736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Květen

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.


3. května:
Nalezení sv. Kříže

 • Svatý Kříž - ovcí stříž.


4. května:
sv. Floriána, mučedníka v Rakousku ( + 304 )

 • Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
 • Na svatého Floriána zasej fazulku.
 • Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.


10. května:
sv. Izidora, rolníka ve Španělsku, patrona rolníků ( + 12. století )

 • Sv. Izidore, jaro nastupuje, sedlák tvé pomoci potřebuje.
 • Na Isidora oráče, ptáče si rádo poskáče.


11. května:
sv. Mamerta, arcibiskupa ve Francii ( + 477 )

 • O svatém Mamertu zima už šla k čertu.


12. května:
sv. Pankráce, římského mučedníka ze 4. století


13. května:
sv. Serváce, biskupa v Belgii ( + 384 )


14. května:
sv. Bonifáce, mučedníka v Římě ( + 307 )

 • Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
 • Na svatého Pankráce, každý zdravý do práce.
 • Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
 • Svatí Servác, Pankrác a Bonifác, ledoví bratři, přinesou chladna jak se patří.


15. května:
sv. Žofie, panny a mučednice římské z prvních století

 • Žofie vína upije.
 • Svatá Žofie políčka často zalije.


16. května:
sv. Jana Nepomuckého, českého kněze a mučedníka ( + 1393 )

 • Na svatého Marka schová se v žitě vranka, na svatého Jana schová se v žitě vrána.
 • Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.


22. května:
sv. Julie, mučednice z Korziky (první staletí)

 • Na Julii světici požni bujnou pšenici.


25. května:
sv. Urbana I., papeže a mučedníka ( + 230 )

 • Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
 • Na Urbanův den, pospěšme síti len.
 • Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz.
 • Když na Urbana prší, bývá mnoho myší.


31. května:
sv. Petronily, panny a mučednice římské z prvních století

 • Na sv. Patronilu nasej len.


Neděle svatodušní - Hod Boží svatodušní:

 • O svatém Duše choď ještě v kožiše, po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
 • Na svatý Duch do vody buch, na Boží Tělo do vody smělo.


Měsíc květen všeobecně:

 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženeme kozy v háj.
 • Studený máj - v stodole ráj.
 • Když se v máji blýská, sedlák si výská.
 • V máji aby ani pastýřova hůl neoschla.
 • Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
 • Když máj vláhy nedá, červen se předá.
 • Když kvete bez ať kvete i víno.
 • Může-li se na začátku května schovat vrána v žitě, lze očekávat dobrou žeň.
 • Prší-li na začátku května, bývá víno v nebezpečí.
 • Máj má být chladný, ale ne studený.
 • Suchý květen, suchý rok.

Leden

8. 1. 2021

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie

 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
Více..

Únor

8. 1. 2021

2. února: Hromnice - Očišťování Panny Marie

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Více..

Březen

8. 1. 2021

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )

 • Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Více..

Duben

8. 1. 2021

1. dubna: sv. Huga, biskupa ve Francii ( + 1132 )

 • Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
Více..

Květen

8. 1. 2021

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.
Více..

Červen

8. 1. 2021

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
Více..

Červenec

8. 1. 2021

2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.

 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • rší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 • Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Více..

Srpen

8. 1. 2021

4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (+ 1221), nyní 8.8.

 • Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Více..

Září

8. 1. 2021

1. září: sv. Jiljí, opata ve Francii ( + 700 )

 • Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
Více..

Říjen

8. 1. 2021

1. října: sv. Remigia, biskupa, apoštola Franků ( + 533 v Remeši )

 • Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Více..

Listopad

8. 1. 2021

1. listopadu: Všech svatých

 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martině o půlnoci.
Více..

Prosinec

8. 1. 2021

1. prosince: sv. Edmunda Kampiána, anglického kněze a mučedníka (+ 1581)

 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Více..