:  Odpoutat svou mysl od všeho, co mi brání přistoupit k Bohu. To znamená: až varhany skončí, rozejdeme se v tichu a kdo chce, zůstane chvilku k osobní modlitbě. Asi budeme čestná výjimka, ale prosím, pojďte do toho se mnou. Děkuji vám, že to se mnou tak cítíte, křesťanským Pán Bůh zaplať.

  1. prosince 2021  – 2. neděle  adventní Boží Slovo – pro život člověka

Heslo: Život plný šlechetnosti -  Bůh odmění na věčnosti!

                Myšlenky z nedělního Božího slova: 

Evangelium –…hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.

Pokání - ticho. 

Prorok Izaiáš nás naléhavě vyzývá k tomu, abychom svým životem kráčeli k Boží slávě, z ní vyplývá skutečná, nepomíjející radost.  Stejně naléhavě nám toto připomíná svatý Pavel – nedělat hříchy,  dělat dobré skutky – k větší cti a slávě Boží.  Svatý Jan Křtitel – hlásá nutnost pokání.  Panna Maria –  nás ve všech svých slovech vyzývá k pokání.  V zahradě kláštera v Paray-le-Monial  - v místě, kde se Pán Ježíš zjevoval svaté Markétě Marii Alacoque a dal přísliby těm, kteří si budou dělat pobožnost prvních pátků – je krásná socha Matky Boží. Na jejím podstavci jsou vytesána tři slova: Pokání, Pokání, Pokání.   Jak máme dělat toto pokání?  Je to vyznání a odčiňování našich hříchů.  Viditelným znamením je, že přijímáme svátost smíření – jdeme ke svaté zpovědi. Není to jednoduché – zvlášť v dnešní době, kdy se celé lidstvo nachází uprostřed nepředstavitelné mediální masáže.  Tato nás vede k tomu, že se stavíme do role žalobců a soudců našich bližních a naopak obhájců sebe samých.  U věřících v Krista to má být jinak. Ve svaté zpovědi – svátosti pokání -  se stáváme  žalobci a do určité míry i soudci sami sebe.  Role obhájců nám nepřísluší.  Pokání by ztratilo smysl, když bychom se ze svých hříchů vyznávali způsobem: „Udělal jsem toto zlo, protože to jinak nešlo nebo může za to ten nebo ona.“  Nezapomínejme, že odpuštění hříchů je podmíněno pravdivostí našeho vyznání a naší lítostí.  Musíme své hříchy skutečně litovat.  Ne jen kvůli sobě, ale hlavně, že svými hříchy ničíme Boží slávu a škodíme svým bližním.  Zkusme zapřemýšlet, jak se připravujeme na svatou zpověď, jak ji prožíváme.  Jestli to není jen jeden výraz takzvaného jakobysmu, potěmkismu, přetvářky a pokrytectví – v jehož dusivé atmosféře žijeme.  I v tomto jdou věřící v Krista proti proudu doby a pohanskému myšlení.  Kdysi jsem viděl své bývalé žáky, dva bratry, které jsem připravoval na přijetí této uzdravující svátosti. stát frontu u zpovědnice.  Nevěřil jsem svým očím, když první po zpovědi předal papír se svými hříchy, které si napsal v druhé třídě  svému bratrovi a ten ho vystřídal ve zpovědnici.   Slavný film Pokání končí větou: „K čemu je cesta, která nevede do kostela?“ – Jako její „prováděcí“ vyhláška nám může zaznít: „K čemu je lidský život, který se brání skutečnému, věčnému štěstí a hrozí mu zatracení?“  

Jedna žena se mně pochlubila, že si přečetla zajímavou knihu:  Jako v nebi, jenže jinak. Jsou tam rozhovory se „samotáři“ v naší vlasti. Zvlášť se jí líbil rozhovor s bratrem Andělem.  Který nese nadpis:  „Když nemusím, tak nechcu.“ Předává tam svou zkušenost s tichem v kterém žije. V tichu mluví Bůh k člověku. Modlíte se za dobrou smrt?  Prosím Boha o šťastnou hodinku smrti.  Jaký život, taková smrt, jaká smrt, taková věčnost. Co musí člověk dělat pro svou spásu?   Musí ji chtít!  Sv. Scholastika se ptala svého bratra sv. Benedikta:  Co mám dělat, abych byla svatá?  Musíš chtít! Co to znamená?  Brát Boha vážně. Vytvořme si každý den na chvíli poušť - ticho, v kterém dáme prostor Bohu, který nás chce udělat šťastnými.   

Všemohoucí Otče, děkujeme ti za možnost dělat pokání. V Duchu Svatém – na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa – prosíme o dar pokání a lítosti nad našimi vlastními hříchy. Skrze Krista našeho Pána. AMEN.  jLK

Akce 100 +

9. 10. 2021

Akce 100+   neboli  STO KŘÍŽŮ V NAŠICH FARNOSTECH

Více..

Do Staré Boleslavi na státní svátek ve čtvrtek 28.10.

9. 10. 2021

Stará Boleslav ve čtvrtek 28.10.

Více..

Vzhůru srdce 2021

9. 10. 2021

   2 LETOŠNÍ AKCE VZHŮRU SRDCE  

Více..

Naše farnost má nový znak

2. 10. 2021

Nový znak farnosti Nové Veselí

Více..

AŤ JE SLYŠENA I DRUHÁ STRANA

29. 9. 2021

AŤ JE SLYŠENA I DRUHÁ STRANA

A to platí pořád, proto nabízím dva komentáře na jednu událost. 

A PROSÍM PĚKNĚ: PŘEČTĚTE SI JE VŠECHNY, ALE OBA BEZ EMOCÍ. DĚKUJI SRDEČNĚ.

Více..