736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Červen

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.


Boží Tělo:

 • Na Boží Tělo den jasný - celý rok šťastný.
 • Když lidé o Božím Těle utíkají od oltářů, budou utíkat i od mandelů.
 • Když o Božím Těle zmoknou na oltářích věnečky, zmoknou na lukách děvečky.
 • O Božím Těle - do vody směle.


6. června
: sv. Norberta, biskupa v Německu ( + 1134 )

 • O svatém Norbertu chladna už jdou k čertu.


8. června:
sv. Medarda, biskupa ve Francii ( + 545 )

 • Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
 • Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
 • Pláče-li Medard i ječmen zapláče.


11. června:
sv. Barnabáše, apoštola

 • O sv. Barnabáši bouřky často straší.
 • Prší-li na sv. Barnabáše - padají hrozny do koše.


12. června:
sv. Antonie, panny a mučednice ze Sardinie, ( + 1935 )

 • Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.


13. června:
 sv. Antonína, řeholníka v Itálii ( + 1231)

 • Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.


15. června:
sv. Víta, mučedníka římského ( + 305 )

 • Svatý Vít mění čas.
 • Déšť o svatém Vítu škodí ječmenu i žitu.
 • Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
 • O svatém Vítu půl zrna v žitu.
 • Svatý Vít vymetá ovísek.
 • Svatý Vít káže síct, svatý Jan seče sám.
 • Nesej na svatého Víta, škoda žita.


19. června:
sv. Gerváze a Protáze, mučedníků v Miláně ( + ve 2. stol. )

 • Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze: jestli je suchý odvézt chceš, do Jána si pospěš.


21. června:
sv. Aloise, řeholníka v Itálii ( + 1591)

 • Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!


23. června:
sv. Agripiny, panny a mučednice římské ( + ve 3. stol.)

 • Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.


24. června:
sv. Jana Křtitele, Předchůdce Páně

 • Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
 • Na svatého Jana otvírá se létu brána.
 • Na svatého Jána noc nebývá žádná.
 • Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.
 • Do Jana Křtitele nechval ječmene.
 • Do Jana turkyňka, po Janě turkyně.
 • Do svatého Jana musí být turkyně dokola okopána.
 • Na Jana Křtitele skoč do vody směle.


25. června:
bl. Ivana Českého, poustevníka ( + v 9.století )

 • Svatý Ivan bývá plačtivý pán.


26. června:
sv. Jana a Pavla, mučedníků v Římě ( + 362 )

 • Svatí Jan a Pavel mlátí bez cepů ( krupobití ).


27. června:
sv. Ladislava, krále uherského a charvatského ( + 1095 )

 • Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.


29. června:
sv. Petra a Pavla, apoštolských knížat

 • Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
 • Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
 • Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
 • Na svatého Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek, zraje dnem i nocí.
 • Svítí-li slunce na Petra a Pavla, bude požehnaný rok.
 • Petr rozsévá houby a Pavel myši, když prší.


Měsíc červen všeobecně:

 • Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
 • Červen studený - sedlák krčí rameny.
 • Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
 • Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
 • V červnu se ukáže, co dá Pán Bůh na daře.
 • Hodně pavučin v přírodě věští trvale pěkné počasí. 

Leden

8. 1. 2021

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie

 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
Více..

Únor

8. 1. 2021

2. února: Hromnice - Očišťování Panny Marie

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Více..

Březen

8. 1. 2021

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )

 • Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Více..

Duben

8. 1. 2021

1. dubna: sv. Huga, biskupa ve Francii ( + 1132 )

 • Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
Více..

Květen

8. 1. 2021

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.
Více..

Červen

8. 1. 2021

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
Více..

Červenec

8. 1. 2021

2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.

 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • rší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 • Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Více..

Srpen

8. 1. 2021

4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (+ 1221), nyní 8.8.

 • Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Více..

Září

8. 1. 2021

1. září: sv. Jiljí, opata ve Francii ( + 700 )

 • Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
Více..

Říjen

8. 1. 2021

1. října: sv. Remigia, biskupa, apoštola Franků ( + 533 v Remeši )

 • Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Více..

Listopad

8. 1. 2021

1. listopadu: Všech svatých

 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martině o půlnoci.
Více..

Prosinec

8. 1. 2021

1. prosince: sv. Edmunda Kampiána, anglického kněze a mučedníka (+ 1581)

 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Více..