736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Březen

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )

 • Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.


2. března:
sv Anežky Přemyslovny, řeholnice ( + 2. 3. 1282 ), teď 13.11.

 • Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduh chytí.


4. března:
sv. Kunhuty, císařovny a řeholnice v Německu (+ 1033)

 • Svatá Kunhuta – trochu stoupá teplota.

4. března: sv. Kazimíra, polského prince ( + v 15. století )

 • Na Kazimíra pohoda — na brambory úroda.

6. března: bl. Bedřicha ( Miroslava ), kněze v Německu ( +1175 )

 • Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

6. března: sv. Felicity ( Blaženy ), matky a mučednice v Africe ( + asi 203 ), teď 7.3.

 • Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

7. března: sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve v Itálii (+ 1274), teď 28.1.

 • O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

10. března: sv. Čtyřiceti mučedníků, umučených ve 4. století v Sebaste v Malé Asii

 • Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

12. března: sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve ( + 607 ), nyní 3.9.

 • Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře a líný sedlák, který neoře.
 • Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
 • Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
 • Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.

17. března: sv. Gertrudy, abatyše v Belgii ( + 659 )

 • Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.

19. března: sv. Josefa, pěstouna Páně

 • Josefova širočina ničí poslední ledy.
 • Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
 • Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
 • Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
 • Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy.

20. března: sv. Jáchyma, otce Panny Marie, nyní 26.7.

 • Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

21. března: sv. Benedikta, opata v Itálii ( + 545 ), nyní 11.7.

 • Na svatého Benedikta má se sít ječmen a cibule.

24. března: sv. Gabriela, archanděla, nyní 29.9.

 • Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

25. března: Zvěstování Panny Marie

 • Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě nevyhání.
 • Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
 • Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
 • Panny Marie Zvěstování zelených semen zasévání.

30. března: sv. Kvirina, mučedníka v Římě ( + 2. století )

 • O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu.

31. března: sv. Balbíny, panny a mučednice v Římě ( + 2. století )

 • O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

Měsíc březen všeobecně:

 • Březen - za kamna vlezem.
 • Březnové slunce má krátké ruce.
 • Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 • Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojí.
 • Březen bez vody - duben bez trávy.
 • Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
 • Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku.
 • V kožichu sej jařinu a v košili oziminu.

Leden

8. 1. 2021

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie

 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
Více..

Únor

8. 1. 2021

2. února: Hromnice - Očišťování Panny Marie

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
 • Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Více..

Březen

8. 1. 2021

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )

 • Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Více..

Duben

8. 1. 2021

1. dubna: sv. Huga, biskupa ve Francii ( + 1132 )

 • Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
Více..

Květen

8. 1. 2021

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.
Více..

Červen

8. 1. 2021

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
Více..

Červenec

8. 1. 2021

2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.

 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • rší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 • Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Více..

Srpen

8. 1. 2021

4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (+ 1221), nyní 8.8.

 • Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Více..

Září

8. 1. 2021

1. září: sv. Jiljí, opata ve Francii ( + 700 )

 • Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
Více..

Říjen

8. 1. 2021

1. října: sv. Remigia, biskupa, apoštola Franků ( + 533 v Remeši )

 • Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Více..

Listopad

8. 1. 2021

1. listopadu: Všech svatých

 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martině o půlnoci.
Více..

Prosinec

8. 1. 2021

1. prosince: sv. Edmunda Kampiána, anglického kněze a mučedníka (+ 1581)

 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
Více..