736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Srpen

4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (+ 1221), nyní 8.8.

 • Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.


7. srpna:
sv. Kajetána, kněze v Itálii ( + 1547 )

 • Svatý Kajetán je tady, odveze mandelů řady.


10. srpna:
sv. Vavřince, římského jáhna a mučedníka ( + 258 )

 • Vavřinec - první podzimec.
 • Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
 • Je-li počasí na svatého Vavřince pěkné, možno očekávat deště.
 • Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
 • Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.
 • Na svatého Vavřince první zelí do hrnce.
 • Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.


15. srpna:
Nanebevzetí Panny Marie

 • O Nanebevzetí jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek.
 • Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
 • Na Marie Nanebevzetí, prvních vlaštoviček loučení.
 • Malá Mara ( 8.12. ) chleba vzala,velká Mara ( 15.8. ) chleba dala.
 • Panna Maria dává první ořechy.


16. srpna:
sv. Rocha, vyznavače ve Francii ( + 1327 )

 • Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.
 • Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu.


18. srpna:
sv. Heleny, římské císařovny ( 4. století )

 • Světici Helence, pletou ženci věnce.
 • Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.


22. srpna:
sv. Filipa Benicia, řeholníka v Itálii ( + 22. srpna 1285 )

 • Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.


 24. srpna: sv. Bartoloměje, apoštola

 • Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
 • Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Bartoloměj svatý, léto nenavrátí.
 • Svatý Augustin udělá z tepla stín.
 • Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.
 • Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno bosí.
 • Svatý Bartoloměj všemu hlavu zlomí.
 • O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky a proto se nemá již nikdo koupati.
 • Jak Bartoloměj zavaří, tak se podzim podaří.
 • Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
 • Po svatém Bartoloměji zhořknou okurky.


28. srpna:
sv. Augustina, biskupa a učitele církve v Africe ( + 430 )

 • Na svatého Augustina zahvízdá už meluzína.
 • Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu (25.11.).


29. srpna:
Stětí sv. Jana Křtitele

 • Stětí svatého Jana - přestávají již parna.
 • Svatého Jana stětí — vlaštovka od nás letí.


Měsíc srpen všeobecně:

 • Vesele bude řinčeti kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
 • Šedá mlha je v srpnu nezdravá.
 • Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
 • Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
 • Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
 • Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
 • Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
 • V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
 • Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
 • I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
 • Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
 • Když pálí srpen, bude pálit i víno.
 • Z počátku-li srpen hodně hřeje, budoucí se zima sněhem skvěje.

Leden

8. 1. 2021

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie

 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
Více..

Únor

8. 1. 2021

2. února: Hromnice - Očišťování Panny Marie

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Více..

Březen

8. 1. 2021

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )

 • Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Více..

Duben

8. 1. 2021

1. dubna: sv. Huga, biskupa ve Francii ( + 1132 )

 • Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
Více..

Květen

8. 1. 2021

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.
Více..

Červen

8. 1. 2021

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
Více..

Červenec

8. 1. 2021

2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.

 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • rší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 • Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Více..

Srpen

8. 1. 2021

4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (+ 1221), nyní 8.8.

 • Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Více..

Září

8. 1. 2021

1. září: sv. Jiljí, opata ve Francii ( + 700 )

 • Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
Více..

Říjen

8. 1. 2021

1. října: sv. Remigia, biskupa, apoštola Franků ( + 533 v Remeši )

 • Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Více..

Listopad

8. 1. 2021

1. listopadu: Všech svatých

 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martině o půlnoci.
Více..

Prosinec

8. 1. 2021

1. prosince: sv. Edmunda Kampiána, anglického kněze a mučedníka (+ 1581)

 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Více..