736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Únor

2. února: Hromnice - Očišťování Panny Marie

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
 • O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli slunce.
 • Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
 • Panenka Maria Hromničná čistá - úroda jistá.
 • Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
 • Přejdou Hromnice - je konec sanice.
 • O Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě ven.
 • O Hromnicích teplo - medvěd staví boudu rychlo,
 • Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu, jen to vrzne.


3. února:
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka v Arménii ( + 316 )

 • Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
 • Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
 • Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.


4. února:
sv. Veroniky, učednice Páně

 • O svaté Veronice bývá ještě sanice.


5. února:
sv. Agáty ( Háty ), panny a mučednice na Sicilii ( + 251 )

 • Svatá Agáta na sníh bohatá.


6. února:
sv. Doroty, panny a mučednice v Malé Asii ( + 303 )

 • Svatá Dorota také na sníh bohatá.
 • Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
 • O svaté Dorotě uschne košile na plotě.


7. února:
sv. Romualda, opata v Itálii ( + 1027 )

 • Svatý Radko - na poli hladko.


9. února:
sv. Apoleny, panny a mučednice v Alexandrii ( + 250 )

 • Svatá Apolena v mlhu často zahalena.


10. února:
sv. Scholastiky, abatyše v Itálii ( +543 )

 • O svaté Scholastice navleč si rukavice.


11. února:
sv. Řehoře II., papeže ( +731 )

 • O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše umoří.


14. února:
sv. Valentina, kněze a mučedníka v Římě ( + 269 )

 • Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
 • Svatý Valentínek - jara tatínek


Masopustní úterý:

 • Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
 • Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
 • Koblihy na ulici - vajíčka ve světnici, koblihy ve světnici - vajíčka na ulici.


Popeleční středa:

 • Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
 • Suchý půst - úrodný rok.


16. února:
sv. Juliány, panny a mučednice v Malé Asii ( + asi 303 )

 • O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.


18. února:
sv. Simeona Jeruzalémského, biskupa a mučedníka ( + 107 )

 • O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.


22. února:
sv. Petra nastolení v Antiochii

 • Je-li na Stolici sv. Petra zima, ještě dlouho potrvá.
 • Když mrzne na svatého Petra nastolení, bude mrznout čtyřicet dní bez prodlení.


24. února:
sv. Matěje, apoštola ( + kolem roku 61 ), nyní 14.5.

 • Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
 • Nenajde-li led Matějova pila, najde jej Josefova širočina.
 • Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
 • Na svatého Matěje, do závěje naleje.
 • Na svatého Matěje rampouchy - úrodný rok na mouchy.
 • Na Hromnice metelice všechny cesty zametá, svatý Matěj rád je zase odmetá.


27. února:
sv. Gabriela od Bol. P. Marie, řeholníka v Itálii ( + 1862 )

 • Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.


28. února:
sv. Romana, opata ve Francii ( + 460 )

 • Je-li na svatého Romana jasně, vyjde nám úroda krásně.


Měsíc únor všeobecně:

 • Únor bílý - pole sílí.
 • Únorová voda - pro pole škoda.
 • Když záhy taje, dlouho neroztaje. Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
 • V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
 • Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
 • Jestli únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí.
 • Únor teplý - březen chladný, únor studený - srpen horký.
 • Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.

Leden

8. 1. 2021

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie

 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
Více..

Únor

8. 1. 2021

2. února: Hromnice - Očišťování Panny Marie

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Více..

Březen

8. 1. 2021

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )

 • Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Více..

Duben

8. 1. 2021

1. dubna: sv. Huga, biskupa ve Francii ( + 1132 )

 • Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
Více..

Květen

8. 1. 2021

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.
Více..

Červen

8. 1. 2021

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
Více..

Červenec

8. 1. 2021

2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.

 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • rší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 • Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Více..

Srpen

8. 1. 2021

4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (+ 1221), nyní 8.8.

 • Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Více..

Září

8. 1. 2021

1. září: sv. Jiljí, opata ve Francii ( + 700 )

 • Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
Více..

Říjen

8. 1. 2021

1. října: sv. Remigia, biskupa, apoštola Franků ( + 533 v Remeši )

 • Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Více..

Listopad

8. 1. 2021

1. listopadu: Všech svatých

 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martině o půlnoci.
Více..

Prosinec

8. 1. 2021

1. prosince: sv. Edmunda Kampiána, anglického kněze a mučedníka (+ 1581)

 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Více..