736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Červenec

2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.

 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • rší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 • Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.


4. července:
sv. Prokopa, opata na Sázavě ( + 1053 )

 • Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
 • Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
 • Svatý Prokop kořen dokop.
 • Svatý Prokop seje houby, když se hřiby urodí, bývá málo chleba.


5. července:
sv. Cyrila a Metoděje, apoštolů Slovanů (+869 a 885), dříve 9. března se staročeskými jmény Crha a Strachota (metus je strach)

 • Crhy a Strachoty, svině vyžeň za ploty.
 • Crha a Strachota, pro vinaře robota.


10. července:
sv. Sedmi bratří, mučedníků římských ( + ve 2. stol. )

 • Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
 • Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. 
 • Déšť na Sedm bratří — hnijí brambory.


13. července:
sv. Markéty, panny a mučednice v Malé Asii ( + ve 3. stol.)

 • Svatá Markyta vede žence do žita.
 • Svatá Markyta hodila srp do žita.
 • Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
 • Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
 • Svatá Markéta trhá první hrušky.


15. července:
sv. Jindřicha, římského císaře (+ 13.7.1024), nyní 13.7.

 • Svatý Jindřich, patron při žních.


18. července:
sv. Kamila, řeholníka v Itálii ( + 1613 ), nyní 14.7.

 • O svatém Kamilu slunce má největší sílu


19. července:
sv. Vincence z Pauly, kněze ve Francii ( + 1660 ), nyní 27.9.

 • Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.


20. července
: sv. Eliáše, proroka

 • Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim; na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
 • Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.


21. července:
sv. Daniela, proroka

 • Na proroka Daniela nalije též do mandela.


21. července:
sv. Praxedy, panny a mučednice v Římě ( + v 2. století )

 • Svatá Praxeda - mlha zrána k zemi usedá.


22. července:
sv. Marie Magdalény, kajícnice

 • Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.
 • V den Maří Magdalény poprchává, neboť svého Pána oplakává.


23. července:
sv. Apolináře, biskupa v Itálii a mučedníka ( + v 1. stol.)

 • Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.


25. července:
sv. Jakuba staršího, apoštola

 • Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
 • Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
 • Svatý Jakub větší na sníh věští.
 • Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
 • Svatý Jakub klasy, svatá Anna vlasy ( u květu kukuřice ).
 • Co do Jakuba vína odkvete, to do Havla uzraje.
 • Do Jakuba zelíčko, po Jakubu zelí.


26. července:
sv. Anny, matky Panny Marie

 • Svatá Anna - chladna zrána.
 • O svaté Anně sedlák si žita nažne.


31. července:
sv. Ignáce z Loyoly, ze Španělska, zakladatele řádu jezuitů ( + 1556 )

 • Od svatého Ignáca - léto se obracá.


Měsíc červenec všeobecně:

 • Když dne ubývá, horka přibývá.
 • Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
 • Slunce peče - déšť poteče. Červenec žne žita, višně k sobě vítá.
 • Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
 • Jaký červenec — takový leden.
 • V červenci déšť a slunečná pohoda — hojná bude v příštím roce úroda.
 • Staví-li v červenci hromady mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Leden

8. 1. 2021

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie

 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
Více..

Únor

8. 1. 2021

2. února: Hromnice - Očišťování Panny Marie

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Více..

Březen

8. 1. 2021

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )

 • Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Více..

Duben

8. 1. 2021

1. dubna: sv. Huga, biskupa ve Francii ( + 1132 )

 • Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
Více..

Květen

8. 1. 2021

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.
Více..

Červen

8. 1. 2021

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
Více..

Červenec

8. 1. 2021

2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.

 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • rší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 • Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Více..

Srpen

8. 1. 2021

4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (+ 1221), nyní 8.8.

 • Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Více..

Září

8. 1. 2021

1. září: sv. Jiljí, opata ve Francii ( + 700 )

 • Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
Více..

Říjen

8. 1. 2021

1. října: sv. Remigia, biskupa, apoštola Franků ( + 533 v Remeši )

 • Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Více..

Listopad

8. 1. 2021

1. listopadu: Všech svatých

 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martině o půlnoci.
Více..

Prosinec

8. 1. 2021

1. prosince: sv. Edmunda Kampiána, anglického kněze a mučedníka (+ 1581)

 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Více..